Selamat datang ke Sistem Permohonan Kenaikan Pangkat secara Online - UPM   ::   Hari ini :       
 
Jika anda menghadapi sebarang masalah, sila hubungi :

Bantuan berkaitan Kenaikan Pangkat

Puan Siti Maryam Othman
(03 9769 1569)
Puan Nurul Syahida Bt Abdul Rahman
(03 9769 3308)
Puan Nurul Ain Othman
(03 9769 1542) 
  LOGIN PENGGUNA


 

Tarikh Iklan: 29 Julai 2021 (Khamis) hingga 12 Ogos 2021 (Khamis)

 
   

Syarat Permohonan Kenaikan Pangkat
Syarat umum untuk proses kenaikan pangkat bagi semua skim perkhidmatan di UPM adalah seperti berikut;

 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. Mencapai prestasi yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya 80% untuk Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terakhir sebelum permohonan;
 3. Diperakukan oleh Dekan/Ketua Jabatan;
 4. Telah mengisytiharkan harta;

Selain daripada itu, syarat-syarat berikut juga diterima pakai;

 1. Penilaian khas (jika diperlukan) yang akan ditentukan oleh Pihak Berkuasa Melantik
 2. Bebas daripada hukuman tatatertib
 3. Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) (untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional sahaja)
 4. Bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan.

Tatacara Permohonan

 1. Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian  melalui Sistem Kenaikan Pangkat (SNP) di http://reg.upm.edu.my/snp/ .
 2. Bagi Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional, calon perlu memuat naik Curriculum Vitae (CV) ke dalam Sistem Kenaikan Pangkat. Tarikh akhir kemaskini CV adalah pada 12 Ogos 2021 (Khamis)
 3. Tarikh akhir permohonan hendaklah tidak lewat daripada 12 Ogos 2021 (Khamis) .
 4. Pemohon diminta untuk memastikan telah menerima emel pengesahan permohonan kenaikan pangkat sejurus selepas permohonan dibuat.
 5. Calon kenaikan pangkat hendaklah sentiasa menyemak status permohonan dari semasa ke semasa bagi memastikan penilaian dibuat sebelum tarikh tutup penilaian oleh PPP, PPK dan Ketua PTJ.

Tatacara Penilaian oleh PPP, PPK dan Ketua PTJ :

 1. Penilaian PPP, PPK dan Ketua PTJ hendaklah dibuat melalui alamat http://reg.upm.edu.my/snp/
 2. PPP dikehendaki menilai calon bermula  13 Ogos 2021 (Jumaat) dan tarikh akhir penilaian oleh PPP ialah pada 19 Ogos 2021 (Khamis)
 3. PPK dikehendaki menilai calon bermula 20 Ogos 2021 (Jumaat) dan tarikh akhir penilaian oleh PPK ialah pada  26 Ogos 2021 (Khamis) .
 4. Ketua PTJ dikehendaki menilai calon bermula 27 Ogos 2021 (Jumaat) dan tarikh akhir penilaian oleh Ketua PTJ ialah pada  2 September 2021 (Khamis).


   
Sila gunakan pelayar Chrome.
 
Hakmilik Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
Dibangunkan oleh Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi, UPM