Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
 
LATARBELAKANG UPM SATU PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001
 
 


>> SEJARAH

Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) telah bersetuju meluluskan cadangan satu pensijilan MS ISO 9001: 2008 di Universiti Putra Malaysia (UPM) dengan melantik Pendaftar sebagai Wakil Pengurusan dan Seksyen Pengurusan Kualiti di Pejabat Pendaftar diluaskan skop dan sekiranya perlu akan melibatkan perpindahan staf dari Seksyen Pengurusan Kualiti Bahagian Perancangan Korporat (petikan minit JPU ke-366 bertarikh 28 April 2010).

Sehubungan itu,  Pejabat Pendaftar telah mengadakan perbincangan bersama Bahagian Perancangan Korporat (BPK) pada 20 Mei 2010 untuk melihat fungsi pengurusan kualiti Universiti secara menyeluruh.  Hasil daripada perbincangan itu, kedua-dua pihak telah bersetuju bagi pengwujudan Bahagian Pengurusan Kualiti di Pejabat Pendaftar yang bertindak sebagai Urus Setia yang akan menguruskan aktiviti kualiti Universiti. Keputusan ini turut memberi implikasi kepada struktur organisasi antara kedua-dua pihak iaitu Pejabat Pendaftar dan juga BPK.  Kertas Cadangan telah dikemukakan kepada JPU dan telah diluluskan melalui mesyuarat JPU kali ke-370 bertarikh 9 Jun 2010.

Dokumen-dokumen seperti Manual Kualiti, Prosedur Wajib dan Prosedur Sokongan telah diselaraskan dan menggunapakai dokumen yang sama oleh keseluruhan warga UPM. Prosedur sokongan pula diselaras dan diseragamkan oleh Peneraju Proses masing-masing, begitu juga dengan prosedur operasi yang  dibangunkan dan diselenggara oleh pemilik proses masing-masing.  Urus Setia di Pejabat Pendaftar menyelaras, memantau dan mengawal semua dokumen-dokumen yang terlibat.

Empat (4) PTJ yang masih belum mendapat persijilan sehingga tahun 2010 iaitu iDEC, Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Pusat Antarabangsa, dan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) telah membangunkan prosedur operasi masing-masing serta Piagam Pelanggan dan Objektif Kualiti.

Satu pensijilan ini merangkumi semua proses utama Universiti iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan profesional, dan perkhidmatan sokongan. Pelaksanaan untuk mencapai satu persijilan MS ISO 9001:2008 mula digerakkan mulai bulan Julai 2010 dan berkuatkuasa pada 3 Januari 2011.

Pada 1 November 2015, Pusat Jaminan Kualiti (CQA) secara rasmi ditubuhkan dan bertanggungungjawab sebagai pusat sehenti untuk aktiviti kualiti dan akreditasi di UPM (berdasarkan kelulusan JPU kali ke-542). Seiring dengan penubuhan CQA, pelantikan Wakil Pengurusan telah diserahkan daripada Pendaftar UPM kepada Pengarah CQA, UPM.

Bermula tahun 2017, UPM telah memulakan usaha untuk proses peralihan ke Standard baharu iaitu Standard MS ISO 9001:2015 melalui beberapa siri perbincangan, bengkel, taklimat dan mesyuarat bagi memastikan dokumentasi dan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti UPM memenuhi keperluan standard berkenaan. Hasil daripada usaha itu, melalui Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM pada September 2017, UPM telah berjaya dipersijilkan dengan pensijilan MS ISO 9001:2015.

>> NOMBOR PENSIJILAN

Nombor pendaftaran pensijilan menggunapakai No. Persijilan Fakulti Perubatan Veterinar iaitu AR 2020. UPM menggunapakai skop Fakulti Perubatan Veterinar sebagai panduan untuk membangunkan skop persijilan umum bagi UPM.

Pada tahun 2018, No. Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti UPM telah dipinda kepada QMS 00074 berdasarkan ketetapan terkini oleh pihak SIRIM.

>> DASAR KUALITI

Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik universiti.

Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan, serta memastikan objektif tersebut dikaji dari semasa ke semasa selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

[Dasar Kualiti yang telah disahkan oleh Naib Canselor bertarikh 20 Jun 2017]

 

 
 
 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
33
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585252
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768