Selamat datang ke Sistem Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat Pendaftar.
 
Untitled Document

  A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
Sila tuan/puan tandakan di petak yang berkenaan.
 
1.
Organisasi
 
a. Staf UPM
b. Pelawat
c. Pelajar
 
 
2.
Jantina 3.     Umur
 
a. Lelaki
b. Perempuan
a. < 25 tahun
b. 25 - 40 tahun
c. 41 - 55 tahun
d. 55 tahun ke atas
   
  B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN
Sila tuan/puan tandakan / di petak yang berkenaan.
 
1.
Kekerapan anda berurusan dengan Pejabat ini. (purata setahun)
 
a. 1 - 10 kali
b. 11 - 20 kali
c. > 20 kali
 
 
2.
Cara anda berurusan dengan Pejabat ini. (boleh pilih lebih dari satu jawapan)
 
a. Melalui telefon
b. Melalui surat
c. Melalui emel/portal
d. Melalui temu janji/bertemu sacara rasmi dengan pegawai
e. Melalui kaunter perkhidmatan/pertanyaan umum
f. Lain-lain
 
 
3.
Tempat berurusan (boleh pilih lebih dari satu jawapan)
 
a.
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
 (Governan, pentadbiran am, pengurusan kualiti)
b.
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 (Pelantikan, kenaikan pangkat, pembangunan organisasi)
c.
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
 (Latihan, cuti belajar)
d.
Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia
 (Saraan & prestasi, cuti & persaraan, perubatan & perhubungan pekerja)

   
 

 
TERIMA KASIH ATAS MAKLUMBALAS ANDA!