Selamat datang ke Sistem Permohonan Kenaikan Pangkat secara Online - UPM   ::   Hari ini :       
 
Jika anda menghadapi sebarang masalah, sila hubungi :

Bantuan berkaitan Kenaikan Pangkat

Puan Siti Maryam Othman
(03 9769 1569)
Puan Nurul Syahida Bt Abdul Rahman
(03 9769 3308)
Puan Nurul Ain Othman
(03 9769 1542) 
  LOGIN PENGGUNA


 

Tarikh Iklan: 16 April 2024 (Selasa) hingga 22 April 2024 (Isnin)

 
   

Syarat Permohonan Kenaikan Pangkat

Syarat umum untuk proses kenaikan pangkat bagi semua skim perkhidmatan di UPM adalah seperti berikut;

 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. Mencapai prestasi yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya 80% untuk Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terakhir di gred semasa sebelum permohonan;
 3. Diperakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab;
 4. Telah mengisytiharkan harta berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa;
 5. Bebas daripda sebarang hukuman tatatertib;
 6. Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
 7. Bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari Institusi Pinjaman Pendidikan;
 8. Penilaian khas (jika diperlukan) yang akan ditentukan oleh Pihak Berkuasa Melantik.

Tatacara Permohonan

 1. Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian  melalui Sistem Kenaikan Pangkat (SNP) di http://reg.upm.edu.my/snp/ .
 2. Bagi Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional, calon perlu memuat naik Curriculum Vitae (CV) ke dalam Sistem Kenaikan Pangkat. Tarikh akhir kemaskini CV adalah pada 22 April 2024 (Isnin)
 3. Tarikh akhir permohonan hendaklah tidak lewat daripada 22 April 2024 (Isnin) .
 4. Pemohon diminta untuk memastikan telah menerima emel pengesahan permohonan kenaikan pangkat sejurus selepas permohonan dibuat.
 5. Calon kenaikan pangkat hendaklah sentiasa menyemak status permohonan dari semasa ke semasa bagi memastikan penilaian dibuat sebelum tarikh tutup penilaian oleh PPP, PPK dan Ketua PTJ.
 6. Kegagalan penilai membuat penilaian dalam tempoh yang ditetapkan akan menjejaskan permohonan calon.

Tatacara Penilaian

 1. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional
  1. Urusetia Kenaikan Pangkat, Pejabat Pendaftar akan menghubungi Ketua PTJ dan penilai Peer Review melalui emel. Ketua PTJ dan penilai Peer Review dikehendaki menilai calon bermula 6 Mei 2024 (Isnin) dan tarikh akhir penilaian ialah pada 15 Mei 2024 (Rabu).
  2. Urusetia Kenaikan Pangkat, Pejabat Pendaftar akan menyemak maklumat dan markah Behavioural Event Self-Assessment (BESA) calon dengan Seksyen Pelan Pengantian, Pejabat Pendaftar.
  3. Seterusnya Urusetia Kenaikan Pangkat, Pejabat Pendaftar akan membuat rangkuman markah. Hanya calon yang melepasi tahap yang ditetapkan akan dijemput ke peringkat sesi interaksi strategik.

   
Sila gunakan pelayar Chrome.
 
Hakmilik Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
Dibangunkan oleh Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi, UPM