Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,
UPM | Kolej Lima Belas
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7

MAKLUMAT AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
Tahun 2021

 

+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2021
+ Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2021
+ Panduan Pelaksanaan Audit Tidak Bersemuka (Remote Audit)
+ Borang Maklum balas Tarikh Audit Dalaman QMS dan ISMS  (https://forms.gle/yw5QULyUFftwSfzz6 )   - dilengkapkan selewat-lewatnya pada 30 Mac 2021.
+ Borang Pindaan Tarikh Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2021 
https://forms.gle/uyXDDcCixm1ErGZo9 )
+ Borang Penamaan Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS (https://forms.gle/fEWUVWGyswXeCuK59) - dilengkapkan  selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh audit Dalaman PTJ
+ Templat Jadual Audit Dalaman QMS
+ Templat Jadual Audit Dalaman ISMS
+ Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM (Kemaskini 25 Mac 2021)
+ Senarai PTJ di bawah Pensijilan ISO UPM
  - PTJ di bawah skop Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
  - PTJ di bawah skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
+ Rakaman Video Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS pada 5 Mac 2021
 
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
Tahun 2019 (Decentralize Audit)
+ Templat Slaid Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman QMS dan ISMS
+ Garis Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman ISO UPM semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
+ Slaid Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2020
+ Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS ISO 9001:2015 & ISMS ISO/IEC 27001:2013
+ Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman PTJ
+ Templat Jadual Audit Dalaman QMS
+ Templat Jadual Audit Dalaman ISMS
+ Templat Surat Pelantikan Juruaudit Dalaman QMS
+Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM (kemaskini 11/2/2020)
+ Pemakluman Pelaksanaan Audit Dalaman ISO UPM
+ Senarai PTJ di bawah Pensijilan ISO UPM
+ Jadual Perancangan Tahunan (Audit Dalaman)
 
Tahun 2019 (Decentralize Audit)
+ Templat Slaid Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman QMS 2019
+ Senarai Kehadiran Peserta Kursus Audit Dalaman QMS pada 20-21/2/2019
+ Slaid Taklimat Pemantapan Audit Dalaman ISO UPM - 31/1/2019
+ Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS ISO 9001:2015
  - Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman QMS PTJ
  - Templat Jadual Audit Dalaman QMS PTJ
  - Templat Laporan Audit
  - Templat Senarai Juruaudit Dalaman PTJ
+ Senarai Juruaudit Dalaman mengikut PTJ (Semakan pada 12/2/2019)
+ Borang Penamaan Peserta Kursus Audit Dalaman QMS pada 20-21/2/2019
+ Analisis Keperluan Juruaudit Dalaman QMS 2019
+ Jadual Perancangan Tahunan (Telah dibawa ke Mesyuarat JK Kualiti ke-42 pada 21/12/2018)
 
Tahun 2018
(26 - 29 Mac dan 2 - 5 April 2018)
+ Laporan Ketua Juruaudit Dalaman - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) pada 19 April 2018
+ Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman pada 9.00 April 2018 2.30 petang
  - Slaid Mesyuarat Penutupan
  - Senarai Kehadiran Mesyuarat Penutupan
+ Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman pada 26 Mac 2018 jam 9.00 pagi
  - Slaid Mesyuarat Pembukaan
  - Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan
+ Perjumpaan Juruaudit Dalaman Bersama Ketua Juruaudit SPK (QMS) MS ISO 9001:2015 pada 20 Mac 2018
  - Slaid Perjumpaan Juruaudit Dalaman
  - Senarai Kehadiran Perjumpaan Juruaudit Dalaman UPM dan PTJ
+ Senarai Juruaudit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) di setiap PTJ
+ Senarai Juruaudit Dalaman UPM yang bertugas (Tidak termasuk Juruaudit Dalaman PTJ yang akan mengaudit di PTJ masing-masing) - Dikemaskini pada 26 Mac 2018
+ Ringkasan Jadual Audit Dalaman Mengikut Pusat Tanggungjawab (PTJ) - Dikemaskini pada 21 Mac 2018
+ Notis Pindaan Jadual Audit
  Notis Pindaan Jadual bertarikh 26.3.2018, 22.3.2018 dan 21.3.2018
+ Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2018
  Jadual Kumpulan A (disahkan 19.3.2018)
  Jadual Kumpulan B (disahkan19.3.2018)
  - Jadual Kumpulan B sebagaimana notis pindaan bertarikh 22.3.2018
  Jadual Kumpulan C (disahkan 19.3.2018)
  - Jadual Kumpulan C sebagaimana notis pindaan bertarikh 26.3.2018
  Jadual Kumpulan D (disahkan 19.3.2018)
  - Jadual Kumpulan D sebagaimana notis pindaan bertarikh 21.3.2018
  Jadual Kumpulan E (disahkan 19.3.2018)
  - Jadual Kumpulan E sebagaimana notis pindaan bertarikh 26.3.2018
  Jadual Kumpulan F (disahkan 19.3.2018)
+ Hebahan Pelaksanaan Audit Dalaman
  - Hebahan melalui Buletin Putra pada 9 Mac 2018
  - Hebahan melalui INFO UPM ke emel semua Pekerja UPM bertarikh 9 Mac 2018
  - Hebahan melalui emel kepada Timbalan Wakil Pengurusan dan Timbalan Penyelaras Audit berrtarikh 9 Mac 2018
  - Hebahan jadual Audit Dalaman melalui INFO UPM bertarikh 21 Mac 2018
+ Surat Pelantikan Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD) dan Timbalan Ketua Juruaudit Dalaman (TKJAD)
+ Perancangan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2018 (Dibentangkan pada Mesyuarat JK Kualiti kali ke-37 pada 14 Disember 2017)
 
