SELAMAT DATANG KE LAMAN SPK UPM
UPM | Kolej Lima Belas


Sila masukan kata kekunci jika ada, kemudian tekan butang Carian
 
Nama Dokumen
:
Kod Dokumen :
 
Peneraju Proses
:
 
Kategori Dokumen
:
     
 
            
 
 
 
Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008 Universiti Putra Malaysia
Bil.
Nama Skop Pegawai Yang Bertanggungjawab (PYB) Senarai Borang
Perkhidmatan Utama (PU)
1.
Pengajian Prasiswazah
(- Skop Utama: Prasiswazah (PU-PS) - Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa))
Tuan Haji Rosdi Wah
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6050
Puan Nabihah Abdol Razak
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 7821
BORANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN BAHAN AMALI
BORANG PEMARKAHAN LAPORAN DISERTASI/PROJEK BACELOR
BORANG CADANGAN UNJURAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN
BORANG PENERIMAAN SKROL DAN TRANSKRIP (ACCEPTANCE OF SCROLL AND TRANSCRIPT FORM)
BORANG TEMPAHAN DEWAN/BILIK/ RUANG DAN MAKMAL
BORANG PERMOHONAN BERTUKAR MAJOR/MINOR (CHANGE OF MAJOR/MINOR APPLICATION FORM)
BORANG PENDAFTARAN LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP
BORANG JADUAL WAKTU LATIHAN MENGAJAR/ INTERNSHIP
BORANG KEHADIRAN PENGAWAS
BORANG KEDATANGAN GURU PELATIH UPM/LATIHAN INDUSTRI
BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM
BORANG SLIP KEDATANGAN TAKLIMAT LMI
BORANG LAPORAN LATIHAN MENGAJAR DAN INTERNSHIP
BORANG MAKLUMAT PERJALANAN
BORANG PEMANTAUAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN LATIHAN STUDIO
BORANG END OF-POSTING STUDENT’S EVALUATION REPORT (EPE II)
BORANG LAPORAN PENILAIAN PENUNJUKAJAR STUDIO
BORANG PENGENDALIAN PRESTASI PELAJAR (STUDIO) (UNTUK PRESTASI PENILAIAN PERINGKAT AWAL)
END OF-POSTING STUDENT’S EVALUATION REPORT (EPE V)
BORANG AKUAN LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP
BORANG GUIDELINE FOR SCORING FINAL PRESENTATION DURING HEALTH INTERVENTION DAY FOR COMMUNITY SURVEY AND HEALTH INTERVENTION PROGRAM (SPK 3981)
BORANG CADANGAN PEMILIHAN CALON KE PROGRAM BACELOR
BORANG CADANGAN PEMILIHAN CALON KE PROGRAM BACELOR KES RAYUAN
BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR (AMALI)
BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR (PENDIDIKAN JASMANI)
BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR (TEORI)
Perkhidmatan Utama (PU)
1.
Penyelidikan dan Inovasi
(- Skop Utama: Penyelidikan dan Inovasi (PU-PY) - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi))
Encik Mohd Sopian Mohd Zin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 1608
Encik Mohd Sopian Mohd Zin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 1608
Encik Abdul Hadi Abd Rashid
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 1272
Encik Abdul Hadi Abd Rashid
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 1272
Encik Abdul Hadi Abd Rashid
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 1272
LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PROJEK
BORANG PENILAIAN PRESTASI PENYELIDIK
BORANG PERMOHONAN FELO PASCA DOKTORAL APPLICATION FORM OF POST-DOCTORAL FELLOW
BORANG PERMOHONAN FELO PENYELIDIK APPLICATION FORM OF RESEARCH FELLOW
