eLPPT LAMPIRAN LAYOUT
   
Fail Lampiran
lamp_kepimpinan
lamp_klinikal
lamp_kualiti_peribadi
lamp_pengajaran
lamp_penyelidikan_input
lamp_penyelidikan_penerbitan_output
lamp_pk2_khidmat_profesional
lamp_pk2_penyeliaan
lamp_pl2_khidmat_profesional
lamp_pl2_penyeliaan
lamp_sumbangan_luar
sqlnet.log
FILE NAME : LAMP_SUMBANGAN_LUAR

KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

Peringkat Antarabangsa / Kebangsaan / Negeri / Daerah / Jabatan / Komuniti (maksimum 10 markah )

Jawatan Peringkat / Markah
Antarabangsa Kebangsaan Universiti Komuniti
Pengerusi 10 7 3 2
Timbalan Pengerusi 9 6 3 2
Setiausaha 8 5 2 1
Bendahari 8 5 2 1
AJK 7 4 1 1
Ahli 6 3 1 1


Disiplin (maksimum 10 markah)
Mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal termasuk mematuhi peraturan, menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar.

Jalinan hubungan dan kerjasama (maksimum 10 markah)
Kebolehan mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra serta kebolehan menyesuaikan diri dalam semua keadaan.

© 2012 | iDEC