Tahun 2017
(10 hingga 14 Julai, 17 hingga 20 Julai 2017)
+Laporan Ketua Juruaudit semasa mesyuarat Kajian Semula Pengurusan pada 23/8/2017
+Laporan dan statistik Penemuan Audit Dalaman - Sila rujuk Portal Jaminan Kualiti (portaCQA)
+ Slaid Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman QMS pada 27 Julai 2017
+ Slaid Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman QMS pada 10 Julai 2017
+ Maklumat Juruaudit Dalaman Pusat Tanggungjawab (JAD PTJ)
  Senarai Juruaudit Dalaman Pusat Tanggungjawab (JAD PTJ)- kemaskini 10/7/2017
  Surat Pelantikan Bertugas Juruaudit Dalaman Pusat Tanggungjawab (JAD PTJ)
+ Jadual Pergerakan Juruaudit Dalaman QMS tahun 2017 (Kemaskini 19/7/2017)
+ Notis Pindaan Jadual (19.7.2017)
+ Notis Pindaan Jadual (13.7.2017)
+ Notis Pindaan Jadual (12.7.2017)
+ Notis Pindaan Jadual (10.7.2017)
+ Notis Pindaan Jadual (7.7.2017)
+ Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2017
  Kumpulan A (disahkan 5.7.2017)
  Kumpulan B (disahkan 5.7.2017)
  Kumpulan C (disahkan 5.7.2017)
  Kumpulan D (disahkan 5.7.2017)
  Kumpulan E (disahkan 5.7.2017)
  Kumpulan F (disahkan 5.7.2017)
+ Jadual Perancangan Tahunan Audit Dalaman ISO UPM
 
Tahun 2016
(4 hingga 6 April, 11-13 April dan 18 - 19 April 2016)
+ Status Penutupan NCR Audit Dalaman QMS Tahun 2016 (Dikemaskini: 15 September 2017)
+ Senarai Daftar Penemuan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman QMS 2016 (Dikemaskini: 15 September 2017)

(Nota: PTJ boleh berhubung dengan Juruaudit bagi penutupan NCR berdasarkan tarikh penutupan yang dipersetujui)
+ Senarai Daftar Penemuan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalaman QMS 2016 (Dikemaskini: 21/6/2016)
+ Aliran Proses Pelaksanaan Audit Dalaman QMS Tahun 2016
+ Panduan Pengisian Borang NCR dan OFI secara online
+ Borang Laporan Ketakakuran (NCR) QMS 2016 - Diisi oleh TWP atau TPAD
-SISTEM TELAH DITUTUP PADA 10/5/16. Sila emel Senarai Daftar ke cqa@upm.edu.my
+ Borang Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS 2016 - Diisi oleh TWP atau TPAD
-SISTEM TELAH DITUTUP PADA 10/5/16. Sila emel Senarai Daftar OFI ke cqa@upm.edu.my
+ Slaid Penutupan Audit Dalaman QMS (Laporan Ketua Juruaudit)
+ Notis 3 : Pindaan Jadual Audit Dalaman
+ Notis 2 : Pindaan Jadual Audit Dalaman (Perubahan Juruaudit)
+ Jadual Bertugas Juruaudit Dalaman QMS 2016
+ Notis 1: Pindaan jadual Audit Dalaman (Perubahan Kumpulan D & E)
+ Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2016
  Kumpulan A (disahkan 25.3.2016)
  Kumpulan B (disahkan 25.3.2016)
  Kumpulan C (disahkan 25.3.2016)
  Kumpulan D (disahkan 28.3.2016)
  Kumpulan E (disahkan 28.3.2016)
  Kumpulan F (disahkan 25.3.2016)
+ Skop Sistem Pengurusan Kualiti/ Fungsi dan Proses Utama (Manual Kualiti : Lampiran 1A hingga 1H)
   
