Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

DOKUMEN SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PIHAK BERKEPENTINGAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


 
Bil
Kategori PTJ
Nama PTJ
Dokumen Skop & Pihak Berkepentingan QMS
1
Fakulti
Bahasa Moden dan Komunikasi
Muat turun
2
Fakulti
Bioteknologi dan Sains Biomolekul
Muat turun
3
Fakulti
Ekologi Manusia
Muat turun
4
Fakulti
Kejuruteraan
Muat turun
5
Fakulti
Perhutanan dan Alam Sekitar
(Gabungan Antara Fakulti Pengajian Alam Sekitar dan Fakulti Perhutanan)
Muat turun
6
Fakulti
Pengajian Pendidikan
Muat turun
7
Fakulti
Pertanian
Muat turun
8
Fakulti
Perubatan dan Sains Kesihatan
Muat turun
9
Fakulti
Perubatan Veterinar (dan UVH)
Muat turun (FPV)
Muat turun (UVH)
10
Fakulti
Rekabentuk dan  Senibina
Muat turun
11
Fakulti
Sains
Muat turun
12
Fakulti
Sains dan Teknologi Makanan
Muat turun
13
Fakulti
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Muat turun
14
Fakulti
UPM Kampus Bintulu
Muat turun
15
Sekolah
Pengajian Siswazah
Muat turun
16 Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
(Nama Lama: Fakulti Ekonomi dan Pengurusan)
Muat turun
17
Akademi
Sukan
Muat turun
18
Institut
Biosains
Muat turun
19
Institut
Kajian perladangan
Muat turun
20
Institut
Pengajian Sains Sosial
Muat turun
21
Institut
Penyelidikan Matematik
Muat turun
22
Institut
Penyelidikan Penuaan Malaysia
Muat turun
23
Institut
Penyelidikan Produk Halal
Muat turun
24
Institut
Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
Muat turun
25
Institut
Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
(Digabung dengan Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan)
Muat turun
26
Institut
Teknologi Maju
Muat turun
27
Institut
Antarabangsa  Akuakultur  dan Sains Akuatik
Muat turun
28
Pusat
Perhubungan Alumni
(Nama Lama: Pusat Alumni)
Muat turun
29
Pusat
Antarabangsa
Muat turun
30
Pusat
Asasi Sains Pertanian
Muat turun
31
Pusat
Hubungan dan Jaringan Industri
Muat turun
32
Pusat
Islam
Muat turun
33
Pusat
Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Muat turun
34
Pusat
Kesihatan Universiti
Muat turun
35
Pusat
Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Muat turun
36
Pusat
Pemajuan Kompetensi Bahasa
Muat turun
37
Pusat
Pembangunan Akademik
Muat turun
38
Pusat
Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
Muat turun
39
Pusat
Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
Muat turun
40
Pusat
Pengimejan Diagnostik Nuklear
Muat turun
41
Pusat
Pengurusan Penyelidikan
Muat turun
42
Pusat
Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
Muat turun
43
Pusat
Jaminan Kualiti
Muat turun
44
Pusat
Sukan
Muat turun
45
Pusat
Sumber dan Pendidikan Kanser
Muat turun
46
Pusat
Transformasi Komuniti Universiti
Muat turun
47 Pusat Penerbit UPM
(Nama Lama: Penerbit UPM)
Muat turun
48 Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
(Nama Lama: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)
Muat turun
49
Pejabat
Bursar
Muat turun
50
Pejabat
Pembangunan dan Pengurusan Aset
Muat turun
51
Pejabat
Penasihat Undang-undang
Muat turun
52
Pejabat
Pendaftar
Muat turun
53
Pejabat
Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor
Muat turun
54
Pejabat
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Muat turun
55
Bahagian
Hal Ehwal Pelajar
Muat turun
56
Bahagian
Kaunseling 
Muat turun
57
Bahagian
Kemasukan dan Tadbir Urus Akademik 
Muat turun
58
Bahagian
Keselamatan Universiti
Muat turun
59
Bahagian
Audit Dalam
Muat turun
60 Bahagian Bahagian Perumahan dan Penempatan
(PTJ baharu diwujudkan tahun 2021)
Muat turun
61
Kolej
Tun Dr Ismail
(Digabung dengan Kolej Kelima)
Muat turun
62
Kolej
Canselor
(Digabung dengan Kolej Keenam)
Muat turun
63
Kolej
Sultan Alaeddin Sulaiman Shah
(Digabung dengan Kolej Kedua)
Muat turun
64
Kolej
Pendeta Za'ba
(Digabung dengan Kolej Tun Perak)
Muat turun
65
Kolej
Sepuluh
(Digabung dengan Kolej Sebelas)
Muat turun
66
Kolej
Dua Belas
(Digabung dengan Kolej Kelima Belas)
Muat turun
67
Kolej
Tiga Belas
(Digabung dengan Kolej Mohamad Rashid)
Muat turun
68
Kolej
Empat Belas
(Digabung dengan Kolej Keenam Belas)
Muat turun
69
Kolej
Tujuh Belas
Muat turun
70
Perkhidmatan
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Muat turun
71
Perkhidmatan
Putra Science Park
Muat turun
72
Perkhidmatan
Taman Pertanian Universiti
Muat turun

 

 


 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
75
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585294
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768