BORANG PERMOHONAN PEMBANTU/PENOLONG PENYELIDIK *NAMA LAMA DOKUMEN: BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNTUK PENYELIDIK
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNTUK PEJABAT TNCPI
Perkhidmatan Utama (PU)
1.
Pengajian Siswazah
(- Skop Utama: Siswazah (PU-S) - Sekolah Pengajian Siswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa))
Puan Zainaf Udin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 4204
Puan Rahmawati Umar
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 4228
PENYERAHAN TESIS MUKTAMAD FINAL SUBMISSION OF THESIS
REGISTRATION CHECKLIST FOR NEW STUDENT *NAMA DOKUMEN LAMA: REGISTRATION CHECKLIST
INFORMATION ON PUBLICATION DURING CANDIDATURE
BORANG PENYERAHAN TESIS UNTUK PEPERIKSAAN THESIS SUBMISSION FOR EXAMINATION (BORANG DIAKSES MELALUI PORTAL PELAJAR)
APPLICATION FOR ADMISSION *PERMOHONAN ATAS TALIAN *NAMA LAMA DOKUMEN: BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN APPLICATION FOR ADMISSION
PENAMAAN SEMULA JAWATANKUASA PENYELIAAN RECONSTITUTION OF SUPERVISORY COMMITTEE
LETTER OF CERTIFICATION OF ENROLMENT
SEMAKAN GRED REVIEW OF GRADE
PERMOHONAN BAHARU ELAUN PENYELIDIKAN SISWAZAH KHAS NEW APPLICATION FOR SPECIAL GRADUATE RESEARCH ALLOWANCE (SGRA) NAMA LAMA DOKUMEN: PERMOHONAN BAHARU ELAUN PENYELIDIKAN SISWAZAH KHAS NEW APPLICATION FOR SPECIAL GRADUATE RESEARCH ALLOWANCE
PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK SANGKUTAN PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA - FINANCIAL AID APPLICATION FOR RESEARCH ATTACHMENT OVERSEAS NAMA LAMA DOKUMEN: PERMOHONAN UNTUK SANGKUTAN PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA - APPLICATION FOR RESEARCH ATTACHMENT O
APPLICATION FOR INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH FELLOWSHIP (IGRF)
APPLICATION TO ADD/DROP COURSE *PERMOHONAN ATAS TALIAN
APPLICATION FOR DEFERMENT OF SEMESTER *PERMOHONAN ATAS TALIAN
APPLICATION FOR TRANSFER *PERMOHONAN ATAS TALIAN
PENAMAAN JAWATANKUASA PENYELIAAN NOMINATION OF SUPERVISORY COMMITTEE *PERMOHONAN ATAS TALIAN
RAYUAN MENGAKTIFKAN SEMULA PENGAJIAN KERANA STATUS GUGUR APPEAL FOR REINSTATEMENT OF STUDY DUE TO DROPPED STATUS *PERMOHONAN ATAS TALIAN
APPLICATION FOR EXTENSION OF STUDY PERIOD *PERMOHONAN ATAS TALIAN
NOTIS PENYERAHAN TESIS NOTICE OF THESIS SUBMISSION *PERMOHONAN ATAS TALIAN
PENAMAAN JAWATANKUASA PEPERIKSAAN TESIS *PERMOHONAN ATAS TALIAN
PENYERAHAN SEMULA TESIS UNTUK PEPERIKSAAN THESIS RESUBMISSION FOR EXAMINATION (PERMOHONAN ATAS TALIAN)
PENYERAHAN TESIS SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR (VIVA VOCE) SUBMISSION OF THESIS AFTER FINAL EXAMINATION (VIVA VOCE) (PERMOHONAN ATAS TALIAN)
STUDY SCHEME FOR GRADUATION (PERMOHONAN ATAS TALIAN)
PROGRESS REPORT (PERMOHONAN ATAS TALIAN)
REVIEW AGAINST TERMINATION *PERMOHONAN ATAS TALIAN
MAKLUMAT UNTUK BERGRADUAT PARTICULAR FOR GRADUATION *PERMOHONAN ATAS TALIAN
APPLICATION FOR GRADUATE RESEARCH ASSISTANTSHIP SCHEME NAMA LAMA DOKUMEN: BORANG PERMOHONAN BIASISWA PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH APPLICATION FOR GRADUATE RESEARCH ASSISTANT SCHOLARSHIP *PERMOHONAN ATAS TALIAN
CERTIFICATION OF MEDICAL EXAMINATION REPORT
PERMOHONAN FELLOWSHIP PENYELIDIKAN SISWAZAH (GRF)
Sokongan (SOK)
1.
Kewangan
