Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
 
PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM ( e-ISO)
 
   
 
 
LATARBELAKANG ISO
 
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
 
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001
     
OBJEKTIF KUALITI & OBJEKTIF ISMS
  OBJEKTIF KUALITI
 
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
 
Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
 
Piagam Pelanggan
  OBJEKTIF ISMS
 
Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
     
DASAR ISO
 
Dasar Kualiti
 
Dasar ISMS
     
MODEL PENDEKATAN PROSES ISO
 
Model Pendekatan Proses SPK
   
PENGURUSAN RISIKO ISO
 
Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
 
Dokumen Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
 
 
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO
Graf Statistik Dokumen ISO UPM
Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
Dokumen Rujukan ISO
  + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat - Kemaskini 03/05/2024
    + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA)) - Kemaskini 03/05/2024
    + Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
  + Templat Senarai Dokumen Rujukan Dalaman/Luaran ISO
Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
+ Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2024
+ Surat Hebahan Perubahan Dokumen
+ Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
  + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
Pengurusan Rekod Universiti
Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti dan Pihak Berkepentingan Pusat Tanggungjawab
Dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  + Pihak Berkepentingan ISMS & Keperluan Mereka
  + Isu Dalaman & Isu Luaran ISMS
 
 
SWAAKREDITASI (PENGURUSAN KUALITI AKADEMIK)
  Audit Program (COPPA)
  Audit Institusi (COPIA)
 
 
 
MUAT TURUN
 
Takwim Aktiviti ISO
Minit Mesyuarat:
  + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
  + Jawatankuasa Kualiti UPM
  + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
Laporan/Tindakan Susulan MKSP
Slaid Pembentangan
Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
Buku Pentadbiran dan Pengurusan ISO UPM (PESAN)
Buku Keperluan Standard ISO
Sijil Sistem Pengurusan ISO
Penggunaan Logo ISO
Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
Senarai PTJ Diaudit SIRIM sehingga 2023
   
 
       
 
 
STRUKTUR JAWATANKUASA
 
Struktur Pemantauan Keseluruhan Kualiti UPM
Struktur Jaminan Kualiti UPM
Struktur ISO UPM
  + QMS ISO 9001
  + ISMS ISO/IEC 27001
    Jawatankuasa Kerja ISMS
(Kemaskini 26 Jun 2024)
    Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang
(Kemaskini 3 Mei 2024)
    Pasukan Pusat Data
(Kemaskini 15 Februari 2024)
    Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu
(Kemaskini 15 Februari 2024)
    Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
(Kemaskini 3 Mei 2024)
    Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah (Kemaskini 3 Mei 2024)
Keahlian dan Terma Rujukan Jawatankuasa ISO UPM
  + Terma Rujukan Jawatankuasa
  + Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa ISMS
  + Senarai ahli keseluruhan ISO UPM
(Kemaskini 1 Julai 2024)
 
+
Borang Penamaan Keahlian Jawatankuasa Kualiti
  + Struktur Jaminan Kualiti PTJ
 
+
Tugas & Tanggungjawab Keahlian Jawatankuasa Kualiti PTJ
 
 
AUDIT DALAMAN & SIRIM
 
Audit Dalaman
 
+ QMS MS ISO 9001
    + ISMS MS ISO 27001
     
 
Audit SIRIM
 
+ QMS MS ISO 9001
    + ISMS ISO/IEC 27001
     
 
Video/Slaid Pembentangan
     
PAPARAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISO UPM (PORTALCQA)
    + paparan Sistem (portalcqa.upm.edu.my)
    + Manual Pengguna Juruaudit
    + Manual Pengguna TWP/TPAD/PYB
     
 

Nota:
Penamatan Pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) mulai 6/3/2020)

 
 
PROGRAM PEMBUDAYAAN KUALITI
 
Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM
  + Buku Program HKIP
Amalan Kualiti Persekitaran Tempat Kerja
  + Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) UPM Edisi Kedua (2022)
  + Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) UPM Edisi Kedua (2022) - Versi ebook
  + Kriteria Penilaian Pelaksanaan EKSA PTJ
  + Komponen Generik & Khusus (2023)
  + Senarai Nama Fasilitator EKSA UPM (Kemaskini 15 Mei 2024)
  + Borang Penamaan Penyelaras EKSA PTJ
  + Poster Visi, Misi, Penyataan Komitmen & Objektif EKSA UPM (2023)
  + Logo Rasmi EKSA UPM
  + Logo EKSA dengan Latarbelakang
  + Logo EKSA Tanpa Latarbelakang
  + Montaj Logo EKSA UPM
  + Slaid Pembentangan/Dokumen Rujukan EKSA
Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran
 
 
 
 
 
   
22
APRIL

TARIKH MULA PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN ISO UPM (QMS & ISMS) TAHUN 2024
(Tarikh sebenar ditentukan oleh PTJ)
Lokasi: Semua PTJ di bawah Skop Pensijilan QMS & ISMS UPM

28
JUN

TARIKH AKHIR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN ISO UPM (QMS & ISMS) TAHUN 2024
(Tarikh sebenar ditentukan oleh PTJ)
Lokasi: Semua PTJ di bawah Skop Pensijilan QMS & ISMS UPM


 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Ir. Ts. Dr. Abd. Rahim Abu Talib
Pengarah
03-9769 1504, abdrahim@upm.edu.my

Prof. Madya Dr. Noor Syamilah Zakaria
Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Akademik
03-9769 1435, syamilah@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Data Program
Pejabat Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Akademik
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my

Pn. Rahmawati Umar
Ketua Seksyen Audit Program
Pejabat Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Akademik
03-9769 1510, rahwati@upm.edu.my

En. Salahuddin Ahmad Ayob
Ketua Seksyen Audit Institusi
Pejabat Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Akademik
03-9769 1598, aa_salahuddin@upm.edu.my

Pn. Zenaida Md Zenon
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Pejabat Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, zenaida@upm.edu.my

Pn. Nurainakmal Kamal Bahrin
Ketua Seksyen Dokumentasi
Pejabat Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 8976, nurainakmal@upm.edu.my

Pn. Siti Fatimah Hasim
Ketua Seksyen Pembudayaan Kualiti
Pejabat Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Ketua Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
03-9769 1513, hafizd_hitam@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Dokumentasi
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Data Program
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Pn. Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Audit Program
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Cik Nor Syazila Abdul Rahim
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
03-9769 7697/1508,
syazila.rahim@upm.edu.my

En. Izzul Muzakkir Aris
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Audit Kualiti
03-9769 1435/1508,
izzulmuzakkir@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
03- 9769 1488,
rosyati@upm.edu.my

 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
671
 
Hit Semalam
:
657
 
Jumlah Hit
:
2123353
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768