Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

 

MAKLUMAT MENGENAI ANUGERAH SEMPENA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM

     
  + HKIP 2019  
  + HKIP 2018  
  + HKIP 2017  
  + HKIP 2016  
  + HKIP 2015  
  + HKIP 2014  
  + HKIP 2013  
   
Bil.
HKIP TAHUN 2019
 
 
 
1.

TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM 2019
Tarikh: 10 Mei 2019
Masa: 8.30 pagi - 12.00 tengahari
Tempat: Dewan Auditorium Rashdan Baba, Bangunan Pejabat TNCPI, UPM
+ Slaid Aluan, Taklimat HKIP & Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2019
+ Senarai Pembentang semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

oleh: Prof. Madya Dr. Noor Azman Ali, Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

 
2.

INDEKS AKAUNTABILITI (PENGURUSAN ASET)
(Anugerah dan Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
Peneraju: Bahagian Audit Dalam

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Zainora Abdul Talib (03-9769 6016/1346) atau emel: zainora@upm.edu.my

 
3.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
Peneraju: Pejabat Pendaftar

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:

Cik Nur Fazrina Ismail (03-9769 1544/1545) atau emel: nurfazrina@upm.edu.my

 
4.
PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
Peneraju : Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Nor Afida Miskam (03-9769 1129) atau emel: nor_afida@upm.edu.my

 
5.
PENGURUSAN LAMAN WEB
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Mohd Shafree Ahmad (03-9769 1666) atau emel: mshafree@upm.edu.my

 
6.

PENGURUSAN KUALITI
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Rozi Tamin (03-9769 1512) atau emel: t_rozi@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
7.

CITRA PUTRA
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Prof. Madya Dr. Azmawani Abd Rahman (03-9769 7687/6021) atau emel: azar@upm.edu.my / kb_bpk@upm.my

 
8.

PELAKSANAAN INOVASI DALAM PERKHIDMATAN
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019 (Anugerah)
+
Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019 (Sub Komponen)
+ Garis Panduan Inovasi Perkhidmatan
+ Borang Permohonan Pertandingan Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Hamizan Wasoh (03-9769 1038/1242) emel: hwmi@upm.edu.my

 
9.

KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
(Anugerah)

Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Nota: Tarikh tutup penyertaan adalah pada 2 September 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Rozi Tamin (03-9769 1512) atau emel t_rozi@upm.edu.my /cqa@upm.edu.my

 
10.

PENGURUSAN LEAN
(Anugerah)

Peneraju: Pejabat Pendaftar

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
CIk Noremy Busu/ Cik Fauziah Mohamed Salih (03-9769 1522) atau emel ke noremy@upm.edu.my

 
11.

PELAKSANAAN KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA (AMALAN 5S/EKSA)
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019
+ Borang pengesahan pelaksanaan amalan untuk Anugerah Kualiti persekitaran Tempat Kerja (Amalan 5S/EKSA) Tahun 2019
+ Kriteria Penilaian 5S
+ Kriteria Penilaian EKSA Generik
+
Kriteria Penilaian EKSA Khusus

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Shamriza Shari (03-9769 1511) atau emel: shamriza@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
12.

JARINGAN KOMUNITI
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Shahirah Muhammad Suliman/ Puan Wan Arlindiana Ruzaini Wan Ali Megal (03-9769 1262/1258 atau emel: shms@upm.edu.my/ wanarlindiana@upm.edu.my

 
13.

KELESTARIAN HIJAU
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Jawatankuasa Kecil Kelestarian Hijau)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Profesor Dr. Ahmad Zaharin Aris (03-9769 6732) atau emel: zaharin@upm.edu.my

 
14.

PENGURUSAN PELANGGAN
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Cik Norzaina Darus (03-9769 3330/6003) atau emel: norzaina@upm.edu.my

 
15.

MENCIPTA TEMA HKIP
(Hadiah)
Peneraju: Perpustakaan Sultan Abdul Samad

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Salmah Abdullah (03-9769 8648 / 8625 / 8651 / 8620) atau emel: hkip.tema@gmail.com

 
16.

IDEA INOVASI (IDEA InQ)
(Hadiah)

Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Siti Fatimah Hasim (03-9769 1555) atau emel: sfatimah@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
 
 
17.

SUDUT BACAAN
(Hadiah)

Peneraju: Perpustakaan Sultan Abdul Samad

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2019

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Shaifol Yazam Mat (03-9769 7941) atau emel: sym@upm.edu.my

 
     
   
Bil.
HKIP TAHUN 2018
 
1.

