MAKLUMAN KENAIKAN PANGKAT


PEGAWAI AKADEMIK

 
1.
NAMA
:
YBHG. PROFESOR DR. FARIDAH BINTI ABAS (A02941)
JAWATAN
:
PROFESOR (VK7)
PTJ
:
JABATAN SAINS MAKANAN ,
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
2.
NAMA
:
YBHG. PROFESOR DR. MOHD NIZAR BIN HAMIDON (A02975)
JAWATAN
:
PROFESOR (VK7)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
3.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HAYATI BINTI KADIR @ SHAHAR (A02205)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (PERUBATAN) (DU56)
PTJ
:
JABATAN KESIHATAN KOMUNITI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
4.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MAIZATON ATMADINI BINTI ABDULLAH (A02702)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (PERUBATAN) (DU56)
PTJ
:
JABATAN PATOLOGI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
5.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SALMIAH BINTI MD SAID (A02468)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (PERUBATAN) (DU56)
PTJ
:
JABATAN KESIHATAN KOMUNITI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
6.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ZAININA BINTI SEMAN (A02541)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (PERUBATAN) (DU56)
PTJ
:
JABATAN PATOLOGI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
7.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ZUBAIDAH BINTI NOR HANIPAH (A03085)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (PERUBATAN) (DU56)
PTJ
:
JABATAN SURGERI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
8.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AFIDA BINTI MOHAMAD ALI (A03025)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BAHASA INGGERIS ,
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
9.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AFIDA MASTURA BINTI MUHAMMAD ARIF (A02211)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN SUMBER DAN PENGAJIAN PENGGUNA ,
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
10.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AHMAD FAHMI BIN SHEIKH HASSAN (A04018)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PERAKAUNAN DAN KEWANGAN ,
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
11.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AKMAR HAYATI BINTI AHMAD GHAZALI (A04091)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KOMUNIKASI ,
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
12.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AMER HAMZAH BIN JANTAN (A02969)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN DAN PEMASARAN ,
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
13.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AMINI AMIR BIN ABDULLAH (A02139)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN ,
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
14.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. AMIR SYAHIR BIN AMIR HAMZAH (A04036)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BIOKIMIA ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
15.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ANUAR SHAH BIN BALI MAHOMED (A02646)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN DAN PEMASARAN ,
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
16.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ASILAH BINTI AHMAD TAJUDIN (A03899)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN MIKROBIOLOGI ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
17.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ASNOR JURAIZA BINTI DATO' HJ. ISHAK (A03861)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
18.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. CHE AZURAHANIM BINTI CHE ABDULLAH (A04017)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN FIZIK ,
FAKULTI SAINS
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
19.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. CHIA SUET LIN (A04038)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN MIKROBIOLOGI ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
20.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ERIS ELIANDDY BIN SUPENI (A02830)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
21.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. FAZIRULHISYAM BIN HASHIM (A03813)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
22.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. GEETA A/P APPANNAH (A04212)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIK ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
23.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HASLINDA BINTI HASHIM (A02598)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN DAN PEMASARAN ,
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
24.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HASNAH BINTI BAHARI (A04362)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN ANATOMI MANUSIA ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
25.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HELEN TAN (A01343)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BAHASA INGGERIS ,
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
26.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HO YU BIN (A04066)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
27.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HO YUEK MING @ SABRINA J. HO ABDULLAH (A03866)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR ,
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
28.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. HUSNIYAH BINTI ABDUL RAHIM @ ABDUL WAHAB (A00932)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN SUMBER DAN PENGAJIAN PENGGUNA ,
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
29.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. INTAN SHAMEHA BINTI ABDUL RAZAK (A03705)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN SAINS PRAKLINIKAL VETERINAR ,
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
30.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. KOH TIENG WEI (A04043)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT ,
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
31.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. LESLIE THAN THIAN LUNG (A03722)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI PERUBATAN ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
32.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. LING KING HWA (A03864)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN SAINS BIOPERUBATAN ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
