Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

TINDAKAN SUSULAN/DOKUMEN
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


  1. Sistem Pengurusan ISO UPM (Integrasi)

 

    + MKSP ISO UPM TAHUN 2020 (QMS Kali ke-10 dan ISMS Kali ke-9)
    + MKSP ISO UPM TAHUN 2019 (ISMS Kali ke-8 dan EMS Kali ke-6)
    + MKSP ISO UPM TAHUN 2019 (QMS Kali ke-9)
    + MKSP ISO UPM TAHUN 2018 (ISMS Kali ke-7 dan EMS Kali ke-5)
    + MKSP ISO UPM TAHUN 2018 (QMS Kali ke-8)
    + MKSP ISO UPM TAHUN 2017 (QMS Kali ke-7, EMS Kali ke-4 dan ISMS kali ke-6)
    + MKSP ISO UPM TAHUN 2016 (QMS Kali ke-6, EMS Kali ke-3 dan ISMS kali ke-5)
    + MKSP ISO TAHUN 2015 (QMS kali ke5 dan EMS kali ke-2)
     
  2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
    + MKSP ISMS Kali Keempat Bilangan 1 (2015)
     
  3. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2008
    + MKSP Kali ke-4 (Tahun 2014)
    + MKSP Kali ke-3 (Tahun 2013)
    + MKSP Kali ke-2 (Tahun 2012)
    + MKSP Kali ke-1 (Tahun 2011)
   
  4. Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004
     
   
TAHUN 2020: Sistem Pengurusan ISO UPM (QMS Kali ke-10 dan ISMS Kali ke-9)
+ Agenda MKSP
+ Kertas Laporan MKSP
+ Kertas Laporan Keseluruhan
+ Kertas Laporan Mengikut Agenda
  Agenda 3.0 (a) Status Tindakan Susulan MKSP QMS 2019 (QMS Kali ke-9)
  Agenda 3.0 (b) Status Tindakan Susulan MKSP ISMS 2019 (ISMS Kali ke-8)
  Agenda 4.0 (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
  Agenda 4.0 (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
  Agenda 5.0 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO (QMS & ISMS)
  Agenda 6.1 (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2019 dan Penetapan KPI 2020
  Agenda 6.1 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2019
  Agenda 6.1 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2019
  Agenda 6.1 (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2019
  Agenda 6.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan (QMS & ISMS)
  Agenda 6.3 Penemuan Audit
(Audit SIRIM QMS dan ISMS 2019 & Audit Dalaman QMS dan ISMS 2020)
  Agenda 6.4 Prestasi Penyedia Luar
  Agenda 7.1 Sokongan Sumber Manusia
  Agenda 7.2 Sokongan Sumber Kewangan
  Agenda 8.1 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
  Agenda 8.2 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
  Agenda 9.0 Peluang Penambahbaikan
  Agenda 10.1 Pelaksanaan Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) & Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2020
 

+ surat Panggilan Pindaan tarikh Mesyuarat MKSP 2020 - 11 November 2020

+ Surat Panggilan Mesyuarat MKSP 2020 - 2 November 2020
+ Agenda MKSP 2020
+ Surat Tindakan Susulan MKSP 2019 & Penyediaan Laporan Mesyuarat MKSP 2020
+ Rangka Laporan MKSP 2020
+ Templat Agenda 9.0 - Peluang Penambahbaikan
+ Laporan Status Tindakan Susulan Minit Mesyuarat MKSP QMS 2019
+ Laporan Status Tindakan Susulan Minit Mesyuarat MKSP ISMS 2019
 
 
TAHUN 2019: Sistem Pengurusan ISO UPM (ISMS Kali ke-8 dan EMS Kali ke-6)
+ Surat Pemantauan Laporan Status Keberkesanan TIndakan MKSP Tahun 2019
+ Lampiran 2: Laporan Status Tindakan Susulan MKSP ISMS & EMS Tahun 2019
 