TAKLIMAT PELAKSANAAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM 2018
Tarikh: 27 April 2018
Masa: 8.30 pagi - 12.00 tengahari
Tempat: Dewan Auditorium Rashdan Baba, Bangunan Pejabat TNCPI, UPM
+ Slaid Aluan, Taklimat HKIP & Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2018
+ Senarai Pembentang semasa Taklimat Anugerah Pelaksanaan HKIP 2018

oleh: Prof. Madya Dr. Noor Azman Ali, Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

 
2.

INDEKS AKAUNTABILITI (PENGURUSAN KEWANGAN)
(Anugerah dan Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
[Peneraju: Bahagian Audit Dalam]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Zainora Abdul Talib (03-89466016) atau emel: zainora@upm.edu.my

 
3.

PENGURUSAN, PEMBANGUNAN DAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
[Peneraju: Pejabat Pendaftar]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Nor Adida Khalid (03-8947 1544) atau emel: adida@upm.edu.my
Cik Nor Azizah Tamsi ( (03-8947 1517) atau emel: azizahtamsi@upm.edu.my
Encik Muhazam Mansor (03-8947 1505) atau emel: muhazam@upm.edu.my
Cik Nur Fazrina Ismail (03-8947 1557) atau emel: nurfazrina@upm.edu.my

 
4.
PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
[Peneraju : Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Nor Afida Miskam (03-8947 1129) atau emel: nor_afida@upm.edu.my

 
5.
PENGURUSAN LAMAN WEB
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

+ Kriteria Penilaian Anugerah Laman Web - terkini Ogos 2018
+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018


Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Mohd Shafree Ahmad (03-8947 1666) atau emel: mshafree@upm.edu.my

 
6.

PENGURUSAN KUALITI
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel: nzai@upm.edu.my/ cqa@upm.edu.my
Puan Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel: t_rozi@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
7.

CITRA PUTRA
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Abdullah Arshad (03-8947 1555) atau emel: dell@upm.edu.my / kb_bpk@upm.my

 
8.

PELAKSANAAN INOVASI DALAM PERKHIDMATAN
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel: nzai@upm.edu.my/ cqa@upm.edu.my

 
9.

INOVASI PERKHIDMATAN
(Anugerah)
[Peneraju: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018
+ Garis Panduan Inovasi Perkhidmatan
+ Borang Permohonan Pertandingan Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Shahriman Hashim (03-8947 1609) emel: sman@upm.edu.my
Encik Hamizan Wasoh (03-8947 1242/1038) emel: hwmi@upm.edu.my

 
10.

KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
(Anugerah)

[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018
+ Borang Pendaftaran Kumpulan
+ Borang Kemajuan Projek

Nota:
+ Tarikh akhir penghantaran Borang Pendaftarn dan Borang Kemajuan Projek: 7 September 2018
+ Tarikh akhir penghantaran Slaid projek: 28 September 2018
+ Sesi Pembentangan/Penilaian projek: 16 Oktober 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel cqa@upm.edu.my

 
11.

PENGURUSAN LEAN
(Anugerah)

[Peneraju: Pejabat Pendaftar]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Nor Adida Khalid (03-8947 1544) atau emel: adida@upm.edu.my
CIk Noremy Busu (03-89471522) atau emel ke noremy@upm.edu.my

 
12.

PELAKSANAAN KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA (AMALAN 5S/EKSA)
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018
+ Borang pengesahan pelaksanaan amalan untuk Anugerah Kualiti persekitaran Tempat Kerja (Amalan 5S/EKSA) Tahun 2018
+ Kriteria Penilaian 5S
+ Kriteria Penilaian EKSA Generik
+ Kriteria Penilaian EKSA Khusus

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Shamriza Shari (03-8947 1568) atau emel: shamriza@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
13.

JARINGAN KOMUNITI
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018
+
Poster
+
Panduan bagi Penyertaan Komponen 2: Sub Komponen Jaringan Komuniti
+
Borang Pengesahan Penyertaan

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Siti Rozana Supian (03-8947 1198) atau emel: rozana@upm.edu.my

 
14.

KELESTARIAN HIJAU
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Jawatankuasa Kecil Kelestarian Hijau)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Profesor Dr. Ahmad Zaharin Aris (03-8946 6732) atau emel: zaharin@upm.edu.my

 
15.