(- Skop Sokongan: Kewangan (SOK-KEW) - Pejabat Bursar)
Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6202
Puan Itrah Hayati Abdul Rahim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 4175
Puan Wan Suzaimas Wan Sulaiman
(Urus Setia)
No Tel : 03-9769 6206
GARIS PANDUAN PENGURUSAN TERIMAAN DI KAUNTER *KOD LAMA DOKUMEN: SOK/KEW/GP021/AKN
GARIS PANDUAN PENGURUSAN TERIMAAN OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB *KOD LAMA DOKUMEN: SOK/KEW/GP022/AKN
Sokongan (SOK)
1.
Pengurusan Pelajar dan Pekerja Antarabangsa
(- Skop Sokongan: Pengurusan Pelajar dan Pekerja Antarabangsa (SOK-INT), Pusat Antarabangsa)
Puan Fairuz Muchtar
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6605
Puan Ida Suhaila Md Tahir
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 6942
PROSEDUR PENGURUSAN MOBILITI PRASISWAZAH DAN STAF ANTARABANGSA (INBOUND)
PROSEDUR PENGURUSAN MOBILITI PELAJAR ANTARABANGSA (OUTBOUND)
PROSEDUR PENGURUSAN VISA DAN PAS BAGI PELAJAR DAN PEKERJA ANTARABANGSA BESERTA TANGGUNGGAN *NAMA LAMA DOKUMEN:PROSEDUR PENGURUSAN VISA DAN PAS BAGI PELAJAR DAN STAF ANTARABANGSA BESERTA TANGGUNGGAN
ARAHAN KERJA PROGRAM MOBILITI (INBOUND)
ARAHAN KERJA MOBILITI (OUTBOUND)
GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT MOBILITI ANTARABANGSA
GARIS PANDUAN PENGURUSAN VISA DAN PAS BAGI PELAJAR DAN PEKERJA ANTARABANGSA BESERTA TANGGUNGAN *NAMA LAMA DOKUMEN: GARIS PANDUAN PENGURUSAN VISA DAN PAS BAGI PELAJAR DAN STAF ANTARABANGSA BESERTA TANGGUNGAN
APPLICATION FOR STUDY IN UPM (INBOUND) *BORANG TERKINI BAGI PROSES PERMOHONAN INBOUND ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA BORANG YANG DIPAUTKAN LAMAN SESAWANG PUSAT ANTARABANGSA
APPLICATION FOR STAFF ATTACHMENT IN UPM (INBOUND)
APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF CREDIT BETWEEN INSTITUTIONS (INBOUND) *BORANG TERKINI BAGI PROSES PERMOHONAN INBOUND ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA BORANG YANG DIPAUTKAN LAMAN SESAWANG PUSAT ANTARABANGSA
RECOMMENDATION FROM FACULTY/INSTITUTION *BORANG TERKINI BAGI PROSES PERMOHONAN INBOUND ADALAH DENGAN MERUJUK KEPADA BORANG YANG DIPAUTKAN LAMAN SESAWANG PUSAT ANTARABANGSA
FEEDBACK FROM (INBOUND)
APPLICATION FORM FOR STUDY ABROAD (OUTBOUND)
APPLICATION FORM FOR STAFF ATTACHMENT (OUTBOUND)
APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF CREDIT BETWEEN INSTITUTIONS (OUTBOUND)
FEEDBACK FORM (OUTBOUND)
VISA AND PASS APPLICATION FORM
Sokongan (SOK)
1.
Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan
(- Skop Sokongan: Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & Kenderaan (SOK-PYG) - Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) )
Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6131
Puan Ruzaina Ahmad Radzaly
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 6133
BORANG PERMIT MENJALANKAN KERJA ELEKTRIK (PTW)
Sokongan (SOK)
1.
Pengurusan Sumber Manusia
(- Skop Sokongan: Pengurusan Sumber Manusia (SOK-BUM) - Pejabat Pendaftar )
Puan Nor Adida Abd Khalid
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-97691545
Puan Nor Adida Abd Khalid
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-97691545
Puan Nur Fazrina Ismail
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 1557

