SELAMAT DATANG KE LAMAN SPK UPM
UPM | Kolej Lima Belas


Sila masukan kata kekunci jika ada, kemudian tekan butang Carian
 
Nama Dokumen
:
Kod Dokumen :
 
Peneraju Proses
:
 
Kategori Dokumen
:
     
 
            
 
 
 
Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008 Universiti Putra Malaysia
Bil.
Nama Skop Pegawai Yang Bertanggungjawab (PYB) Senarai Borang
Perkhidmatan Utama (PU)
1.
Pengajian Prasiswazah
(- Skop Utama: Prasiswazah (PU-PS) - Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa))
Tuan Haji Rosdi Wah
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-8948 7377
Puan Nabihah Abdol Razak
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89467822
BORANG PERMOHONAN BERTUKAR MAJOR/MINOR
BORANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN BAHAN AMALI
BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM (TAJUK DOKUMEN LAMA : RANCANGAN MENGAJAR & REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM
BORANG MAKLUMAT PERJALANAN
BORANG PEMANTAUAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN LATIHAN STUDIO
BORANG LAPORAN PENILAIAN PENUNJUKAJAR STUDIO
BORANG PENGENDALIAN PRESTASI PELAJAR (STUDIO) (UNTUK PRESTASI PENILAIAN PERINGKAT AWAL)
BORANG TEMPAHAN DEWAN/BILIK/ RUANG DAN MAKMAL
BORANG KEHADIRAN PENGAWAS
BORANG PENERIMAAN SKROL DAN TRANSKRIP
BORANG CADANGAN UNJURAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN
BORANG PENGESAHAN PENERIMAAN DATA
BORANG SEMAKAN MAKLUMAT CALON JAYA TEMUDUGA/ TAWARAN
BORANG PEMANTAUAN CAPAIAN WEB TEMUDUGA/ TAWARAN
BORANG PENGHANTARAN WANG POS/ KIRIMAN WANG/ BANK DRAF/ BANKER’S CHAQUE
BORANG END OF-POSTING STUDENT’S EVALUATION REPORT (EPE II)
BORANG PENDAFTARAN LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP *TAJUK DOKUMEN LAMA: BORANG PENDAFTARAN LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM KAUNSELING
BORANG JADUAL WAKTU LATIHAN MENGAJAR/ INTERNSHIP *TAJUK DOKUMEN LAMA: BORANG JADUAL WAKTU LATIHAN MENGAJAR/ PRAKTIKUM KAUNSELING
BORANG SLIP KEDATANGAN TAKLIMAT LMI *TAJUK DOKUMEN LAMA: BORANG SLIP KEDATANGAN TAKLIMAT LMPK
BORANG LAPORAN LATIHAN MENGAJAR DAN INTERNSHIP *TAJUK DOKUMEN LAMA: BORANG LAPORAN LATIHAN MENGAJAR DAN PRAKTIKUM KAUNSELING
BORANG AKUAN LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP *TAJUK DOKUMEN LAMA: BORANG AKUAN LATIHAN MENGAJAR & PRATIKUM KAUNSELING
BORANG GUIDELINE FOR SCORING FINAL PRESENTATION DURING HEALTH INTERVENTION DAY FOR COMMUNITY SURVEY AND HEALTH INTERVENTION PROGRAM (SPK 3981) TAJUK DOKUMEN LAMA :BORANG GUIDELINE FOR SCORING FINAL PRESENTATION DURING HEALTH INTERVENTION DAY FOR C
BORANG CADANGAN PEMILIHAN CALON KE PROGRAM BACHELOR
BORANG CADANGAN PEMILIHAN CALON KE PROGRAM BACHELOR KES RAYUAN
BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR (PENDIDIKAN JASMANI)
BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR (AMALI)
BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR (TEORI)
END OF-POSTING STUDENT’S EVALUATION REPORT (EPE V)
BORANG KEDATANGAN GURU PELATIH UPM
BORANG PEMARKAHAN LAPORAN DISERTASI/PROJEK BACELOR *NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG PEMARKAHAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR
Perkhidmatan Utama (PU)
1.
Penyelidikan dan Inovasi
(- Skop Utama: Penyelidikan dan Inovasi (PU-PY) - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi))
Encik Shahriman Hashim
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89471609
Encik Shahriman Hashim
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89471609
Puan Zaimawati Mustapa
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89471249
Puan Zaimawati Mustapa
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89471249
BORANG PENILAIAN PRESTASI PENYELIDIK
BORANG PERMOHONAN FELO PASCA DOKTORAL APPLICATION FORM OF POST-DOCTORAL FELLOW
BORANG PERMOHONAN FELO PENYELIDIK APPLICATION FORM OF RESEARCH FELLOW
BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK APPLICATION FORM OF RESEARCH ASSISTANT
LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PROJEK
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNTUK PENYELIDIK
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNTUK PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNTUK PEJABAT TNCPI
PROSEDUR PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
Perkhidmatan Utama (PU)
1.
Pengajian Siswazah
(- Skop Utama: Siswazah (PU-S) - Sekolah Pengajian Siswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa))
Puan Zainaf Udin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89464103
Puan Rahmawati Umar
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89464228
BORANG SEMAKAN GRED REVIEW OF GRADE
PROGRESS REPORT (BORANG DIAKSES SECARA ATAS TALIAN)
REVIEW AGAINST TERMINATION (BORANG DIAKSES SECARA ATAS TALIAN)
APPLICATION FOR EXTENSION OF STUDY PERIOD (BORANG DIAKSES SECARA ATAS TALIAN)
BORANG MAKLUMAT UNTUK BERGRADUAT PARTICULARS FOR GRADUATION (BORANG DIAKSES SECARA ATAS TALIAN)
LETTER OF CERTIFICATION OF ENROLLMENT (KOD LAMA: OPR/SPS/BR02/GS-30) DIPINDAHKAN DARI SKOP PERKHIDMATAN SOKONGAN KE SKOP PENGAJIAN SISWAZAH
PENGESAHAN PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR (KOD LAMA: OPR/SPS/BR02/GS-31) DIPINDAHKAN DARI SKOP PERKHIDMATAN SOKONGAN KEPADA SKOP PENGAJIAN SISWAZAH
PENYERAHAN TESIS MUKTAMAD FINAL SUBMISSION OF THESIS
BORANG PENYERAHAN SEMULA TESIS UNTUK PEPERIKSAAN THESIS RESUBMISSION FOR EXAMINATION (BORANG DIAKSES MELALUI PORTAL PELAJAR)
REGISTRATION CHECKLIST FOR NEW STUDENT *NAMA DOKUMEN LAMA: REGISTRATION CHECKLIST
INFORMATION ON PUBLICATION DURING CANDIDATURE
ELAUN PENYELIDIKAN SISWAZAH KHAS (PERMOHONAN SAMBUNGAN) SPECIAL GRADUATE RESEARCH ALLOWANCE SCHEME (APPLICATION FOR EXTENSION)