PENGURUSAN PELANGGAN
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)

Peneraju : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Cik Norzaina Darus (03-8946 7125) atau emel: norzaina@upm.edu.my
Puan Fatimah Abdul Samad (03-8946 6185) atau emel:as_fatimah@upm.edu.my


 
16.

MENCIPTA TEMA HKIP
(Hadiah)
[Peneraju: Perpustakaan Sultan Abdul Samad]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Salmah Abdullah (03-8946 8648 / 8625 / 8651 / 8620) atau emel: hkip.tema@gmail.com

 
17.

IDEA INOVASI (IDEA InQ)
(Hadiah)

[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah dan Hadiah HKIP 2018

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Puan Siti Fatimah Hasim (03-8947 1555) atau emel: sfatimah@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
 
     
   
Bil.
HKIP TAHUN 2017
 
1.
SLAID PEMENANG HADIAH DAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM  
2.
BUKU PROGRAM HKIP UPM  
3.

TAKLIMAT PELAKSANAAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM 2017
Tarikh: 13 April 2017
Masa: 8.45 pagi - 1.00petang
Tempat: Dewan Auditorium Jurutera, Fakulti Kejuruteraan

+ Slaid Aluan, Taklimat HKIP & Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran 2017
+ Senarai Pembentang semasa Taklimat Anugerah Pelaksanaan HKIP 2017


oleh: Puan Noorizai Hj. Mohamad Noor, Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan,
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

 
4.

INDEKS AKAUNTABILITI
(Anugerah dan Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
[Peneraju: Bahagian Audit Dalaman]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Zainora Abdul Talib (03-89466016) atau emel: zainora@upm.edu.my

 
5.

PENGURUSAN, PEMBANGUNAN DAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran)
[Peneraju: Pejabat Pendaftar]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Nor Adida Khalid (03-8947 1544) atau emel: adida@upm.edu.my
Cik Nor Azizah Tamsi ( (03-8947 1517) atau emel: azizahtamsi@upm.edu.my
En. Muhazam Mansor (03-8947 1505) atau emel: muhazam@upm.edu.my

 
6.
PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)
[Peneraju : Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Nor Afida Miskam (03-8947 1129) atau emel: nor_afida@upm.edu.my

 
7.
PENGURUSAN LAMAN WEB
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Encik Mohd Shafree Ahmad (03-8947 1666) atau emel: mshafree@upm.edu.my

 
8.

PENGURUSAN KUALITI
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel: nzai@upm.edu.my/ cqa@upm.edu.my
Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel: t_rozi@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
9.

CITRA PUTRA
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
En. Abdullah Arshad (03-8947 1555) atau emel: dell@upm.edu.my / kb_bpk@upm.my

 
10.

PELAKSANAAN INOVASI PERKHIDMATAN
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel: nzai@upm.edu.my/ cqa@upm.edu.my

 
11.

INOVASI PERKHIDMATAN
(Anugerah)
[Peneraju: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Kriteria Penilaian Anugerah Inovasi Perkhidmatan
+ Garis Panduan Inovasi Perkhidmatan
+ Borang Permohonan Pertandingan Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
En. Shahriman Hashim (03-8947 1609) emel: sman@upm.edu.my

En. Hamizan Wasoh (03-8947 1242/1038) emel: hwmi@upm.edu.my

 
12.

KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
(Anugerah)

[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Kriteria Penilaian KIK
+ Borang Pendaftaran/Pengemaskinian Kumpulan
+ Borang Kemajuan Projek KIK


Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel cqa@upm.edu.my

 
13.

PENGURUSAN LEAN
(Anugerah)

[Peneraju: Pejabat Pendaftar]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Borang Pengesahan Penyertaan Pertandingan LEANOVA@UPM 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Nor Adida Khalid (03-8947 1544) atau emel: adida@upm.edu.my
Pn. Dalina Kamaruddin (03-89471522) atau emel ke kadalina@upm.edu.my

 
14.

PELAKSANAAN KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA (5S/EKSA)
(Anugerah & Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Borang pengesahan pelaksanaan amalan untuk Anugerah Kualiti persekitaran Tempat Kerja (5S/EKSA)
+ Kriteria Penilaian 5S
+ Kriteria Penilaian EKSA Generik
+ Kriteria Penilaian EKSA Khusus

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Shamriza Shari (03-8947 1568) atau emel: shamriza@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
15.