 
Tahun 2015
(23 Mac hingga 26 Mac dan 30 Mac hingga 2 April) - QMS
  + Statistik Penutupan Penemuan Audit Dalaman 2015
  + Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman QMS
  + Taklimat Penutupan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti oleh Ketua Juruaudit pada 21 April 2015
  + Penemuan Audit Dalaman QMS 2015
  + Format Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman (Kepeluan Juruaudit Dalaman)
  + Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
  + Lampiran 1A hingga 1G (proses utama PTJ)
  + Atur Acara Taklimat Pembukaan dan Pembukaan Audit Dalaman 2015 (Pindaan)
  + Perincian Pindaan Jadual Audit QMS (kemaskini 23 Mac 2015)
  + Perincian Pindaan Jadual Audit QMS (kemaskini 24 Mac 2015)
  + Kod Proses
  + Laporan Ketua Juruaudit Dalaman QMS
   
 
Tahun 2014
(31 Mac-3 April 2014 dan 21-24 April 2014)
  + Hasil Penemuan Audit (NCR dan OFI) Audit Dalaman
  + Senarai Nama Timbalan Penyelaras Audit Dalaman (TPAD) UPM
  + Jadual Audit (kemaskini 26 Mac 2014) - PTJ dan Jururuadit
  + Perincian Pindaan Jadual Audit (kemaskini 28 Mac 2014)
  + Program Audit Dalaman (mengikut kesesuaian Juruaudit dari aspek masa dan perjalanan skop diuadit dengan dimaklumkan kepada PTJ. Juruaudit hendaklah mengaudit semua skop)
  + Senarai Jadual Bertugas Juruaudit Universiti (kemaskini 26 Mac 2014)
  + Senarai Semak dan Tarikh penting Perjalanan Audit (Bagi Juruaudit Universiti)
  + Format Excel Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
  + Kod PTJ
  + Laporan Audit SIRIM
  + Laporan Audit SIRIM (OFI Bernombor)
  + Analisis Peluang Penambahbaikan Mengikut Proses
  + Atur Acara Taklimat Pembukaan dan Penutupan Audit Dalaman 2014
   
 
Tahun 2013
(25-28 Feb dan 4-7 Mac 2013)
  + Laporan Ketua Juruaudit 2013
  + Laporan Ketakakuran (NCR) dan peluang penambahbaikan (OFI) Audit Dalaman
(Kemaskini:08 April 2013)
  + Borang Jadual Audit Dalaman (kemaskini: 6 Feb. 2013)
  + Perincian Pindaan Borang Jadual Audit Dalaman (21 Feb. 2013)
  + Perincian Pindaan Borang Jadual Audit Dalaman (25 Feb. 2013)
  + Perincian Pindaan Borang Jadual Audit Dalaman (1 Mac 2013)
  + Program Audit Dalaman
  + Atur Acara Taklimat Pembukaan dan Penutupan Audit Dalaman (kemaskini 18 Feb 2013)
  + Kod Bagi Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan Untuk Setiap Pusat Tanggungjawab
  + Senarai Juruaudit Dalaman UPM dan Jadual Bertugas (kemaskini: 25 Feb 2013)
  + Senarai Juruaudit Dalaman peringkat Pusat Tanggungjawab (Kemaskini: 29 Jan. 2013)
  + Format NCR dan OFI
   
   


 
 
 
 
   
   
01
April

Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

30
Ogos

Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ
[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]

   

 
   
  Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)
 
 
 

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengarah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengarah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my 

Pn. Nurhanisah Sadun  
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1512, t_rozi@upm.edu.my

Pn. Shamriza Shari 
Ketua Seksyen Dokumentasi
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1511, shamriza@upm.edu.my 

Cik Aidawati Ramali
Ketua Seksyen Swa Akreditasi dan Badan Profesional
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1525, aidawati@upm.edu.my
Pn. Nurazlina Sabarudin
Ketua Seksyen Sumber Manusia dan Kewangan
Bahagian Pentadbiran
03-9769 1513, nurazlina@upm.edu.my
Pn. Siti Fatimah Hasim
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1555, sfatimah@upm.edu.my
Pn. Noor Idmawatie Mohd Idris
Setiausaha
03-9769 1504, nooridma@upm.edu.my

En. Samsuri Md. Suki
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Seksyen Pentadbiran
03-9769 7697/1508, samsuri@upm.edu.my

Pn. Kasmaria Zawawi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1485/1508, uda@upm.edu.my

En. Ahmad Hafizd Hitam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1487/1508, hafizd_hitam@upm.edu.my

Pn. Norliyani Anor
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1486/1508, norliyani@upm.edu.my

Cik Anis Syahirah Abdullah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1483/1508,
anisyahirah@upm.edu.my

Pn. Rosyati Zainuddin
Pembantu Operasi
03- 9769 1488, rosyati@upm.edu.my


 
 
Statistik Web Hits
       
 
Hit Hari Ini
:
34
 
Hit Semalam
:
308
 
Jumlah Hit
:
1585253
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768