Sila layari
http://reg.upm.edu.my/eISO
untuk mengakses Sistem Pengurusan ISO UPM.
Untuk makluman, Sistem e-ISO ini merupakan penambahbaikan daripada laman sesawang Sistem Pengurusan Kualiti sebelum ini.

Sistem ini mula berkuatkuasa pada 30 November 2012.

Harap Maklum.
 
 
 
© 2012 | iDEC
Universiti Putra Malaysia