+ Agenda MKSP
+ Kertas Laporan MKSP
  + Kertas Laporan Keseluruhan
  + Kertas Laporan Mengikut Agenda
  Agenda 3.0 Tindakan Susulan MKSP ISMS 2018 (ISMS Kali ke-7 dan EMS Kali ke-5)
  Agenda 4.0 Perubahan Dalam Isu Luaran dan Dalaman Yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  Agenda 5.0 Perubahan Yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Alam Sekitar
  Agenda 6.0 Komunikasi dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan
  Agenda 7.1 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat 2018
  Agenda 7.2 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2018
  Agenda 7.3 Penemuan Audit ISMS dan EMS (SIRIM 2018 dan Audit Dalaman 2019)
  Agenda 7.4 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain
  Agenda 7.5 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS dan EMS
  Agenda 8.1 Sokongan Sumber Manusia (Orang yang kompeten)
  Agenda 8.2 Sokongan Sumber Kewangan
  Agenda 9.0 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  Agenda 10.0 Peluang Penambahbaikan
     
+ Surat Panggilan Mesyuarat
+ Rangka Laporan MKSP ISMS dan EMS 2019
   
 
TAHUN 2019: Sistem Pengurusan ISO UPM (QMS Kali ke-9)
+ Surat Pemantauan Laporan Status Keberkesanan TIndakan MKSP Tahun 2019
+ Lampiran 1: Laporan Status Tindakan Susulan MKSP QMS Tahun 2019
 
+ Agenda MKSP
+ Kertas Laporan MKSP
  + Kertas Laporan Keseluruhan
  + Kertas Laporan Mengikut Agenda
  Agenda 3.0 Tindakan Susulan MKSP QMS 2018
  Agenda 4.0 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti
  Agenda 5.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan
  Agenda 5.2 (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2018 dan Penetapan KPI 2019
  Agenda 5.2 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2018
  Agenda 5.2 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
  Agenda 5.3 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan
  Agenda 5.4 Penemuan Audit
  Agenda 5.5 Prestasi Penyedia Luar
  Agenda 6.1 Sokongan Sumber Manusia
  Agenda 6.2 Sokongan Sumber Kewangan
  Agenda 7.0 Keberkesanan Tindakan Bagi Menangani Risiko dan Peluang
  Agenda 8.0 Peluang Penambahbaikan
  Agenda 9.1 Hal-hal Lain : Hakcipta Dokumen
   
  + Surat Panggilan Mesyuarat
  + Agenda MKSP 2019
  + Rangka Laporan MKSP 2019
  + Templat Agenda 3.0 - Laporan Utama Tindakan Susulan Minit Mesyuarat MKSP QMS 2018
  + Templat Agenda 8.0 - Peluang Penambahbaikan
   
 
TAHUN 2018: Sistem Pengurusan ISO UPM (ISMS Kali ke-7 dan EMS Kali ke-5)
Pemantauan Keberkesanan Tindakan Susulan MKSP ISO UPM 2018 (ISMS Kali ke-7 & EMS Kali ke-5)
+
Surat Pemantauan Keberkesanan Tindakan Susulan MKSP ISO ISMS_EMS UPM Tahun 2018
+
Tindakan Susulan Minit Mesyuarat MKSP ISMS & EMS Tahun 2018
+
Lampiran 11: Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat
 
+ Agenda MKSP
+ Kertas Laporan MKSP
Agenda 3.0
Tindakan Susulan MKSP 2017 (ISMS Kali ke-6 & EMS Kali ke-4)
Agenda 4.0
Isu Luaran dan Dalaman Yang Memberi kesan Kepada Pengurusan Alam Sekitar
Agenda 5.0
Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Yang berkaitan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
Agenda 6.1.1 (a)
Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan Semakan 2 ISMS oleh SIRIM
Agenda 6.1.1 (b) Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri ISMS Tahun 2018
Agenda 6.1.1 (c) Laporan Audit Dalaman ISMS Tahun 2018
Agenda 6.1.2 (a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pensijilan Semula EMS oleh SIRIM
Agenda 6.1.2 (b) Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri EMS Tahun 2018
Agenda 6.1.2 (c) Laporan Audit Dalaman EMS Tahun 2018
Agenda 6.2.1 Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat
Agenda 6.2.2 Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat
Agenda 6.2.3 Pencapaian Objektif dan Sasaran Alam Sekitar
Agenda 6.2.4 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan keperluan lain
Agenda 6.3.1 Sokongan Sumber Manusia
Agenda 6.3.2 Sokongan Sumber Kewangan
Agenda 6.3.3 Sokongan Kemudahan Fizikal/Infrastruktur
Agenda 6.3.4 Sokongan Teknikal/ICT
Agenda 7.1 Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Keselamatan Maklumat
Agenda 7.2 Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar
Agenda 8.1 Pengurusan Risiko Pengurusan Keselamatan Maklumat
Agenda 8.2 Pengurusan Risiko Pengurusan Alam Sekitar
Agenda 9.1 Status Kawalan Ketakakuran
Agenda 9.2 Status Tindakan Pembetulan
Agenda 10.0 Peluang Penambahbaikan
   