(Urus Setia)
No Tel :
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENSYARAH SAMBILAN
BORANG PEMBERITAHUAN ALAMAT MENGIKUT AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 (AKTA 605)
BORANG IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
BORANG PERMOHONAN PENSYARAH SAMBILAN
BORANG PEMERIKSAAN KESIHATAN MEDICAL CHECK UP FORM
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Naib Canselor
(Pejabat Naib Canselor - Operasi (OPR-PNC))
Encik Shahriman Hashim
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 8979
Encik Shahriman Hashim
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 8979
Encik Shahriman Hashim
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 8979
Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 8976
Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 8976
SENARAI SEMAK PENGENDALIAN LAWATAN
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Operasi (OPR-HEPA))
Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 1515
Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 1515
Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 1515
Puan Zaleha Othman
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 7363
PROSEDUR PERSEDIAAN PENGANJURAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ
PROSEDUR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR
PROSEDUR PENGENDALIAN PENGAJARAN KOKURIKULUM BERKREDIT
PROSEDUR PENGANJURAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM ALUMNI/PELAJAR NAMA LAMA DOKUMEN: PROSEDUR PENGANJURAN DAN PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM ALUMNI/PELAJAR
PROSEDUR PERKHIDMATAN SESI KAUNSELING INDIVIDU
PROSEDUR KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UPM
ARAHAN KERJA PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (PANEL PEMBENTANGAN) KOD LAMA DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/AK003/SPASP
ARAHAN KERJA PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA)/ DEKAN (UPMKB)/ KETUA BHEP) KOD LAMA DOKUMEN:UPM/OPR/HEPA/AK001/SPASP
ARAHAN KERJA PERLAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR (PEMBANTU TADBIR P/O) KOD LAMA DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/AK002/SPASP
GARIS PANDUAN BANTUAN AKTIVITI PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/GP001/SPP
GARIS PANDUAN AKTIVITI BERISIKO TINGGI
GARIS PANDUAN AKTIVITI KEPERLUAN AKADEMIK
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU DAN KAEDAH PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR *KOD DOKUMEN LAMA: OPR/HEPA/GP002/SPP
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/GP004/UPS
GARIS PANDUAN PELANTIKAN KETUA PENGADIL/WAKIL PENGADIL KEJOHANAN KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/GP005/UPS
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BUKU LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN
GARIS PANDUAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN
BORANG KES RUJUKAN SESI KAUNSELING
BORANG LAPORAN SESI KAUNSELING INDIVIDU
BORANG PENILAIAN PRESTASI KLIEN DIRUJUK
LOG STATUS KES RUJUKAN
BORANG TEMPAHAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN
BORANG PINJAMAN PERALATAN REKREASI NAMA DAN KOD LAMA DOKUMEN: BORANG PINJAMAN PERALATAN REKREASI DAN TEKNIKAL (OPR/HEPA/BR22/SPASP)
BORANG PINJAMAN PERALATAN SENI BUDAYA KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR24/SPASP
BORANG PERMOHONAN PINDAAN AKTIVITI PELAJAR KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR11/SPASP
BORANG MAKLUMAT PENCERAMAH/PANEL/PEMBIMBING KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR04/SPASP
BORANG LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR13/SPASP
BORANG KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR01/SPASP
BORANG AKUAN JAMIN DIRI KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR05/SPASP
BORANG PERMOHONAN ALAT TULIS NAMA DAN KOD LAMA DOKUMEN: BORANG PERMOHONAN ALAT TULIS PELAJAR (OPR/HEPA/BR12/SPASP)
BORANG PEMANTAUAN PERTANDINGAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR31/UPS
BORANG PENDAFTARAN PERLAWANAN KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR32/UPS (PUTIH)
BORANG PENDAFTARAN ATLET OLAHRAGA (LELAKI & WANITA) NAMA LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR36/UPS (PUTIH)
BORANG PENGESAHAN KEPUTUSAN PERLAWANAN KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR42/UPS (HIJAU)
BORANG PENGESAHAN PERMAINAN SUKAN KOLEJ KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR29/UPS (BIRU)
BORANG PENGESAHAN KEPUTUSAN PERLAWANAN KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR30/UPS (MERAH)
SENARAI SEMAK PENYERAHAN DOKUMEN AKTIVITI PELAJAR KOD LAMA DOKUMEN: OPR/HEPA/BR21/SPASP
BORANG PENANGGUHAN DAN GANTIAN AMALI
BORANG PERMOHONAN FASILITATOR
SENARAI SEMAK PERSEDIAAN & PERLAKSANAAN PROGRAM PUSAT ALUMNI NAMA LAMA DOKUMEN: SENARAI SEMAK PERSEDIAAN & PERLAKSANAAN PROGRAM/AKTIVITI PUSAT ALUMNI
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Pendaftar
(Pejabat Pendaftar - Operasi (OPR-PEND))
Puan Nor Adida Abd Khalid
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-97691545
Puan Nur Fazrina Ismail
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 1557

