Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

KEAHLIAN DAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA ISO UPM


KATEGORI MESYUARAT
KEKERAPAN
KEAHLIAN
TERMA RUJUKAN (TOR)
1. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO
Sekali
setahun

+
+


 

 

 

+

PENGERUSI: Naib Canselor
AHLI: Wakil Pengurusan, semua Timbalan Naib Canselor, Ketua Pusat Tanggungjawab (Dekan, Pengarah, Pengetua), Timbalan Wakil Pengurusan ISMS, Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP), Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ), Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Penyelaras Audit Dalam (PAD), Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Penyelaras Latihan Staf (PLS) dan Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU)
SETIAUSAHA: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

(a) Melaksanakan semakan pengurusan ke atas sistem pengurusan ISO secara berkala bagi memastikan terus sesuai, mencukupi, dan berkesan;

(b) Membuat penilaian ke atas peluang penambahbaikan dan keperluan perubahan kepada ISO termasuk:
+ Dasar kualiti dan objektif kualiti,
+ Dasar dan Objektif ISMS.

(c) Meneliti laporan yang berkaitan dan membuat keputusan yang sesuai

2. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM

Nota:
Sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa ISO UPM

3 kali setahun

+
+

 

 

 

+

PENGERUSI: Wakil Pengurusan
AHLI:
Timbalan Wakil Pengurusan ISMS,
Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP), Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ), Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Penyelaras Audit Dalam (PAD), Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU),
Sekretariat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti
SETIAUSAHA: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA

(a) Memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO secara berkala;

(b) Membuat penilaian ke atas peluang penambahbaikan dan keperluan perubahan kepada:
+ pelan tindakan peringkat fungsian dan aras.
+ Objektif dan sasaran ISMS

(c) Meluluskan sebarang cadangan pindaan dokumen bagi skop Pengurusan ISO (QMS &ISMS);

(d) Mengambil maklum keberkesanan pelaksanaan ISO di peringkat Peneraju Proses dan Pusat Tanggungjawab (PTJ).

3. Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses (MSKP)
Sekali
setahun

3.1

+
++
MSKP ISO Pra universiti

PENGERUSI: Ketua PTJ
AHLI:
(i) TWP Pra universiti.
(ii) Mana-mana pegawai yang dilantik.
SETIAUSAHA: Dilantik oleh Pengerusi

(Nota: Ahli jawatankuasa dilantik oleh Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian)

(a) Memantau keberkesanan pelaksanaan ISO di peringkat Peneraju Proses;

(b) Memantau pencapaian objektif kualiti (Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras) dan piagam pelanggan;

(c) melaksanakan penambahbaikan terhadap dokumentasi, proses dan perkhidmatan;

(d) Menyediakan laporan keberkesanan pelaksanaan ISO;

(e) Memantau pelaksanaan tindakan pembetulan dan penambahbaikan.

3.2

+
+
+
MSKP ISO Prasiswazah

PENGERUSI: TWP Prasiswazah
AHLI:
(i) TWP Fakulti / Pegawai Tadbir berkaitan.
(ii) Mana-mana pegawai yang dilantik.
SETIAUSAHA: Dilantik oleh Pengerusi

(Nota: Ahli jawatankuasa dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

3.3

+
+

 +

 

MSKP ISO Siswazah

PENGERUSI: TWP Siswazah
AHLI:
(i) TWP Fakulti, Institut, Sekolah Pengajian Siswazah, Akademi / Pegawai Tadbir berkaitan.
(ii) Mana-mana pegawai yang dilantik.
SETIAUSAHA: Dilantik oleh Pengerusi

(Nota: Ahli jawatankuasa dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

3.4

+

+

+

MSKP ISO Penyelidikan dan Inovasi

PENGERUSI: TWP Penyelidikan dan Inovasi
AHLI:
(i) TWP Fakulti, Institut, Akademi, Taman pertanian Universiti / Pegawai Tadbir berkaitan.
(ii) Mana-mana pegawai yang dilantik.
SETIAUSAHA: Dilantik oleh Pengerusi

(Nota: Ahli jawatankuasa dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

3.5

 

+

++

MSKP ISO Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan

PENGERUSI: Ketua PTJ/TWP Peneraju Proses
AHLI:
(i) TWP PP (SOK) / TWP PP (OPR)
(ii) Mana-mana pegawai yang dilantik.
SETIAUSAHA: Dilantik oleh Pengerusi

(Nota: Pengerusi dilantik oleh Wakil Pengurusan, manakala Ahli jawatankuasa dilantik oleh Ketua PTJ

4. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

 

2 kali setahun

+

+


+
PENGERUSI: Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
AHLI:
(i) Semua Peneraju Proses ISMS (Ketua dan Timbalan Ketua Pasukan)
(ii) Penyelaras Penilaian Risiko ISMS
SETIAUSAHA: Ketua Seksyen / Penyelaras ISMS di CQA

(a) Memantau keberkesanan pelaksanaan ISMS;

(b) Memantau pencapaian objektif kualiti;

(c) Melaksanakan penambahbaikan terhadap dokumentasi, proses dan perkhidmatan;

(d) Menyediakan laporan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat;

(e) Memantau dan menyemak carta perbatuan ISMS;

(f) Membangunkan kriteria penerimaan risiko, tahap risiko dan risk treatment plan;

(g) Melaksanakan keputusan dan tindakan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS;

(h) Membangun dan menyelenggara pengurusan dokumen dan rekod pelaksanaan ISMS; dan

(i) Mengambil tindakan ke atas kawalan ketakakuran, tindakan pembetulan dan peluang penambahbaikan.

(Dikemaskini: 5 Mei 2021)

 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
32
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585251
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768