+ Surat Laporan MKSP ISMS & EMS 2018
+ Lampiran 1 - CADANGAN RANGKA PENYEDIAAN LAPORAN MKSP ISMS & EMS 2018
+ Format Laporan
Agenda 9.1 Kawalan Ketakakuran
Agenda 9.2 Status Tindakan Pembetulan
Agenda 10.0 Peluang Penambahbaikan
 
TAHUN 2018: Sistem Pengurusan ISO UPM (QMS Kali ke-8)
Pemantauan Keberkesanan Tindakan Susulan MKSP ISO UPM 2018 (QMS Kali ke-8)
  + Surat Pemantauan Keberkesanan Tindakan Susulan MKSP ISO UPM 2018_QMS Kali Ke-8
  + Laporan Utama Tindakan Susulan Minit Mesyuarat MKSP QMS 2018
  + Lampiran 4 : Tindakan Susulan Minit MKSP QMS 2017
  + Lampiran 10 : Audit SIRIM QMS
  + Lampiran 11 : Laporan Audit Dalaman QMS Tahun 2018
  + Lampiran 13 : Sokongan Sumber Manusia
  + Lampiran 14 : Sokongan Sumber Kewangan
  + Lampiran 15 : Keberkesanan Tindakan Bagi Menyatakan Risiko dan Peluang
  + Lampiran 16 : Peluang Penambahbaikan
 
+ Agenda MKSP
+ Kertas Laporan MKSP
  + Kertas Laporan Keseluruhan
  + Kertas Laporan Mengikut Agenda
  Agenda 3.0:

Tindakan Susulan MKSP 2017

    + Lampiran Tindakan Susulan MKSP 2017
  Agenda 4.0: Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti Yang Relevan Terhadap SPK
  Agenda 5.1 Maklum Balas Pelanggan/ Pihak Berkepentingan
  Agenda 5.2 Kajian Kepuasan Pelanggan
  Agenda 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK
  Agenda 5.3 (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018
  Agenda 5.3 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2017
    + Lampiran Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2017
  Agenda 5.3 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
  Agenda 5.4 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan
  Agenda 5.5 (a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM
  Agenda 5.5 (b) Laporan Audit Dalaman QMS 2018
  Agenda 5.6 Prestasi Penyedia Luar
  Agenda 6.1 Sokongan Sumber Manusia
  Agenda 6.2 Sokongan Sumber Kewangan
  Agenda 7.0 Keberkesanan Tindakan Bagi Menyatakan Risiko dan Peluang
  Agenda 8.0 Peluang Penambahbaikan
 
+ Surat Laporan MKSP QMS 2018
+ Lampiran 1 - CADANGAN RANGKA PENYEDIAAN LAPORAN MKSP QMS 2018
+ Agenda MKSP QMS 2018
+ Format laporan
  AGENDA 3.0 : STATUS TINDAKAN SUSULAN MKSP QMS KALI KE-7 TAHUN 2017
  AGENDA 5.4a : STATUS KAWALAN KETAKAKURAN
  AGENDA 5.4b : STATUS TINDAKAN PEMBETULAN
  AGENDA 8.0 : STATUS PELUANG PENAMBAHBAIKAN
   
 
TAHUN 2017: Sistem Pengurusan ISO UPM (QMS kali ke-7, ISMS kali ke-6 dan EMS kali ke-4)
+ Pemantauan Keberkesanan Tindakan Susulan MKSP ISO UPM 2017 (QMS Kali ke-7)
  + Surat Pemantauan Laporan MKSP 2017 (QMS Kali ke-7)
  + Laporan Status Tindakan Susulan Minit MKSP ISO (QMS Kali ke-7)
  + Lampiran 11 : Pencapaian Pelan Tindakan
  + Lampiran 35 : Peluang Penambahbaikan
 
+ Agenda MKSP
+ Kertas Laporan MKSP
  + Kertas Laporan Keseluruhan
  + Kertas Laporan Mengikut Agenda
  Agenda 3.1:

Tindakan Susulan MKSP 2016

  Agenda 4.0: Isu Luaran dan Dalaman Universiti
  Agenda 5.1.1 (a): Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 1 QMS oleh SIRIM
  Agenda 5.1.1 (b: Laporan Audit Dalaman QMS 2017
  Agenda 5.1.2 (a): Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 1 ISMS oleh SIRIM
  Agenda 5.1.2 (b): Laporan Audit Dalaman ISMS 2017
  Agenda 5.1.3 (a): Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2  EMS oleh SIRIM
  Agenda 5.1.3 (b): Laporan Audit Dalaman EMS 2017
  Agenda 5.2.1:

Pencapaian Objektif Kualiti QMS

  Agenda 5.2.1 (a): Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2016 dan Penetapan KPI 2017
- KPI 2016
- KPI 2017
  Agenda 5.2.1 (b): [Rujuk dalam laporan 5.2.1]
  Agenda 5.2.1 (c):

Pencapaian Piagam Pelanggan
i)  Proses Utama Universiti
ii)  Proses Sokongan dan Operasi Sokongan

  Agenda 5.2.2:

Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat

  Agenda 5.2.3: Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat
  Agenda 5.2.4:

Pencapaian dan Sasaran Alam Sekitar

  Agenda 5.2.5: Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain
  Agenda 5.3.1: Sokongan Sumber Manusia
  Agenda 5.3.2: Sokongan Sumber Kewangan
  Agenda 6.1: Maklumbalas Pelanggan
  Agenda 6.2: Maklumbalas Pihak Berkepentingan
  Agenda 6.3: Maklumbalas Pemegang Taruh
  Agenda 6.4: Kajian Kepuasan Pelanggan
  Agenda 7.1: Pengenalpastian Risiko dalam Proses/Prosedur Kerja
  Agenda 7.2: Penilaian Risiko Pengurusan Maklumat
  Agenda 8.1: Status Kawalan Ketakakuran
  Agenda 8.2: Status Tindakan Pembetulan
  Agenda 9.1: Status Tindakan Pencegahan
  Agenda 10.1: Pembentukan dan Semakan Dasar
  Agenda 10.2: Perubahan yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Kualiti
  Agenda 10.3: Perubahan  yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Keselamatan Maklumat
  Agenda 10.4: Daftar Undang-undang yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar
  Agenda 10.5: Penilaian Aspek Impak yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar
  Agenda 11.0: Peluang Penambahbaikan
  Agenda 12.1: Hal-Hal Lain: Persediaan Audit Badan Pensijilan
   
+ Surat Laporan MKSP ISO 2017 (QMS, EMS dan ISMS)
+ Lampiran 2 - CADANGAN RANGKA PENYEDIAAN LAPORAN MKSP 2017
+ Format laporan
  AGENDA 3.1 : TINDAKAN SUSULAN MKSP ISO Kali Pertama tahun 2016 (Gabungan QMS, ISMS dan EMS)
  AGENDA 8.1 : STATUS KAWALAN KETAKAKURAN
  AGENDA 8.2 : STATUS TINDAKAN PEMBETULAN
  AGENDA 9.0 : STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN
  AGENDA 10.2 : PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN KUALITI
  AGENDA 10.3 : PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
  AGENDA 10.4 : DAFTAR UNDANG-UNDANG YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR
  AGENDA 10.5 : PENILAIAN ASPEK IMPAK YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM
  AGENDA 11.0 : PELUANG PENAMBAHBAIKAN
   
   
 
TAHUN 2016: Sistem Pengurusan ISO UPM (QMS kali ke-6, EMS kali ke-3 dan ISMS kali ke-5)
PEMANTAUAN KEBERKESANAN TINDAKAN SUSULAN MKSP ISO UPM 2016
  + Surat Pemantauan Laporan MKSP 2016
  + Laporan Status Tindakan Susulan Minit MKSP ISO
  + Lampiran 17 : QMS Tindakan Pencegahan
  + Lampiran 18 : QMS Tindakan Pembetulan
  + Lampiran 19 : EMS Tindakan Pembetulan
  + Lampiran 20 : Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
  + Lampiran 23 : Perubahan Isu Dalaman dan Luaran Yang Memberi Kesan Kepada ISMS
  + Lampiran 24 : Daftar Undang-undang Yang Memberi Kesan Kepada EMS
  + Lampiran 25 : Penilaian Aspek Impak Yang Memberi Kesan Kepada EMS
  + Lampiran 27 : QMS Peluang Penambahbaikan
  + Lampiran 28 : ISMS Peluang Penambahbaikan
 
