Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

+ Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015

+ Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008 (ARKIB)

+ Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015 (ARKIB)

+ Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 (ARKIB)

+ Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

+ Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

+ Kumpulan Inovatif (KIK) dan Inovasi Perkhidmatan

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015
1.
Kursus Kesedaran ISO 9001:2015 dan Pelaksanaan Audit Dalaman di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Tarikh : 12 April 2021

+ Slaid Kursus Kesedaran dan Pelaksanaan Audit Dalaman di TNCHEPA
2.
Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman UPM Tahun 2021

Tarikh : 5 Mac 2021

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman
3.
Taklimat Pemantapan Dokumentasi ISO UPM Tahun 2021

Tarikh : 4 Februari 2021

+ Slaid Taklimat Pemantapan Dokumentasi ISO UPM Tahun 2021
4.

Taklimat Pelaksanaan Pengurusan Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (e-OPRISK)

Tarikh : 28 Mei 2019

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Pengurusan Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (e-OPRISK)

5.

Taklimat Pemantapan Pengurusan Audit Dalaman ISO UPM

Tarikh : 31 Januari 2019

+ Slaid Taklimat Pemantapan Pengurusan Audit Dalaman ISO UPM
+ Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman QMS PTJ
+ Templat Jadual Audit Dalaman QMS PTJ
+ Templat Laporan Audit
+ Templat Senarai Juruaudit Dalaman PTJ
+ Contoh Pengisian Borang Pengesahan Tarikh Audit, Jadual Audit & Laporan Audit

6.

Taklimat Pemantapan Pengurusan Dokumentasi ISO UPM kepada TPKD PP dan TPKD PTJ

Tarikh : 25 Januari 2019

+ Slaid Taklimat Pemantapan Pengurusan Dokumentasi ISO UPM

7.
Taklimat Khas Persediaan Pelaksanaan Penilaian Risiko QMS Tahun 2018

Tarikh: 16 November 2018

+ Slaid Taklimat Khas Pelaksanaan Pengurusan Risiko QMS Tahun 2018
+ Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko QMS Tahun 2018
+ Templat Pelaksanaan Penilaian Risiko QMS Tahun 2018
+ Templat Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan Menyatakan Risiko & Peluang QMS Tahun 2018
8.
Latihan Audit Dalaman ISO: Perkongsian Penulisan Nota Audit oleh Juruaudit Dalaman UPM

Tarikh: 13 November 2018

+ Slaid Pengenalan Latihan Audit Dalaman ISO oleh Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (QMS & ISMS) oleh Puan Noraihan Nordin
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (EMS) oleh Encik Allan Lajot
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (EMS) oleh Encik Mohd Izhwan Muhamad
+ Slaid Kesimpulan Latihan Audit Dalaman ISO oleh Puan Rozi Tamin
9.

Slaid Semakan Isu Dalaman/ Isu Luaran dan Penyataan Risiko PTJ

Tarikh: 23, 24 dan 26 April 2018

10.

Slaid Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015

Tarikh: 26 Mac 2018

11.

Perjumpaan Juruaudit Dalaman Bersama Ketua Juruaudit SPK (QMS) MS ISO 9001:2015

Tarikh: 20 Mac 2018

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 Tahun 2018
+ Slaid Taklimat Pemahaman dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015

12.

Kursus Audit Dalaman SPK (QMS) MS ISO 9001:2015

Tarikh: 29 - 30 Januari 2018
Pusat Tanggungjawab terlibat: Fakulti, Sekolah dan Pusat Asasi Sains Pertanian

Tarikh: 8 - 9 Februari 2018
Pusat Tanggungjawab terlibat: Institut dan Entiti Perkhidmatan

+ Slaid Kursus Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 (Umum)
+ Slaid Kursus Audit Dalaman (Berdasarkan Klausa MS ISO 9001:2015 - Klausa 1-3)
+ Slaid Kursus Audit Dalaman (Berdasarkan Klausa MS ISO 9001:2015 - Klausa 4-5)
+ Slaid Kursus Audit Dalaman (Berdasarkan Klausa MS ISO 9001:2015 - Klausa 6-8)
+ Slaid Kursus Audit Dalaman (Berdasarkan Klausa MS ISO 9001:2015 - Klausa 9-10)

13.