PERMOHONAN UNTUK SANGKUTAN PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA APPLICATION FOR RESEARCH ATTACHMENT OVERSEAS
BORANG PERMOHONAN FELLOWSHIP PENYELIDIK SISWAZAH (GRF)
BORANG PENYERAHAN TESIS SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR (VIVA VOCE) SUBMISSION OF THESIS AFTER FINAL EXAMINATION (VIVA VOCE) (BORANG DIAKSES MELALUI PORTAL PELAJAR)
BORANG NOTIS PENYERAHAN TESIS NOTICE OF THESIS SUBMISSION (BORANG DIAKSES MELALUI PORTAL PELAJAR)
BORANG PENYERAHAN TESIS UNTUK PEPERIKSAAN THESIS SUBMISSION FOR EXAMINATION (BORANG DIAKSES MELALUI PORTAL PELAJAR)
PERMOHONAN BAHARU ELAUN PENYELIDIKAN SISWAZAH KHAS NEW APPLICATION FOR SPECIAL GRADUATE RESEARCH ALLOWANCE
Sokongan (SOK)
1.
Pengurusan Pelanggan
(- Skop Sokongan: Pengurusan Pelanggan (SOK-PEL) - Pejabat Naib Canselor (Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi) )
Encik Mohd Nazri Md Yasin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89468979
Encik Mohd Nazri Md Yasin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89468979
Cik Norzaina Darus
(Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU))
No Tel : 03-89467125
Cik Norzaina Darus
(Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU))
No Tel : 03-89467125
Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89468981
Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89468981
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PRA SISWAZAH *PROSES TERKINI KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN BOLEH DIRUJUK MELALUI "PANDUAN SEMENTARA PELAKSANAAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM" DI LAMAN SESAWANG PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PERKHIDMATAN SOKONGAN *PROSES TERKINI KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN BOLEH DIRUJUK MELALUI "PANDUAN SEMENTARA PELAKSANAAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM" DI LAMAN SESAWANG PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PASCA SISWAZAH *PROSES TERKINI KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN BOLEH DIRUJUK MELALUI "PANDUAN SEMENTARA PELAKSANAAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM" DI LAMAN SESAWANG PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR –PALAPES
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – PUSAT ALUMNI
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – PUSAT SUKAN
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – SUKSIS
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR PKPP
BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR BHEP
Sokongan (SOK)
1.
Kewangan
(- Skop Sokongan: Kewangan (SOK-KEW) - Pejabat Bursar)
Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89466202
Puan Salmi Huwaina Palahuddin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89471356
Puan Wan Suzaimas Wan Sulaiman
(Urus Setia)
No Tel : 03-89466213
GARIS PANDUAN KUTIPAN WAKAF BUKAN KAUNTER
Sokongan (SOK)
1.
Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan
(- Skop Sokongan: Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & Kenderaan (SOK-PYG) - Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) )
Encik Mohd Fuad Mahmood
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89472005
Puan Ruzaina Ahmad Radzaly
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89466133
BORANG PERMIT MENJALANKAN KERJA ELEKTRIK (PTW)
Sokongan (SOK)
1.
Pengurusan Pelajar dan Staf Antarabangsa
(- Skop Sokongan: Pengurusan Pelajar dan Staf Antarabangsa (SOK-INT), Pusat Antarabangsa)
Puan Saliza Mustafa
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-8946 6942
Puan Ida Suhaila Md Tahir
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89466943
PROSEDUR PENGURUSAN MOBILITI PRASISWAZAH DAN STAF ANTARABANGSA (INBOUND)
PROSEDUR PENGURUSAN MOBILITI PELAJAR ANTARABANGSA (OUTBOUND)
PROSEDUR PENGURUSAN VISA DAN PAS BAGI PELAJAR DAN STAF ANTARABANGSA BESERTA TANGGUNGAN *REKOD KUALITI TERKINI BAGI PENGURUSAN VISA DAN PAS PELAJAR DAN STAF ANTARABANGSA ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA "STUDENT APPLICATION REGISTRATION SYSTEM (STARS)
ARAHAN KERJA PROGRAM MOBILITI (INBOUND)
ARAHAN KERJA MOBILITI (OUTBOUND)
GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT MOBILITI ANTARABANGSA
GARIS PANDUAN PENGURUSAN VISA DAN PAS BAGI PELAJAR DAN STAF ANTARABANGSA BESERTA TANGGUNGAN
APPLICATION FOR STUDY IN UPM (INBOUND) *BORANG TERKINI BAGI PROSES PERMOHONAN INBOUND ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA BORANG YANG DIPAUTKAN LAMAN SESAWANG PUSAT ANTARABANGSA
APPLICATION FOR STAFF ATTACHMENT IN UPM (INBOUND)
APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF CREDIT BETWEEN INSTITUTIONS (INBOUND) *BORANG TERKINI BAGI PROSES PERMOHONAN INBOUND ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA BORANG YANG DIPAUTKAN LAMAN SESAWANG PUSAT ANTARABANGSA
RECOMMENDATION FROM FACULTY/INSTITUTION *BORANG TERKINI BAGI PROSES PERMOHONAN INBOUND ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA BORANG YANG DIPAUTKAN LAMAN SESAWANG PUSAT ANTARABANGSA
FEEDBACK FROM (INBOUND)
APPLICATION FORM FOR STUDY ABROAD (OUTBOUND)
APPLICATION FORM FOR STAFF ATTACHMENT (OUTBOUND)
APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF CREDIT BETWEEN INSTITUTIONS (OUTBOUND)
FEEDBACK FORM (OUTBOUND)
VISA AND PASS APPLICATION FORM
Sokongan (SOK)
1.
Pengurusan Sumber Manusia
(- Skop Sokongan: Pengurusan Sumber Manusia (SOK-BUM) - Pejabat Pendaftar )
Puan Nor Adida Abd Khalid
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03 8947 1544
Puan Nor Adida Abd Khalid
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03 8947 1544
Cik Nur Fazrina Ismail
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03 8947 1557