(Urus Setia)
No Tel :
GARIS PANDUAN RAYUAN/ PELANJUTAN/ PENANGGUHAN/ LAPOR DIRI CUTI BELAJAR *NAMA LAMA DOKUMEN: GARIS PANDUAN RAYUAN/ PELANJUTAN/ PENANGGUHAN/ LAPOR DIRI
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Bursar
(Pejabat Bursar - Operasi (OPR-BUR))
Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6202
Puan Itrah Hayati Abdul Rahim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 4175
Puan Wan Suzaimas Wan Sulaiman
(Urus Setia)
No Tel : 03-9769 6206
PROSEDUR PENDAFTARAN SYARIKAT DAN PEKERJA/INDIVIDU NAMA LAMA DOKUMEN: PROSEDUR PENDAFTARAN SYARIKAT DAN STAF/INDIVIDU
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
(Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset - Operasi (OPR-PPPA))
Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6131
Puan Ruzaina Ahmad Radzaly
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 6133
BORANG SYOR PERAKUAN *NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG SYOR PENYIAPAN
BORANG AKU JANJI PEMATUHAN AKTA KKP
FORMAT BUKU HARIAN TAPAK BINA
FORMAT LAPORAN PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Bahagian Keselamatan Universiti
(Bahagian Keselamatan Universiti - Operasi (OPR-BKU))
ASP/PB Ibrahim Hassan
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 6138
ASP/PB Mior Ahmad Azham Mior Mohd Shopi
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 7937
ARAHAN KERJA PERMOHONAN KAD PINTAR
BORANG PERMOHONAN PENGIRINGAN
BORANG PERMOHONAN PAPAN TANDA
BORANG LAPORAN KEHILANGAN/KEROSAKAN
BORANG PERMOHONAN PINJAMAN BARANG
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN STAF UPM
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PELAJAR
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN AGENSI LUAR
BORANG PERMOHONAN KAD PELAJAR
BORANG PERMOHONAN KAD STAF
BORANG PERMOHONAN KAD KAMPUS
BORANG PERMOHONAN PAS PEKERJA
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pusat Kebudayaan dan Kesenian
(Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah - Operasi (OPR-PKK))
Encik Mohd. Khairul Zainal Abidin
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 7325
Tuan Haji Abdul Kader Mohd Alias
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 7321
BORANG MAKLUMAN PENERIMAAN PERMOHONAN DEWAN BESAR/PANGGUNG PERCUBAAN DAN PERKHIDMATAN KEBUDAYAAN
BORANG KELULUSAN PERMOHONAN DEWAN BESAR/PANGGUNG PERCUBAAN DAN PERKHIDMATAN KEBUDAYAAN
BORANG TEMPAHAN PERKHIDMATAN KEBUDAYAAN
BORANG PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN
BORANG TEMPAHAN DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Pusat Islam Universiti
(Pusat Islam Universiti - Operasi (OPR-PIU))
Encik Alzasha Illiyyin Zainal Alam
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 8585
Cik Siti Rohani Muhamad
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 3639
Encik Ahmad Asrul Effendy Abu Bakar
(Urus Setia)
No Tel : 03-9769 3630
GARIS PANDUAN BERCERAMAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI (MENGGABUNGKAN GARIS PANDUAN KRITERIA PERCERAMAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI (OPR/PIU/GP03/PENCERAMAH) DAN GARIS PANDUAN BERCERAMAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI (OPR/PIU/GP03/CERAMAH)
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Taman Pertanian Universiti
(Taman Pertanian Universiti - Operasi (OPR-TPU))
Tuan Haji Abdul Ghaffar Othman
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 7429
Encik Muhammad Fitri Abu Muntalib
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 7311
PROSEDUR PENGENDALIAN KEMUDAHAN PERKHIDMATAN
PROSEDUR KEMUDAHAN PENYELIDIKAN
PROSEDUR PENGURUSAN TANAMAN
PROSEDUR PENGURUSAN TERNAKAN
PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN
PROSEDUR PENGURUSAN AKUAKULTUR
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KAWASAN TAMAN AIR TERJUN
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BIOPARK
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KAWASAN KEM HUTAN
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KAWASAN KOLAM REKREASI
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN JUALAN HASIL PERTANIAN
GARIS PANDUAN KEMUDAHAN SOKONGAN PENYELIDIKAN
GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN AKTIVITI MENUNGGANG KUDA
GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DAN PENYEWAAN BUKIT EKSPO
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERKHIDMATAN HIASAN
BORANG KESIHATAN TERNAKAN
BORANG PEMANTAUAN KEBERKESANAN PENJAGAAN KOLAM
BORANG PENERIMAAN WANG DAN HASIL PERTANIAN
BORANG PENILAIAN PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN/ RESEARCH SERVICES ASSESSMENT FORM
BORANG TERIMAAN DAN PERGERAKAN TERNAKAN
BORANG PELUPUSAN
BORANG REKOD PENYELENGGARAAN KAWASAN
OPR/TPU/BR/SERVIS/NILAI PERKHIDMATAN
BORANG PEMANTAUAN PERKHIDMATAN
BORANG PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN
BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN/PERKHIDMATAN TPU
BUKU LOG HASIL TERNAKAN IKAN
BUKU LOG INVENTORI UBAT-UBATAN
BUKU LOG PENGELUARAN HASIL
BUKU LOG MAKANAN TERNAKAN/MAKANAN TAMBAHAN TERNAKAN
BUKU LOG PENDAFTARAN MENUNGGANG KUDA
BUKU LOG STOK IDENTIFIKASI DAN KELAHIRAN TERNAKAN
BUKU LOG BILANGAN SUSUTAN TERNAKAN
BUKU LOG TIMBANG TERNAKAN
BUKU LOG STOK BILANGAN BULANAN TERNAKAN
SENARAI JADUAL KESIHATAN GEROMPOK
SENARAI JADUAL KAWALAN RUMPAI
SENARAI JADUAL PEMBAJAAN (POTONG ANGKUT, RAGUTAN)
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar
(Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar - Operasi (OPR-FPV))
Encik Ludinata Misnun
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 3999
Puan Rita Bajat
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 3883
TREATMENT PLAN FORM
APPLICATION TO CARRY OUT PROJECT AT UVH
APPLICATION FOR EXTRACURRICULAR ACTIVITY/VOLUNTEER WORK AT UVH – UPM
REPORT ON EXTRACURRICULAR ACTIVITY/VOLUNTEER WORK AT UVH
SAMPLE SUBMISSION FORM
CLIENT SURVEY FORM
Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)
1.
Penerbit UPM
(Penerbit UPM - Operasi (OPR-PUPM))
Encik Abd. Razak Ahmad
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 8853
Puan Dianna Watty Ibrahim
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 8078
ARAHAN KERJA URUS PERJANJIAN PENERBIT - PENGARANG
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN MANUSKRIP
SENARAI SEMAK PENYERAHAN MANUSKRIP
BORANG PENILAIAN MANUSKRIP
BORANG PENYERAHAN MANUSKRIP
BORANG PENYERAHAN KERJA REKA BENTUK KULIT BUKU
Prauniversiti (PRA)
1.
Prauniversiti (PRA)
(- Skop Prauniversiti (PRA) - Pusat Asasi Sains Pertanian)
Tuan Haji Amran Zakaria
(Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP))
No Tel : 03-9769 7256
Puan Che Zailawati Abdul Ghani
(Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP))
No Tel : 03-9769 6946
PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS PRAUNIVERSITI
PROSEDUR PENGENDALIAN PELAJAR BERMASALAH PRAUNIVERSITI
PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS PRAUNIVERSITI
PROSEDUR SEMAKAN GB DAN SEMAKAN GRED PRAUNIVERSITI
PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR PRAUNIVERSITI
PROSEDUR PEMARKAHAN DAN PENGGREDAN KURSUS PRAUNIVERSITI
ARAHAN KERJA PENGAJARAN PRAUNIVERSITI (KULIAH, TUTORIAL, KUIZ, TUGASAN PELAJAR DAN AMALI)
ARAHAN KERJA PENGENDALIAN KULIAH DAN AMALI GANTIAN PRAUNIVERSITI
   
 


Hakcipta Terpelihara © 2011 - 2014 Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768