Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
 
LATARBELAKANG SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001
 
           
    >> Apa itu ISMS UPM  
     

Pertumbuhan pesat penggunaan ICT, terutama melalui kemudahan Internet, mendedahkan maklumat secara lebih luas dan ini memungkinkan berlakunya pencerobohan yang boleh mengakibatkan kebocoran maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi Kerajaan. Keadaan ini jika tidak diberi perhatian rapi boleh menimbulkan masalah yang lebih besar di masa hadapan. Di samping itu perlu ada keseimbangan antara kawalan keselamatan yang terlalu ketat sehingga membatasi penyebaran maklumat penyampaian perkhidmatan, dengan kawalan yang terlalu longgar yang boleh memudaratkan keselamatan atau kepentingan Perkhidmatan Awam dan Negara. Menyedari pentingnya usaha-usaha menjamin keselamatan ICT, satu rangka Dasar Keselamatan ICT Kerajaan telah digubal berpandukan kepada prinsip-prinsip keselamatan ICT yang kukuh, tanggungjawab terhadap keselamatan maklumat, kesedaran terhadap ancaman dan langkah-langkah peningkatan tahap keselamatan maklumat. Sehubungan itu, pada Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 telah mengarahkan semua agensi kerajaan untuk membangunkan Information Security Techniques (ISMS).

 
    >> Pelaksanaan ISMS UPM  
     

Information Security Techniques (ISMS) juga dikenali sebagai SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT. Di peringkat UPM ISMS diwujudkan untuk menjamin kesinambungan urusan Pusat Data, dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. ISMS ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi Pusat Data, UPM. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dalam skop ISMS dilindungi. UPM menggorak langkah ke arah ISMS mulai 8 Disember 2011. Audit Peringkat Pertama telah di adakan pada 24 Oktober 2012, disusuli oleh Audit Peringkat Kedua pada 19-20 Disember 2012. Alhamdulillah UPM telah berjaya melepasinya peringkat persijilan ini dengan memperolehi 7 peluang penambah baikan. UPM telah berjaya memperolehi sijil ISMS bernombor AR5761 pada 4 Jan 2013. Aktiviti pengekalan pensijilan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2015 UPM telah berjaya beralih kepada Standard MS ISO/IEC 27001: 2013 menerusi Audit Pemantauan Semakan 2 pada 29 - 30 Januari 2015. Seterusnya melalui Audit Pensijilan Semula SIRIM pada 8 -10 Disember 2015, UPM telah berjaya mengekalkan pensijilan dengan skop baharu melibatkan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah semasa minggu perkasa putra di UPM Kampus Serdang.

Pada tahun 2017, UPM telah berjaya memperluaskan skop pendaftaran pelajar baharu prasiswazah semasa minggu perkasa putra ke UPM Kampus Bintulu menerusi Audit Pemantauan Semakan 2 oleh SIRIM (kitaran kedua). Seterusnya pada tahun 2018 menerusi Audit Pensijilan Semula SIRIM (kitaran kedua) yang diadakan pada 2 September & 1 - 3 Oktober 2018, UPM sekali lagi berjaya memperluaskan skop pensijilan ISMS kepada proses penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti bagi Kampus Serdang dan Bintulu. Sejajar dengan itu juga, no. Pensijilan ISMS telah dipinda kepada ISMS 00150 berdasarkan ketetapan terkini oleh pihak SIRIM.

 
           
    >> Dasar ISMS  
      Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan melalui:  
     
(a)
Pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;  
     
(b)
Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif  keselamatan;  
     
(c)
Komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan  
     
(d)
Penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.  
           
        [Dasar ISMS yang telah disahkan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti bertarikh 9 Disember 2014]  
           
    >> Impak ISMS di UPM  
      Dengan adanya ISMS di UPM diharapkan pengurusan dan tahap keselamatan data akan lebih terkawal dan teratur. Di samping itu pembangunan Prosedur, Garis Panduan dan SOA pada ISMS akan membantu membudayakan lagi cara kerja yang lebih sistematik.  Penggunaan borang dan tatacara kerja ini akan memudahkan lagi pengesanan maklumat pada peringkat awal sekiranya berlaku sebarang insiden yang tidak diingini.  
           
       
           
           
           
       
 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
38
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585257
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768