Slaid Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi SPK (QMS) MS ISO 9001:2015

Tarikh: 23 - 24 Januari 2018
Pusat Tanggungjawab terlibat: Entiti Skop Pra Universiti, Prasiswazah dan Siswazah

Tarikh: 25 - 26 Januari 2018
Pusat Tanggungjawab terlibat: Entiti Skop Perkhidmatan Sokongan dan Penyelidikan dan Inovasi

14.

Slaid Taklimat 'Awareness' MS ISO 9001:2015 Tahun 2018

Tarikh: 17 Januari 2018 (Sesi 1)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Semua Fakulti dan Sekolah Pengajian Siswazah

Tarikh: 18 Januari 2018 (Sesi 2)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Semua Institut dan Pusat

Tarikh: 19 Januari 2018 (Sesi 3)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Semua Entiti Perkhidmatan

15.

Slaid Taklimat 'Awareness' Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015

Tarikh: 4 Mei 2017 (Siri 1)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Entiti Pejabat Naib Canselor, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dan semua Kolej

Tarikh: 5 Mei 2017 (Siri 2)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) dan semua Institut

Tarikh: 11 Mei 2017 (Siri 3)
Pusat Tanggungjawab terlibat: UPM Kampus Bintulu

Tarikh: 18 Mei 2017 (Siri 4)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), semua Fakulti dan Sekolah Pengajian Siswazah

Tarikh: 19 Mei 2017 (Siri 5)
Pusat Tanggungjawab terlibat: Entiti Perkhidmatan Sokongan

Tarikh: 30 Mei 2017 (Siri Khas)
Pegawai yang terlibat: Semua Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP), Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ), PKD, TPKD PP, TPKD PTJ, PAD, TPAD, PLS, TPLS, PKPU, TPKP, PRJU, PRJ PTJ

ARKIB: Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008
1.
Taklimat Satu Pensijilan MS ISO 9001:2008
Tarikh: 12 Mei 2011
2.

Taklimat Prasiswazah kepada Fakulti
Tarikh: 7 - 9 Jun 2011

+ Pengurusan Kurikulum
+ Pengurusan Pengajaran
+ Peperiksaan
+ Pendaftaran dan Penjadualan

3.
Taklimat Pemahaman Kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti
Tarikh: 6 Februari 2013
4.
Taklimat Pembukaan Audit Pemantauan SIRIM pada 13 Mei 2013
5.
Taklimat Pelaksanaan UPM satu Pensijilan MS ISO 9001:2008 - Lawatan dari UIAM pada 10 April 2014
6.
Bengkel Semakan Dokumen Skop Pengurusan pada 20 Januari 2015
7.
Taklimat Pengukuhan Skop Pengajaran dan Pembelajaran : Siswazah pada 10 Mac 2015
8.
Taklimat Pengukuhan Skop Penyelidikan dan Inovasi & Skop Penentukuran dan Varifikasi Peralatan Pada 10 Mac 2015
9.
Prosedur dan Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Pada 10 Mac 2015
10.
Prosedur Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan Pada 10 Mac 2015
11.
Perjumpaan Timbalan Penyelaras Audit Dalam (TPAD) Bersama Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Pada 16 Feb 2016
12.

Kursus Pemahaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2008 di Fakulti Sains Teknologi Makanan pada 30 Mac 2016

 
ARKIB: Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001: 2015
1.
Latihan Audit Dalaman ISO: Perkongsian Penulisan Nota Audit oleh Juruaudit Dalaman UPM

Tarikh: 13 November 2018

+ Slaid Pengenalan Latihan Audit Dalaman ISO oleh Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (QMS & ISMS) oleh Puan Noraihan Nordin
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (EMS) oleh Encik Allan Lajot
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (EMS) oleh Encik Mohd Izhwan Muhamad
+ Slaid Kesimpulan Latihan Audit Dalaman ISO oleh Puan Rozi Tamin
2.

