Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

MAKLUMAT AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


Tahun 2019
(8 hingga 11 Julai 2019)

 

+ Slaid Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman ISMS dan EMS pada 25 Julai 2019
+ Ringkasan Jadual Audit Dalaman EMS UPM 2019 (Pindaan 25/6/2019)
+ Notis Pindaan Jadual Audit Dalaman EMS UPM bertarikh 25/6/2019)
  - Jadual Audit Dalaman Kumpulan C (Sebagaimana Notis Pindaan 25/6/2019)
+ Jadual Audit Dalaman EMS UPM 2019
  - Kumpulan A: Peneraju Proses
(Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Hal Ehwal Pelajar dan Alumi), Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)
  - Kumpulan B: TPU, PASP, FBMK, FSKTM, FP,FS, FPAS, FSTM, FEM, FPSK
  - Kumpulan C: FRSB, FEP, FPP, FPV, FK, FH, FBSB
  - Kumpulan D: UPM Kampus Bintulu
   
Tahun 2018
(23 hingga 26 Julai 2018)
+ Ringkasan Pergerakan Juruaudit Dalaman EMS UPM
+ Jadual Audit Dalaman EMS UPM 2018
  - Kumpulan A: Peneraju Proses
(Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Hal Ehwal Pelajar dan Alumi), Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)
  - Kumpulan B: TPU, PASP, FBSB, FBMK, FSKTM, FP, FPAS, FSTM, FEM, FPSK
  - Kumpulan C: FRSB, FEP, FPP, PASP, FPV, FS, FH, FK,
  - Kumpulan D: UPM Kampus Bintulu
   
Tahun 2017
(13 hingga 16 Jun 2017)
+ Laporan dan statistik Penemuan Audit Dalaman - Sila rujuk Portal Jaminan Kualiti (portaCQA)
+ Slide Penutupan Audit Dalaman EMS dan ISMS 2017
+ Ringkasan Pergerakan Juruaudit Dalaman EMS UPM
+ Ringkasan PTJ Diaudit bagi Audit Dalaman EMS UPM
+ Jadual Audit Dalaman EMS UPM 2017
  - Kumpulan A: Peneraju Proses
(Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Hal Ehwal Pelajar dan Alumi), Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi, Taman Pertanian Universiti)
  - Kumpulan B: TPU, FBSB, FBMK, FSKTM, FP, FK, FPAS, FSTM, FEM, FSPM (Bintulu)
  - Kumpulan C: FRSB, FEP, FPP, PASP, FPV, FPSK, FS, FH
+ Surat Jemputan ke Mesyuarat Pembukaan Audit dan Penutupan Audit (ISMS & EMS)
  Sistem Pengurusan Audit Dalaman (portalcqa.upm.edu.my)
Nota: Sistem Pengurusan Audit Dalaman digunapakai sepenuhnya dalam proses audit dalaman ISO UPM
   
Tahun 2016
(23 hingga 26 Mei 2016)
+ Senarai Daftar Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman EMS 2016 (Dikemaskini: 20/7/2017)
+ Senarai Daftar Penemuan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalaman EMS 2016
+ Slaid Laporan Ketua Juruaudit Dalaman EMS semasa Penutupan Audit
+ Ringkasan Pergerakan Juruaudit Dalaman EMS UPM
+ Jadual Audit Dalaman EMS UPM 2016
  - Kumpulan A: Peneraju Proses
(Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Hal Ehwal Pelajar dan Alumi), Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi, Taman Pertanian Universiti)
  - Kumpulan B: TPU, FBSB, FBMK, FSKTM, FP, FPV, FK, FPAS, FSPM (Bintulu)
  - Kumpulan C: FRSB, FEP, FEM, FPP, PASP, FPSK, FS, FSTM, FH
   
Tahun 2015
(6 April hingga 9 April 2015)
+ Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman EMS 2015 (Kemaskini 15 Mac 2016)
+ Analisis Penemuan NCR dan OFI Audit EMS 2015 Mengikut PTJ (Kemaskini 15 Mac 2016)
+ Taklimat Penutupan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar oleh Ketua Juruaudit pada 21 April 2015
+ Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman EMS 2015
+ Nota Kursus Pengukuhan Juruaudit Sistem Pengurusan Alam Sekitar
  - Slaid Kursus Pengukuhan Juruaudit EMS
  - ISO 14001 Elements Guidance
  - ISO 14001 Audit notes sample
  - ISO 14001 Audit checklists samples
+ Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
+ Perincian Pindaan Jadual Audit EMS (kemaskini 3 April 2015)
   
Tahun 2013
(17-20 September 2013)
  + Borang Jadual Audit Dalaman (kemaskini: 9 Sep. 2013)
  + Pindaan Jadual Audit Dalaman (kemaskini: 13 Sep. 2013)
  + Atur Acara Taklimat Pembukaan dan Penutupan Audit Dalaman (kemaskini11 Sep. 2013)
  + Kod Proses Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004
  + Kod Bagi NCR dan OFI setiap PTJ
  + Format Penemuan Audit
 
   


 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
28
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585247
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768