LAPORAN PELAN INTEGRITI NASIONAL
Id pengguna: Katalaluan :  
Bil.
Pusat Tanggungjawab
Pelapor
Status
Transmit
1.
Akademi Sukan
Pn. Shamilah binti Samian
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
2.
Bahagian Akademik
En. Azizi Ismail
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
3.
Bahagian Antarabangsa
En. Jivananthan Arumugam
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
4.
Bahagian Audit Dalam
YM T. Zaihiera T. Zainol Rashid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
5.
Bahagian Keselamatan
En. Ahmad Razei Abu Bakar
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
6.
Bahagian Komunikasi Korporat
En. Khairul Anuar Muhamad Noh
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
7.
Bahagian Perancangan Korporat
Pn. Norafizah binti Saad
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
8.
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
En. Latif Anwar
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
9.
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
En. Mustafa bin Haji Dollah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
10.
Fakulti Ekologi Manusia
Tn. Hj. Norrashikin Yahya
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
11.
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
En. Ab. Malek Simon
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
12.
Fakulti Kejuruteraan
Pn. Shamriza Shari
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
13.
Fakulti Pengajian Alam Sekitar
En. Mohammad Azlan bin Ali Basah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
14.
Fakulti Pengajian Pendidikan
En. Mohd Aris Fadzilah Abdullah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
15.
Fakulti Perhutanan
Pn. Hjh. Zainun Majid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
16.
Fakulti Pertanian
En. Ramli Sulong
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
17.
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Pn. Norazlina Zulkefli
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
18.
Fakulti Perubatan Veterinar
En. Julbakar Tajuddin
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
19.
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
En. Abd. Rahim Utar
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
20.
Fakulti Sains
Cik Khadzamah Khalid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
21.
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
En. Mhd. Hussin bin Abd. Rahim
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
22.
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Siti Ramnah Binti Baba
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
23.
Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu
En. Sudirman Asmadi
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
24.
Institut Biosains
En. Hasidin bin Abdul Rashid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
25.
Institut Gerontologi
En. Fairulnizam Ismail
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
26.
Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
En. Mohd Khairi Hasan
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
27.
Institut Pengajian Sains Sosial
En. Jamalludin Mohd Yatim
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
28.
Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
Pn. Sarifah Zuria Syed Abd. Ghani
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
29.
Institut Penyelidikan Produk Halal
En. Ahmad Nizam bin Abullah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
30.
Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
En. Mohamad Saroto Sairan
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
31.
Institut Pertanian Tropika
En. Wan Zaharudin bin Wan Abdullah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
32.
Institut Teknologi Maju (ITMA)
Pn. Aniza Abdullah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
33.
Kolej Canselor
En. Idzhar Yusof
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
34.
Kolej Kedua
Pn. Kalthum Abu Bakar
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
35.
Kolej Keduabelas
Pn. Rahizah Abu Hanifah
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
36.
Kolej Keempatbelas
En. Abdul Hadi bin Abdul Rashid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
37.
Kolej Keenam
Tn. Hj. Mokhtar Dahari
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
38.
Kolej Keenambelas
Pn. Askina Aziz
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
39.
Kolej Kelima
En. Zainal Abidin Ali
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
40.
Kolej Kelimabelas
Cik Haliena Azhar
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
41.
Kolej Kesebelas
Pn. Zaleha Othman
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
42.
Kolej Kesepuluh
En. Azman bin Ambia
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
43.
Kolej Ketigabelas
Tn. Hj. Mastor Yusof
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
44.
Kolej Ketujuhbelas
En. Mohamad Mustafa b. Abu Talib Jalany
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
45.
Kolej Mohamad Rashid
En. Azizan b. Adam
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
46.
Kolej Pendeta Za’ba
En. Mohd Junaidi Yasin
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
47.
Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
En. Abdul Aziz bin Jantan
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
48.
Kolej Tun Dr. Ismail
Pn. Salmah Mohd Nor
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
49.
Kolej Tun Perak
En. Mohd Khairul Jusoh @ Yusof
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
50.
Pejabat Bendahari
Pn. Rus Azizi bt. Ismail
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
51.
Pejabat Naib Canselor
Pn. Wan Nahariah binti Wan Tahir
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
52.
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
Pn. Khatijah Ahmad
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
53.
Pejabat Pendaftar
Cik Mahmudah Aunudin
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
54.
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pn. Nor Afida Miskam
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
55.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Cik Norhasliza Hassan
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
56.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
En. Ahmad Nazri Johari
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
57.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Cik Faizatul Wahida binti Ghazali
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
58.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pn. Zuraidah bt. Ahmad
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
59.
Penerbit
En. Sharil Nizam Sha'ri
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
60.
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Pn. Rosmala binti Abdul Rahim
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
61.
Pusat Alumni
En. Saiful Bahri Abdul Manap
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
62.
Pusat Asasi Sains Pertanian
En. Mustafa Che Ali
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
63.
Pusat Islam
Drs. Wan Aminurrashid Wan Abd. Hamid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
64.
Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
En Anuar Ahmad
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
65.
Pusat Kesihatan Universiti
En. Noor Mohamad Shakil Hameed
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
66.
Pusat Kokurikulum
En. Johar b. Hj. Md. Lajis
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
67.
Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Pn. Lailawati Bakar
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
68.
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
En. Abdul Ghani Yon
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
69.
Pusat Pembangunan Perniagaan (UBC)
En. Mohd Ya'sak b. Masod
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
70.
Pusat Pendidikan Luar
Pn. Rosliza Ibrahim
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
71.
Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional
En. Zamre Yaakob
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
72.
Pusat Sukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar
En. Saheh b. Said
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
73.
Sekolah Pengajian Siswazah
Pn. Nor Adida Abd. Khalid
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
74.
Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
Pn. Arbaiyah Mohd Isa
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
75.
Taman Pertanian Universiti
Pn. Latifah binti Amir
Tiada Laporan*
Tiada Laporan*
© Hakcipta Terpelihara 2008 Seksyen Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT), Pejabat Pendaftar, UPM
pelan integriti nasional jawatankuasa keutuhan pengurusan pasukan petugas bagi mengurangkan karenah birokrasi bantuan/pertanyaan panduan pengguna