JARINGAN KOMUNITI
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Panduan Penyertaan Sub Komponen Jaringan Komuniti
+ Borang Pengesahan Jaringan Komuniti


Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Siti Rozana Supian (03-8947 1198) atau emel: rozana@upm.edu.my

 
16.

KELESTARIAN HIJAU
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Jawatankuasa Kecil Kecil Kelestarian Hijau

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Profesor Dr. Ahmad Zaharin Aris (03-8946 6732) atau emel: zaharin@upm.edu.my
Dr. Mohd. Yusoff Ishak (03-89466736) atau emel: m_yusoff@upm.edu.my
 

 
17.

PENGURUSAN PELANGGAN
(Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang)

Peneraju : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
En. Fahmi Azar Mistar (03-8946 6003) atau emel: fame@upm.edu.my / kb_coscomm@upm.my


 
18.

MENCIPTA TEMA HKIP
(Hadiah)
[Peneraju: Perpustakaan Sultan Abdul Samad]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Kriteria Pelaksanaan Hadiah Mencipta Tema

+ Borang Pertandingan Mencipta Tema HKIP UPM

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Salmah Abdullah (03-8946 8648 / 8625 / 8651 / 8620) atau emel: hkip2017_tema@gmail.com

 
19.

IDEA INOVASI
(Hadiah)

[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan semasa Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017
+ Borang Penyertaan Idea Inovasi

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:
Pn. Siti Fatimah Hasim (03-8947 1555) atau emel: sfatimah@upm.edu.my / cqa@upm.edu.my

 
 
     
   
Bil.
HKIP TAHUN 2016
 
1.
Slaid Pemenang Hadiah dan Anugerah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM  
2.
Poster Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM  
3.

Pengenalan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM

+ Slaid Aluan/Pengenalan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM

oleh: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
semasa Taklimat Pelaksanaan Anugerah HKIP UPM 2016 pada 9 Mei 2016 jam 2.30 petang di Dewan Taklimat Serdang,

Sebarang pertanyaan anugerah boleh menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel nzai@upm.edu.my

 
4.

Pertandingan Mencipta Tema HKIP UPM 2016
[Peneraju: Perpustakaan Sultan Abdul Samad]

+ Slaid Pembentangan Hadiah Mencipta Tema pada Taklimat Pelaksanaan Anugerah HKIP
+ Borang Pertandingan Mencipta Tema HKIP UPM 2016

Sebarang pertanyaan berhubung Pertandingan Mencipta Tema bolehlah menghubungi:

Pn. Salmah Abdullah (03-8946 8648 / 8625 / 8651 / 8620) atau emel: hkip2016tema@gmail.com

 
5.

Anugerah Idea Inovasi (Idea-IQ)
[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan Anugerah Idea Inovasi
+ Borang Penyertaan Idea Inovasi

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Idea Inovasi bolehlah menghubungi:

Pn. Siti Fatimah Hasim (03-8947 1555) atau emel cqa@upm.edu.my

 
6.

Anugerah Inovasi Perkhidmatan
[Peneraju: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)]

+ Slaid Pembentangan Anugerah Inovasi Perkhidmatan
+ Panduan Penilaian Anugerah Inovasi Perkhidmatan
+ Borang Permohonan Pertandingan Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Inovasi Perkhidmatan bolehlah menghubungi:

En. Shahriman Hashim (03-8947 1609) atau emel sman@upm.edu.my

 
7

Anugerah Amalan 5S
[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan Anugerah Amalan 5S
+ Perincian kriteria Penilaian Anugerah Amalan 5S
+ Panduan Penyertaan Anugerah Amalan 5S
+ Borang Pengesahan Penyertaan Pertandingan Anugerah Amalan 5S

Sebarang pertanyaan berhubung AnugerahAmalan 5S bolehlah menghubungi:

Pn. Shamriza Shari (03-8947 1568) atau emel cqa@upm.edu.my

 
8.

Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)
[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Slaid Pembentangan Anugerah KIK
+ Kriteria Penilaian KIK
+ Borang Pendaftaran/Pengemaskinian Kumpulan
+ Borang Kemajuan Projek KIK

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah KIK bolehlah menghubungi:
Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel cqa@upm.edu.my

 
9.

Anugerah Pengurusan Lean
[Peneraju: Pejabat Pendaftar]

+ Slaid Pembentangan Anugerah Pengurusan Lean
+ Borang Pengesahan Pertandingan LEANOVA@UPM

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Pengurusan Lean bolehlah menghubungi:

Pn. Dalina Kamaruddin (03-89471522) atau emel ke kadalina@upm.edu.my

 
10.

Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran
[Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti (CQA)]

+ Kriteria Penafaran Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM Tahun 2016
+ Slaid Pembentangan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran


Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bolehlah menghubungi:

Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-89471555) atau emel cqa@upm.edu.my

 
     
   
Bil.
HKIP TAHUN 2015
 
1.

Slaid Keputusan Keseluruhan Anugerah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) Tahun 2015

Sebarang pertanyaan berhubung keputusan anugerah bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512)

 
2.

Poster

+ Poster Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM 2015
+ Poster Countdown Penilaian Anugerah HKIP UPM 2015

 
3.

Slaid Latar belakang Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM 2015

Sebarang pertanyaan anugerah boleh menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel nzai@upm.edu.my

 
4.

Anugerah Amalan 5S

+ Slaid Pembentangan Anugerah Amalan 5S pada Taklimat Penilaian Anugerah HKIP 25/2/15
+ Perincian kriteria Penilaian Anugerah Amalan 5S
+ Borang Pengesahan Penyertaan Pertandingan Anugerah Amalan 5S
+ Jadual Audit Amalan 5S


Sebarang pertanyaan berhubung AnugerahAmalan 5S bolehlah menghubungi:

En. Mat Razi Abdullah (03-89471513)/ Pn. Norliyani Anor (03-89471508); faksimili 03-89467151 atau emel ke mra@upm.edu.my / pendaftar_kualiti@upm.edu.my

 
5.

Anugerah Inovasi Perkhidmatan

+ Slaid Pembentangan Anugerah Inovasi Perkhidmatan pada Taklimat Penilaian Anugerah 25/2/15
+ Borang Permohonan Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Inovasi Perkhidmatan bolehlah menghubungi:

Cik Noremy (03-89471038) atau emel noremy@upm.edu.my

 
6.

Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran

+ Slaid Pembentangan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran pada Taklimat Penilaian Anugerah 25/2/15
+ Model Kriteria

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bolehlah menghubungi:

Pn. Noraihan Noordin (03-8947 1568) atau emel noraihan@upm.edu.my / pendaftar_kualiti@upm.edu.my

 
7.

Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

+ Slaid Pembentangan Anugerah KIK pada Taklimat Penilaian Anugerah 25/2/15

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah KIK bolehlah menghubungi:
Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel t_rozi@upm.edu.my / pendaftar@upm.edu.my

 
8.

Anugerah Pengurusan Lean

+ Slaid Pembentangan Anugerah Pengurusan Lean pada Taklimat Penilaian Anugerah 25/2/15
+ Format Pembentangan LEANOVA@UPM
+ Kertas Kerja Pertandingan LEANOVA@UPM
+ Borang Pengesahan Pertandingan LEANOVA@UPM

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Pengurusan Lean bolehlah menghubungi:

Pn. Siti Rozana Supian (03-89471544)/Pn. Dalina (03-89471522) atau emel ke rozana@upm.edu.my / dalina@upm.edu.my

 
9..

Anugerah Idea Inovasi (Idea-Q)

+ Slaid Pembentangan Anugerah Idea-Q pada Taklimat Penilaian Anugerah 25/2/15
+ Borang Penyertaan Idea Inovasi

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Idea Inovasi bolehlah menghubungi:

Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) / Pn. mastura (03-8947 1501) atau emel nzai@upm.edu.my / pendaftar_kualiti@upm.edu.my

 
10.

Anugerah Mencipta Tema hari Inovasi

+ Slaid Pembentangan Anugerah Mencipta Tema pada Taklimat Penilaian Anugerah 25/2/15
+ Panduan Pertandingan Mencipta Tema Hari Inovasi
+ Borang Pertandingan Mencipta Tema Hari Inovasi

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Mencipta Tema bolehlah menghubungi:

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah bolehlah menghubungi:
Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512) atau emel t_rozi@upm.edu.my / pendaftar@upm.edu.my

 
11.
Minit Mesyuarat Induk HKIP

+ Minit Mesyuarat HKIP Kali Kedua
 
   
     
Bil.
HKIP TAHUN 2014
 
1.

Slaid Keputusan Keseluruhan Anugerah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) Tahun 2014

Sebarang pertanyaan berhubung keputusan anugerah bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau Pn. Rozi Tamin (03-8947 1512)

 
2.