+ Kertas Laporan MKSP ISO 2016 (QMS, EMS dan ISMS)
+ Surat Laporan MKSP ISO 2016 (QMS, EMS dan ISMS)
+ Lampiran 2 - Surat laporan MKSP QMS, EMS dan ISMS
+ Format laporan
  AGENDA 3.2 : TINDAKAN SUSULAN MKSP ISO Kali Kelima (Gabungan QMS dan EMS)
  AGENDA 3.3 : TINDAKAN SUSULAN MKSP ISMS Kali Keempat
  AGENDA 8.0 : STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN (QMS & EMS)
  + Agenda 8.0 (a) Tindakan Pencegahan
  + Agenda 8.0 (b) Tindakan Pembetulan
  AGENDA 9.0 : KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN ISMS
  AGENDA 10.0 : PERUBAHAN MEMBERI KESAN
  + Agenda 10.2 Perubahan yang Memberi Kesan Kepada Pengurusan Kualiti (QMS)
  + Agenda 10.3 Perubahan yang Memberi Kesan Kepada Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
  + Agenda 10.4 Daftar Undang-Undang yang Memberi Kesan Kepada Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
  + Agenda 10.5 Penilaian Aspek Impak yang Memberi Kesan Kepada Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
  AGENDA 11.0 : PELUANG PENAMBAHBAIKAN
   
   
 
TAHUN 2015: Sistem Pengurusan ISO UPM (QMS Kali ke-5 dan EMS kali ke-2)
+ Tindakan Susulan MKSP ISO UPM 2015
+ Kertas Laporan MKSP ISO UPM 2015
+ Surat Laporan MKSP ISO (QMS dan EMS)
+ Lampiran 2 - Surat laporan MKSP QMS dan EMS
+ Format laporan
  AGENDA 2.1 : TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KUALITI  (QMS) MS ISO 9001:2008
  AGENDA 2.2 : TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2004 KALI PERTAMA
 

AGENDA 7.0 : PRESTASI PENCAPAIAN ALAM SEKITAR

 

AGENDA 8.1 : TINDAKAN PENCEGAHAN

 

AGENDA 8.2 : TINDAKAN PEMBETULAN

 

AGENDA 9.0 : PERUBAHAN MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI

 

AGENDA 10.0 : PERUBAHAN MEMBERI KESAN KEPADA ALAM SEKITAR

 

AGENDA 11.0 : PELUANG PENAMBAHBAIKAN

+ Surat Notis Panggilan Mesyuarat Bil 1
+ Laporan MKSP ISO Kali Pertama (QMS ISO 9001 Kali Kelima dan EMS ISO 14001 Kali Kedua) UPM
 
TAHUN 2015: Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
+ Edaran MKSP ISMS Kali Kali Keempat
   
TAHUN 2014: Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2008
+ Templat/Format Status Tindakan Susulan Minit MKSP ke-4
+ Surat Status Tindakan Susulan Minit MKSP ke-4
+ Minit MKSP UPM 2014 (Ke-4)
+ Laporan MKSP QMS UPM kali ke-4
+ Surat Panggilan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS UPM kali ke-4
+ Surat Mohon Laporan untuk Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS UPM kali ke-4
  + Format Laporan - AGENDA 2.0: TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS
  + Format Laporan - AGENDA 6.0: ANALISIS STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN
  + Format Laporan - AGENDA 6.1: STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN
  + Format Laporan - AGENDA 6.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN
  + Format Laporan - AGENDA 7.0: PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI
  + Format Laporan - AGENDA 8.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

 
TAHUN 2013: Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008
+ Tindakan Susulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS kali ke-3
  + Surat Tindakan Susulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS kali ke-3
  + Format Tindakan Susulan
+ Minit MKSP QMS UPM kali ke-3
+ Laporan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS UPM kali ke-3
+ Surat Panggilan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS UPM kali ke-3
+ Surat Mohon Laporan untuk Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) QMS UPM kali ke-3
  + Format Laporan - AGENDA 2.0: TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS
  + Format Laporan - AGENDA 6.0: ANALISIS STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN
  + Format Laporan - AGENDA 6.1: STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN
  + Format Laporan - AGENDA 6.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN
  + Format Laporan - AGENDA 7.0: PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI
  + Format Laporan - AGENDA 8.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

 
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004
  + Tindakan Susulan MKSP EMS Kali Pertama
  + Minit MKSP EMS UPM Kali Pertama


 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
41
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585260
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768