33.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MARIANI BINTI HO NYUK ONN @ ARIFFIN (A03784)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR ,
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
34.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MARINA BINTI MOHD. TOP @ MOHD. TAH (A02484)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
35.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MARYAM BINTI MOHD ISA (A03064)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
36.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MAS JAFFRI BIN MASARUDIN (A04146)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
37.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHAMAD FAIZAL BIN IBRAHIM (A04225)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN TEKNOLOGI BIOPROSES ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
38.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHAMAD RIDZWAN BIN ISHAK (A04068)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
39.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHAMMAD YAZAH BIN MAT RASCHID (A02323)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN SENIBINA ,
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
40.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHD MAHADEE BIN ISMAIL (A02568)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN ,
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
41.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHD RAFEE BIN BAHARUDIN (A03654)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KESIHATAN KOMUNITI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
42.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHD TERMIZI BIN YUSOF (A04037)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN MIKROBIOLOGI ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
43.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. MOHD YAZID BIN MOHD YUNOS (A03787)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN SENIBINA LANDSKAP ,
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
44.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NOOR SYAMILAH BINTI ZAKARIA (A04219)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENDIDIKAN KAUNSELOR DAN PSIKOLOGI KAUNSELING ,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
45.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NOR FADZILLAH BINTI MOHD MOKHTAR (A02985)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
46.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NOR WAHIZA BINTI ABDUL WAHAT (A03589)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN LANJUTAN ,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
47.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NORANIZA BINTI MOHD ADZAHAN (A02596)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN LADANG DAN EKSOTIK ,
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
48.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NORHAYATI BINTI RAMLI (A04069)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN TEKNOLOGI BIOPROSES ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
49.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NORKHAIRUNNISA BINTI MAZLAN (A03966)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
50.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. NORSHARIZA BINTI NORDIN (A03150)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN SAINS BIOPERUBATAN ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
51.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. OMRAH BIN HASSAN @ HUSSIN (A02055)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BAHASA ASING ,
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
52.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. RABIHA BINTI SULAIMAN (A03910)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN ,
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
53.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. RABITAH BINTI ZAKARIA (A03776)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN PROSES DAN MAKANAN ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
54.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ROHAIDAH BINTI KAMARUDDIN (A04189)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BAHASA MELAYU ,
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
55.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ROSLINA BINTI ABU BAKAR (A03889)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BAHASA MELAYU ,
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
56.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SA'ADAH BINTI HASSAN (A02585)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT ,
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
57.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SALMI BINTI BAHAROM (A02538)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT ,
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
58.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SITI AZFANIZAM BINTI AHMAD (A03971)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
59.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SITI NUR IQMAL BINTI IBRAHIM (A04296)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN MATEMATIK ,
FAKULTI SAINS
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
60.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SITI NUR'ASYURA BINTI ADZNAM (A03767)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIK ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
61.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SITI NURUL AIN BINTI MD JAMIL (A03918)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
62.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SITI SARAH BINTI OTHMAN (A04041)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
63.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SOAIB BIN ASIMIRAN (A01033)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN PENGAJIAN ASAS PENDIDIKAN ,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
64.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. SYAZWANI BINTI IDRUS (A04216)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
65.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. YONG YOKE KEONG (A04161)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN ANATOMI MANUSIA ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
66.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ZAINUDDIN BIN MD YUSOFF (A01733)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM ,
FAKULTI KEJURUTERAAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
67.
NAMA
:
PROF. MADYA DR. ZETTY NORHANA BINTI BALIA YUSOF (A04064)
JAWATAN
:
PROFESOR MADYA (DS54)
PTJ
:
JABATAN BIOKIMIA ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-10-2019
     
