Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan

Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia
03-89466158

Sistem Pengesahan Dalam Perkhidmatan
Modul memenuhi keperluan-keperluan berikut:

1. Berupaya untuk merekodkan tarikh pengesahan jawatan bagi staf yang telah menerima surat pengesahan jawatan tetapi data masih belum direkodkan di dalam sistem e-IHRAMS.

2. Berupaya menjana laporan bagi mengenalpasti staf yang tidak mempunyai tarikh sah jawatan (walaupun telah mendapat surat pengesahan jawatan) atau yang belum melalui proses pengesahan jawatan.

3. Berupaya menjana laporan bagi mengenalpasti staf yang sudah layak untuk disahkan jawatan dengan mengambilkira syarat-syarat berikut:
     a. Bagi jawatan bukan akademik:
          i. Telah berkhidmat selama minimum 1 tahun
          ii. Telah menjalani kursus induksi
          iii. Telah lulus peperiksaan perkhidmatan
     b. Bagi jawatan akademik:
          i. Telah berkhidmat selama minimum 1 tahun
          ii. Telah menjalani kursus induksi
          iii. Telah memulakan pengajian di peringkat PhD

Login Pengguna

No Staf
Kata Laluan