Teks Ucapan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) Tahun 2014

+ Ucapan Naib Canselor
+ Ucapan Pendaftar

Sebarang pertanyaan berhubung keputusan anugerah bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau En. Mat Razi Abdullah (03-8947 1513)

 
3.

Poster Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) Tahun 2014

Sebarang pertanyaan berhubung keputusan anugerah bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau En. Mat Razi Abdullah (03-8947 1513)

4.

Slaid Latar belakang Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM

Sebarang pertanyaan anugerah boleh menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555), Pn. Rozi Tamin (03-89471512)

 
5.

Anugerah Amalan 5S

+ Slaid Pembentangan Anugerah Amalan 5S pada Taklimat Penilaian Anugerah HKIP
+ Perincian kriteria Penilaian Anugerah Amalan 5S
+ Garis Panduan Pertandingan 5S
+ Borang Pengesahan Penyertaan Pertandingan Anugerah Amalan 5S

Sebarang pertanyaan berhubung AnugerahAmalan 5S bolehlah menghubungi:
En. Mat Razi Abdullah (03-89471513)/ Pn. Norliyani Anor (03-89471508); faksimili 03-89467151 atau emel ke mra@upm.edu.my

 
6.

Anugerah Inovasi Perkhidmatan

+ Poster Anugerah Inovasi Perkhidmatan 2014
+ Slaid Pembentangan Anugerah Inovasi Perkhidmatan pada Taklimat Penilaian Anugerah
+ Borang Permohonan Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Inovasi Perkhidmatan bolehlah menghubungi:
Pn. Chek Zan Kasah (03-8947 1608/1609) atau emel ke chekzan@upm.edu.my

 
7.

Anugerah Pengurusan Aset

+ Slaid Pembentangan Anugerah Pengurusan Aset pada Taklimat Penilaian Anugerah

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Pengurusan Aset bolehlah menghubungi:
Pn. Zainora Abdul Talib  (03-8946 6016) atau emel zainora@upm.edu.my

 
8.

Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran

+ Slaid Pembentangan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran pada Taklimat Penilaian Anugerah

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bolehlah menghubungi:
Pn. Noraihan Noordin (03-8947 1568) atau emel noraihan@upm.edu.my

 
9.

Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

+ Slaid Pembentangan Anugerah KIK pada Taklimat Penilaian Anugerah

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah KIK bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau emel nzai@upm.edu.my

 
   
Bil.
HKIP TAHUN 2013
 
1.

Slaid Keputusan Keseluruhan Anugerah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) Tahun 2013

Sebarang pertanyaan berhubung keputusan anugerah bolehlah menghubungi:
Pn. Noorizai Mohamad Noor (03-8947 1555) atau Pn. Rozi Tamin (03-89471512)

 
2.

Anugerah Inovasi

+ Senarai Pemenang Anugerah Inovasi Tahun 2013
+ Senarai Penyertaan Anugerah Inovasi
+ Garis Panduan Pertandingan Anugerah Inovasi
+ Borang Permohonan Anugerah Inovasi
+ Poster Pertandingan Anugerah Inovasi
+ Contoh-contoh Inovasi
+ Slaid Taklimat Anugerah Inovasi
+ Koleksi Inovasi Pengurusan di Jabatan Perkhidmatan Awam

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Inovasi bolehlah menghubungi:
Pn. Noraihan Noordin (03-8947 1568) atau emel ke noraihan@upm.edu.my

 
3.

Anugerah Amalan 5S

+ Garis Panduan Pertandingan
+ Kriteria Penilaian
+ Borang Permohonan Pertandingan Amalan 5S

Sebarang pertanyaan berhubung AnugerahAmalan 5S bolehlah menghubungi:
En. Mat Razi Abdullah (03-8947 1513) atau emel ke mra@upm.edu.my

 

 
4.

Anugerah Khidmat Pelanggan

+ Slaid Taklimat Anugerah Khidmat Pelanggan

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Khidmat Pelanggan bolehlah menghubungi:
En. Mohd. Nazri Yassin (03-8946 6006) atau emel mnazrimy@upm.edu.my

 
5.

Anugerah Pengurusan Aset

+ Slaid Taklimat Anugerah Pengurusan Aset

Sebarang pertanyaan berhubung Anugerah Pengurusan Aset bolehlah menghubungi:
Pn. Zainora Abdul Talib  (03-8946 6016) atau emel zainora@upm.edu.my

 
 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
51
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585270
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768