(Urus Setia)
No Tel :
GARIS PANDUAN PANEL PENEMUDUGA JAWATANKUASA PEMILIH
GARIS PANDUAN PERMOHONAN JAWATAN *KOD DOKUMEN LAMA: SOK/BUM/GP03/PERMOHONAN JAWATAN
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENSYARAH SAMBILAN
GARIS PANDUAN LAPOR DIRI
GARIS PANDUAN PENGIKLANAN JAWATAN
BORANG PERMOHONAN PENSYARAH SAMBILAN
BORANG AKUAN
BORANG PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI, 1972
BORANG PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI APABILA MENINGGALKAN PERKHIDMATAN KERAJAAN
BORANG PENGESAHAN LAPOR DIRI
BORANG PEMBERITAHUAN ALAMAT MENGIKUT AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 (AKTA 605)
BORANG BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN YANG LEPAS DENGAN BADAN-BADAN AWAM/SWASTA
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
BORANG IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BORANG PENERIMAAN LANTIKAN
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN PELAKSANA *TAJUK NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN SOKONGAN
BORANG PEMERIKSAAN KESIHATAN MEDICAL CHECK UP FORM NAMA DAN KOD DOKUMEN LAMA : REPORT OF MEDICAL EXAMINATION (SOK/BUM/BR03/RME)
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Naib Canselor
(Pejabat Naib Canselor - Operasi (OPR-PNC))
Encik Mohd Nazri Md Yasin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89468979
Encik Mohd Nazri Md Yasin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89468979
Encik Mohd Nazri Md Yasin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89468979
Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89468981
Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89468981
SENARAI SEMAK PENGENDALIAN LAWATAN
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Operasi (OPR-HEPA))
Encik Mohd Nazri Noh
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89466077
Encik Kamarulnizam Kamal
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89471400
PROSEDUR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR
PROSEDUR PENGANJURAN DAN PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM ALUMNI/PELAJAR
PROSEDUR PERKHIDMATAN SESI KAUNSELING
PROSEDUR PENGENDALIAN PENGAJARAN KOKURIKULUM BERKREDIT
ARAHAN KERJA PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (TIMBALAN NAIB CANSELOR HEPA/DEKAN UPMKB/ KETUA BHEP) *NAMA DAN KOD DOKUMEN LAMA: ARAHAN KERJA PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) - UPM/OPR/HEPA/A
ARAHAN KERJA PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (PEMBANTU TADBIT P/O) *KOD DOKUMEN LAMA: UPM/OPR/HEPA/AK002/SPP
ARAHAN KERJA PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (PANEL PEMBENTANGAN) *KOD DOKUMEN LAMA: UPM/OPR/HEPA/AK003/SPP
GARIS PANDUAN BANTUAN AKTIVITI PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/GP001/SPP
GARIS PANDUAN AKTIVITI BERISIKO TINGGI
GARIS PANDUAN AKTIVITI KEPERLUAN AKADEMIK
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU DAN KAEDAH PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/GP002/SPP
BORANG PENILAIAN PERKHIDMATAN SESI KAUNSELING INDIVIDU SECARA BERSEMUKA
BORANG PERMOHONAN ALAT TULIS PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/BR12/SPP
BORANG LAPORAN AKTIVITI PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/BR02/SPP
BORANG MAKLUMAT PENCERAMAH/PANEL/PEMBIMBING *NAMA DAN KOD DOKUMEN LAMA: BORANG MAKLUMAT PENCERAMAH/PANEL/PEMBENTANG KERTAS/PEMBIMBING - OPR/HEPA/BR04/SPP
BORANG AKUAN JAMIN DIRI *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/BR05/SPP
BORANG PERMOHONAN PINDAAN AKTIVITI PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/BR11/SPPAP
BORANG LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR *NAMA DAN KOD DOKUMEN LAMA: BORANG LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PERSATUAN PELAJAR - OPR/HEPA/BR13/SPP
BORANG TEMPAHAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/BR18/SPP
BORANG PINJAMAN PERALATAN SENI BUDAYA *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/BR24/SEBUDI
BORANG KES RUJUKAN SESI KAUNSELING
BORANG LAPORAN SESI KAUNSELING INDIVIDU
BORANG PENILAIAN PRESTASI KLIEN DIRUJUK
BORANG PINJAMAN PERALATAN REKREASI DAN TEKNIKAL *NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG PINJAMAN PERALATAN REKREASI
LOG STATUS KES RUJUKAN
PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR
SENARAI SEMAK PENYERAHAN DOKUMEN AKTIVITI PELAJAR *NAMA DOKUMEN LAMA: SENARAI SEMAK PENYERAHAN DAN PENERIMAAN DOKUMEN
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Pendaftar
(Pejabat Pendaftar - Operasi (OPR-PEND))
Puan Nor Adida Abd Khalid
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03 8947 1544
Cik Nur Fazrina Ismail
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03 8947 1557

