Selamat datang ke Sistem Permohonan Kenaikan Pangkat secara Online - UPM   ::   Hari ini :       
 
Jika anda menghadapi sebarang masalah, sila hubungi :

Bantuan berkaitan Kenaikan Pangkat

Encik Mohammad Fakarrudeen Zulkifli
(03 9769 1535)
Pn Nurul Syahida Bt Abdul Rahman
(03 9769 3308)
Puan Nurul Ain Othman
(03 9769 1542) 
  LOGIN PENGGUNA


 

Tarikh Iklan: 26 April 2018 (Khamis) hingga 9 Mei 2018 (Rabu)

 
   

Syarat Permohonan Kenaikan Pangkat
Syarat umum untuk proses kenaikan pangkat bagi semua skim perkhidmatan di UPM adalah seperti berikut;

 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. Mencapai prestasi yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya 80% untuk Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terakhir sebelum permohonan;
 3. Diperakukan oleh Dekan/Ketua Jabatan;
 4. Telah mengisytiharkan harta;

Selain daripada itu, syarat-syarat berikut juga diterima pakai;

 1. Penilaian khas (jika diperlukan) yang akan ditentukan oleh Pihak Berkuasa Melantik
 2. Bebas daripada hukuman tatatertib
 3. Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) (untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional sahaja)
 4. Bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan.

Tatacara Permohonan

 1. Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian  melalui Sistem Kenaikan Pangkat (SNP) di http://.reg.upm.edu.my/snp/ .
 2. Bagi Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional, calon perlu memuat naik Curriculum Vitae (CV) ke dalam Sistem Kenaikan Pangkat. Tarikh akhir kemaskini CV adalah pada 9 Mei 2018 (Rabu)
 3. Tarikh akhir permohonan hendaklah tidak lewat daripada 9 Mei 2018 (Rabu) .
 4. Calon kenaikan pangkat hendaklah sentiasa menyemak status permohonan dari semasa ke semasa bagi memastikan penilaian dibuat sebelum tarikh tutup penilaian oleh PPP dan PPK.

Tatacara Penilaian oleh PPP dan PPK

 1. Laporan penilaian Ketua Jabatan akan dibuat melalui kaedah penilaian oleh Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) yang boleh diakses melalui alamat http://.reg.upm.edu.my/snp/
 2. PPP dikehendaki menilai calon apabila menerima e-emel pemberitahuan daripada sistem . Tarikh akhir penilaian oleh PPP adalah pada 17 Mei 2018 (Khamis)
 3. PPK dikehendaki menilai calon apabila PPP telah membuat penilaian dan menerima e-mel pemberitahuan daripada sistem. Tarikh akhir penilaian oleh PPK adalah pada  24 Mei 2018 (Khamis) .


   
Sila gunakan pelayar Chrome.
 
Hakmilik Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
Dibangunkan oleh Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi, UPM