Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

MAKLUMAT AUDIT SIRIM
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


Tahun 2020

 

Tahun 2019
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2013
Tahun 2012
 
Tahun 2020
Audit Pemantauan Semakan 2
(30 November dan 1 - 10 Disember 2020)
+ Laporan Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM QMS Tahun 2020
+ Maklum Balas Pelan Tindakan OFI SIRIM QMS Tahun 2019
+ Jadual Audit SIRIM QMS
+ Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM QMS
 
Tahun 2019
Audit Pemantauan Semakan 1
(17-20 dan 23-27 September 2019)
+ Maklum Balas Tindakan NCR Audit SIRIM (Dihantar pada 23/12/2019)
  - NCR 01
  - NCR 02
+ Template Pelan Tindakan NCR Audit SIRIM
  - Templat NCR 01 - FRSB & TNCAA
  - Templat NCR 02 - Kolej & TNCHEPA
+ Laporan penemuan Audit SIRIM QMS yang dibentangkan pada 27/10/2019
  - Laporan Keseluruhan Audit SIRIM QMS UPM tahun 2019
  - Laporan Ketakakuran (NCR)
  - Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)
+ Slaid Mesyuarat Pembukaan Audit SIRIM QMS 2019 pada 17/9/2019
+ Slaid Taklimat Persediaan Audit SIRIM QMS 2019 pada 13/9/2019
+ Jadual Audit SIRIM QMS
+ Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM QMS
+ Surat notifikasi audit daripada SIRIM
   
Tahun 2018
Audit Pensijilan Semula
(21 - 25 Mei 2018)
  + Maklum Balas Pelan Tindakan NCR dan OFI Audit Pensijilan Semula
    - Bukti Tindakan NCR
    - Maklum balas Tindakan OFI (Dikemaskini 9/9/2019)
  + Laporan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM tahun 2018
    - Ringkasan Laporan Mengikut Pusat Tanggungjawab/Lokasi Audit
    - Laporan Penuh Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM tahun 2018 (Dikemaskini pada 28/5/2018)
  + Slaid Taklimat PTJ Diaudit sebagai Persediaan Audit SIRIM
  + Jadual Pergerakan Pengiring PTJ semasa Audit SIRIM
  + Jadual Audit Pensijilan Semula Tahun 2018
  + Senarai Semak PTJ - Persedian Audit Badan Pensijilan
  + Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM - Kemaskini 22/5/2018
  + Senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ)/Entiti diaudit pada tahun 2018
   
Tahun 2017
Audit Pemantauan Semakan 2
(11 - 26 September 2017)
  + Pelaksanaan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) - Dikemaskini 14 Mei 2018
  + Pelan Tindakan NCR Audit SIRIM
  1. NCR 01 PELAN TINDAKAN PD1 - Tindakan FP dan PPKKP
  2. NCR 02 PELAN TINDAKAN PD2 - Tindakan FP
  3. NCR0 3 PELAN TINDAKAN 01 DMM-1 - Tindakan FK dan CALC
  4. NCR 03 PELAN TINDAKAN 02 DMM-1 - Tindakan BAKD
  + Templat Pelan Tindakan OFI Audit SIRIM
  + Ringkasan Penemuan audit mengikut PTJ terlibat (3 NCR, 25 OFI)
  + Laporan Penemuan Audit Pemantauan Semakan 2 oleh pihak SIRIM - Dilaporkan semasa Mesyuarat Penutupan Audit pada 26 September 2017
  + Slaid Mesyuarat Pembukaan Audit SIRIM pada 11 September 2017
  + Surat Jemputan Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit (Ketua PTJ)
  + Surat Jemputan Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit (TWP, PAD, PKPU, PLS, PKD, PRJU)
  + Slide Taklimat Persediaan Audit Pemantauan Semakan 2 pada 7/9/2017
  + Perincian Jadual (Plan) Audit - kemaskini 11/9/2017
  + Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM - Kemaskini 11/9/2017
 
Tahun 2016
Audit Pemantauan Semakan 1
(19 - 29 Julai 2016)
  + Pelaksanaan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) - Dikemaskini pada 8/9/2017
  + Bukti Tindakan NCR ke SIRIM
 

+ Templat Pelan Tindakan laporan Ketakakuran (NCR)

 

 

- Pelan Tindakan NCR No. 1
- Pelan Tindakan NCR No. 2

 

+ Templat Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI)

  + Laporan Penemuan Audit Pemantauan Semakan 1 tahun 2016
  + Rujukan: Maklumat Audit Pemantauan Semakan 1 tahun 2016
  + Perincian Jadual (Plan) Audit - kemaskini 12/7/2016
  + Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM - Kemaskini 13/7/2016
   
Tahun 2015
Audit Pensijilan Semula
(18 - 26 Jun 2015)
  + Status Tindakan Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Pensijilan Semula 2015 (Kemaskini 18/7/2016 jam 4.00petang)
  + Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) Penemuan Audit Pensijilan Semula 2015 (Kemaskini 18/7/2016)
  + Laporan Penemuan Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS
  + Pelan Audit Pensijilan Semula SIRIM
  + Slide Perjumpaan Bersama Sampel
  + Panduan dan Terma Rujukan Pegawai Pengiring
  + Perincian Perjalanan Juruaudit SIRIM
 
Tahun 2014
(18 - 29 Ogos 2014)
  + Status tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI)
  + Pelan Tindakan Penemuan Audit Pemantauan 2014 (Telah disahkan oleh SIRIM bertarikh 30/9/14)
  + Atur Acara Bengkel Penyelarasan Penemuan Audit pada 11 September 2014
  + Laporan Audit Pemantauan oleh SIRIM 2014
 

+ Pelan Audit Pemantauan SIRIM (Semakan ke-3)

  + Atur Acara Taklimat Pembukaan SIRIM pada 18 Ogos 2014
 
     
Tahun 2013
(13 - 17 Mei 2013)
  + Laporan Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM
  + Analisis Penemuan Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM
  + Format Penutupan NCR dan OFI
  + Plan Audit Pemantauan SIRIM
  + Pergerakan Juruaudit SIRIM
     
Tahun 2012
(12 - 22 Jun 2012)
  + Plan Audit Pensijilan Semula 2012 - terkini 7 Jun 2012
  + Laporan Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008
  + Pindaan Laporan Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008
  + Analisis Kepada Hasil Laporan Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008
 

+ Hasil Penemuan Selepas Bengkel Bagi Skop Pengajaran dan Pembelajaran Audit Pensijilan Semula
MS ISO 9001:2008

  + Hasil Penemuan Selepas Bengkel Bagi Skop Pengurusan, Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008
  + Hasil Penemuan Selepas Bengkel Bagi Skop Penyelidikan dan Makmal
 


 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
55
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585274
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768