Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
 
PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM ( e-ISO)
 
   
 
LATARBELAKANG ISO
 
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
 
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001
     
OBJEKTIF KUALITI & OBJEKTIF ISMS
  OBJEKTIF KUALITI
 
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
 
Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
 
Piagam Pelanggan
  OBJEKTIF ISMS
 
Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
     
DASAR ISO
 
Dasar Kualiti
 
Dasar ISMS
     
MODEL PENDEKATAN PROSES ISO
 
Model Pendekatan Proses SPK
   
PENGURUSAN RISIKO ISO
 
Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
 
Dokumen Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
 
 
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO
Graf Statistik Dokumen ISO UPM
Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
Dokumen Rujukan ISO
  + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat - Kemaskini 16/7/2021
    + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA)) - Kemaskini 16/7/2021
    + Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
+ Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2021
+ Surat Hebahan Perubahan Dokumen
+ Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
  + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
Senarai Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur QMS 9001
Pengurusan Rekod Universiti
Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti dan Pihak Berkepentingan Pusat Tanggungjawab
Dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  + Pihak Berkepentingan ISMS & Keperluan Mereka
  + Isu Dalaman & Isu Luaran ISMS
 
 
 
MUAT TURUN
 
Takwim Aktiviti ISO
Minit Mesyuarat:
  + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
  + Jawatankuasa Kualiti UPM
  + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
Laporan/Tindakan Susulan MKSP
Slaid Pembentangan
Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
Buku Keperluan Standard ISO
Sijil Sistem Pengurusan ISO
Penggunaan Logo ISO
Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
Senarai PTJ Diaudit SIRIM Tahun 2015 - 2020
Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM
   
 
       
 
 
STRUKTUR JAWATANKUASA
 
Struktur Pemantauan Keseluruhan Kualiti UPM
Struktur Jaminan Kualiti UPM
Struktur ISO UPM
  + QMS ISO 9001
  + ISMS ISO/IEC 27001
    Jawatankuasa Kerja ISMS
    Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang
    Pasukan Pusat Data
    Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu
    Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
Keahlian dan Terma Rujukan Jawatankuasa ISO UPM
  + Terma Rujukan Jawatankuasa
  + Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa ISMS
  + Senarai ahli keseluruhan ISO UPM
 
+
Borang Penamaan Keahlian Jawatankuasa Kualiti
  + Struktur Jaminan Kualiti PTJ
 
+
Tugas & Tanggungjawab Keahlian Jawatankuasa Kualiti PTJ
 
 
AUDIT DALAMAN & SIRIM
 
Audit Dalaman
 
+ QMS MS ISO 9001
    + ISMS MS ISO 27001
     
 
Audit SIRIM
 
+ QMS MS ISO 9001
    + ISMS ISO/IEC 27001
     
 
Video/Slaid Pembentangan
     
PAPARAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISO UPM (PORTALCQA)
    + paparan Sistem (portalcqa.upm.edu.my)
    + Manual Pengguna Juruaudit
    + Manual Pengguna TWP/TPAD/PYB
     
 

Nota:
Penamatan Pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) mulai 6/3/2020)

 
 
PROGRAM PEMBUDAYAAN KUALITI
 
Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM
  + Buku Program HKIP
Amalan Kualiti Persekitaran Tempat Kerja
  + Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) UPM
  + Kriteria & Penilaian Pelaksanaan EKSA PTJ
  + Komponen Generik
  + Komponen Khusus
  + Senarai Nama Fasilitator EKSA UPM
  + Borang Penamaan Penyelaras EKSA PTJ
  + Poster Visi, Misi, Penyataan Komitmen & Objektif EKSA UPM
  + Pertandingan Mencipta Logo EKSA UPM
  + Poster Pertandingan Mencipta Logo EKSA UPM
  + Garis Panduan Pertandingan Mencipta Logo EKSA UPM
  + Slaid Pembentangan/Dokumen Rujukan EKSA
Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran
SWAAKREDITASI (PENGURUSAN KUALITI AKADEMIK)
Swaakreditasi Program Pengajian
 
 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Sept

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
32
 
Hit Semalam
:
547
 
Jumlah Hit
:
1615815
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768