24022012 MESYUARAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA  [33]