(Urus Setia)
No Tel :
PROSEDUR CUTI BELAJAR
GARIS PANDUAN RAYUAN/ PELANJUTAN/ PENANGGUHAN/ LAPOR DIRI
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
(Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset - Operasi (OPR-PPPA))
Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan
(Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ))
No Tel : 03-89466131
Puan Ruzaina Ahmad Radzaly
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89466133
BORANG AKU JANJI PEMATUHAN AKTA KKP
BORANG SYOR PERAKUAN *NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG SYOR PENYIAPAN
FORMAT LAPORAN PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA
FORMAT BUKU HARIAN TAPAK BINA
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Bahagian Keselamatan
(Bahagian Keselamatan - Operasi (OPR-BKU))
DSP/PB Ahmad Razei Abu Bakar
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89472038
DSP/PB Bahari Salim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-8946 6118
ARAHAN KERJA PERMOHONAN KAD PINTAR
BORANG PERMOHONAN PENGIRINGAN
BORANG PERMOHONAN KAD KAMPUS
BORANG PERMOHONAN KAD STAF
BORANG PERMOHONAN KAD PELAJAR
BORANG PERMOHONAN PAPAN TANDA
BORANG LAPORAN KEHILANGAN/KEROSAKAN
BORANG PERMOHONAN PINJAMAN BARANG
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN STAF UPM
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PELAJAR
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN AGENSI LUAR
BORANG PERMOHONAN PAS PEKERJA
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pusat Kebudayaan dan Kesenian
(Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah - Operasi (OPR-PKK))
Encik Mohd. Khairul Zainal Abidin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89467325
Tuan Haji Abdul Kader Mohd Alias
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03 8946 7321
BORANG PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN
BORANG TEMPAHAN PERKHIDMATAN KEBUDAYAAN
BORANG TEMPAHAN DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pusat Islam
(Pusat Islam - Operasi (OPR-PIU))
Encik Taib Othman
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-8946 8584
Cik Siti Rohani Muhamad
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-8946 8582
Encik Ahmad Asrul Effendy Abu Bakar
(Urus Setia)
No Tel : 03-8946 8582
GARIS PANDUAN BERCERAMAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI (MENGGABUNGKAN GARIS PANDUAN KRITERIA PERCERAMAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI (OPR/PIU/GP03/PENCERAMAH) DAN GARIS PANDUAN BERCERAMAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI (OPR/PIU/GP03/CERAMAH)
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
(Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Operasi (OPR-iDEC))

(Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ))
No Tel :
Encik Rosmi Othman
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89471234
Puan Rahayu Hashim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89411231
Puan Rahayu Hashim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89411231

(Urus Setia)
No Tel :

(Urus Setia)
No Tel :

(Urus Setia)
No Tel :
SENARAI PERALATAN RAKAMAN
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Taman Pertanian Universiti
(Taman Pertanian Universiti - Operasi (OPR-TPU))
Tuan Haji Abdul Ghaffar Othman
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89467429
Puan Siti Jumaah Osman
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89467307

(Urus Setia)
No Tel :
BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN/PERKHIDMATAN TPU
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar
(Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar - Operasi (OPR-FPV))
Encik Ludinata Misnun
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-86093886
Puan Rita Bajat
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-86093883
TREATMENT PLAN FORM
APPLICATION TO CARRY OUT PROJECT AT UVH
APPLICATION FOR EXTRACURRICULAR ACTIVITY/VOLUNTEER WORK AT UVH – UPM
REPORT ON EXTRACURRICULAR ACTIVITY/VOLUNTEER WORK AT UVH
SAMPLE SUBMISSION FORM
CLIENT SURVEY FORM
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Penerbit UPM
(Penerbit UPM - Operasi (OPR-PUPM))
Encik Abd. Razak Ahmad
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-89468853
Puan Dianna Watty Ibrahim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-89468854
GARIS PANDUAN PERCETAKAN
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN MANUSKRIP
SENARAI SEMAK PENYERAHAN MANUSKRIP
BORANG PENYERAHAN KERJA REKA BENTUK KULIT BUKU *NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG PENYERAHAN UNTUK KERJA REKA BENTUK KULIT BUKU
BORANG PENYERAHAN MANUSKRIP
   
 


Hakcipta Terpelihara © 2011 - 2014 Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768