Slaid Taklimat 'Awareness' Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015

Tarikh: 11 April 2018 (Siri 1)
Pusat Tanggungjawab Terlibat: Fakulti Bidang Sains

Tarikh: 12 April 2018 (Siri 2)
Pusat Tanggungjawab Terlibat: Fakulti Bidang Sains Sosial dan Teknikal

Tarikh: 20 April 2018
(Siri 3)
Penglibatan: JKPK/JK Kerja EMS/Peneraju/TPKD/TPAD/TPLS/TPKP dalam skop EMS


3.

Slaid Taklimat Pemahaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015

Tarikh: 29 Ogos 2018
Tempat: Auditorium Rashdan Baba, Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

4.

Slaid Taklimat Khas Sampel Audit bagi Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1, EMS pada 12-14/9/2018

Tarikh: 6 September 2018
Tempat: Mini Auditorium 2, Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

ARKIB: Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001: 2004
1.
Taklimat Pelaksanaan EMS
Tarikh: 8 Julai 2013
2.

Siri Jelajah Pelaksanaan EMS
Tarikh: 23, 24, dan 25 Julai 2013

3.
Persediaan Audit dalaman EMS
(Bersama semua Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ dan Timbalan Penyelaras Audit PTJ)
Tarikh: 28 Ogos 2013
4.
Persediaan Audit Peringkat 1 SIRIM
(Bersama semua Peneraju Proses dan PTJ yang akan diaudit)
Tarikh: 22 November 2013
5.
Taklimat Penyelarasan dan Pengharmonian Audit
(Bersama semua Peneraju Proses dan TWP PTJ)
Tarikh: 29 April 2014
 
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013
1.
Latihan Audit Dalaman ISO: Perkongsian Penulisan Nota Audit oleh Juruaudit Dalaman UPM

Tarikh: 13 November 2018

+ Slaid Pengenalan Latihan Audit Dalaman ISO oleh Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (QMS & ISMS) oleh Puan Noraihan Nordin
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (EMS) oleh Encik Allan Lajot
+ Slaid Penulisan Nota Audit Efektif (EMS) oleh Encik Mohd Izhwan Muhamad
+ Slaid Kesimpulan Latihan Audit Dalaman ISO oleh Puan Rozi Tamin
2.
Taklimat Kesedaran Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001
Tarikh: 10 Oktober 2014
3.

Taklimat Kesedaran Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Tarikh: 15 Jun 2016

+ Slaid Kesedaran ISMS UPM oleh Pn. Noorizai Mohamad Noor (Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti)
+ Slaid Kaedah Pelaksanaan ISMS UPM oleh En. Mohd. Faizal Daud (Timbalan Wakil Pengurusan ISMS)
+ Slaid Isu dan Cabaran Pelaksanaan ISMS di UPM oleh En. Krishnan Mariappan (Ketua Juruaudit dalaman ISMS 2016)

4.
Taklimat Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/ IEC 27001:2013 SIRI 1

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) UPM-Ogos
+ Slaid Taklimat Persedian Audit ISMS Ogos 2016
5.
Taklimat Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/ IEC 27001:2013 SIRI 2

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) UPM-September
+ Slaid Taklimat Persedian Audit ISMS September 2016
6.
Taklimat Kesedaran dan Perluasan Skop Penilaian Pengajaran Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/ IEC 27001:2013

Tarikh : 8 Mac 2018

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) di UPM
+ Slaid Taklimat Perlaksanaan Perluasan Skop Penilaian Pengajaran Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) di UPM
7.

Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

Tarikh : 28 Ogos 2018

+ Slaid Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013
+ Slaid Penemuan Audit Dalaman Tahun 2018

 
Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) dan Inovasi Perkhidmatan
1.
Pelaksanaan Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) dan Inovasi
2.
Pemantapan Pelaksanaan Inovasi Perkhidmatan di UPM
3.
Memperkukuh dan Membudayakan Kualiti
4.
Walk the Talk Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK) UPM 2018

 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
47
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585266
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768