68.
NAMA
:
ENCIK EMRAN @ ZAHRIN BIN MOHAMAD TARAM (A03273)
JAWATAN
:
PENSYARAH KANAN (DS52)
PTJ
:
JABATAN SENIBINA LANDSKAP ,
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
69.
NAMA
:
LAR. MOHD NAZRI BIN SAIDON (A03432)
JAWATAN
:
PENSYARAH KANAN (DS52)
PTJ
:
JABATAN SENIBINA LANDSKAP ,
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     


PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (BUKAN AKADEMIK)

 
1.
NAMA
:
PUAN NORAINI BINTI ABDULLAH (A02674)
JAWATAN
:
PEGAWAI KEWANGAN (W48)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
2.
NAMA
:
PUAN HAIRUNISAH BINTI ABDUL RAHMAN (A04419)
JAWATAN
:
PEGAWAI PSIKOLOGI (S44)
PTJ
:
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
3.
NAMA
:
DR. CHAN KIM WEI (A03594)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q54)
PTJ
:
INSTITUT BIOSAINS
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
4.
NAMA
:
DR. HARMAEN BIN AHMAD SAFFIAN (A02894)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q52)
PTJ
:
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
5.
NAMA
:
DR. MALATHI A/P LETCHUMANAN (A03465)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q52)
PTJ
:
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
6.
NAMA
:
DR. SYEED SAIFULAZRY OSMAN AL-EDRUS (A03405)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q52)
PTJ
:
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
7.
NAMA
:
PUAN NUR FADHILAH BINTI KHAIRIL MOKHTAR (A03492)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q52)
PTJ
:
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
8.
NAMA
:
DR. MOHD HAFIZ BIN ROSLI (A03584)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
AKADEMI SUKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
9.
NAMA
:
DR. MOHD HUZAIRI BIN MOHD ZAINUDIN (A04496)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
10.
NAMA
:
ENCIK ABDUL LATIB BIN SENIN (A03180)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI PERHUTANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
11.
NAMA
:
ENCIK AZHAR BIN YAACOB (A03746)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
AKADEMI SUKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
12.
NAMA
:
ENCIK ZAHARI BIN MAHAD (A03919)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
13.
NAMA
:
PUAN YUSHAIDA BINTI YUSOF (A03501)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN ,
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
14.
NAMA
:
PUAN YUSNITA BINTI TUGIRAN (A03500)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK (Q48)
PTJ
:
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN ,
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
15.
NAMA
:
ENCIK AHMAD AFEEQ BIN ROSLAN (A04329)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
16.
NAMA
:
ENCIK NOOR FARRID BIN NOORDIN (A04330)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
17.
NAMA
:
PUAN IDA SUHAILA BINTI MD TAHIR (A04338)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PUSAT ANTARABANGSA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
18.
NAMA
:
PUAN NOOR IZURA BINTI IBRAHIM (A04337)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
19.
NAMA
:
PUAN NORAZLINDAWATI BINTI HASHIM (A04331)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
20.
NAMA
:
PUAN RAHMAWATI BINTI UMAR (A04336)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
21.
NAMA
:
PUAN SITI KHADIJAH BINTI AHMAD (A04334)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PEJABAT PENDAFTAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
22.
NAMA
:
PUAN SURYANI BINTI AHMAD (A04335)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
23.
NAMA
:
PUAN ZAINOR MAZWIN BINTI ZAINAL (A04107)
JAWATAN
:
PEGAWAI TADBIR (N44)
PTJ
:
KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
24.
NAMA
:
CIK FIZREENA BINTI UMANAN (A04283)
JAWATAN
:
JURUTERA (J44)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
25.
NAMA
:
DR. NOORASHIMAH BINTI ROSLIM (A04289)
JAWATAN
:
PEGAWAI VETERINAR (GV44)
PTJ
:
JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN LADANG DAN EKSOTIK ,
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
26.
NAMA
:
DR. SYAHIRAH BINTI AHMAD AFFANDI (A04287)
JAWATAN
:
PEGAWAI VETERINAR (GV44)
PTJ
:
JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN LADANG DAN EKSOTIK ,
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
27.
NAMA
:
ENCIK ABDOL RAHMAN BIN SHARIF (A00915)
JAWATAN
:
PEGAWAI PERTANIAN (G48)
PTJ
:
JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL ,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
28.
NAMA
:
ENCIK BASRI BIN BAKAR (A02686)
JAWATAN
:
PEGAWAI PERTANIAN (G48)
PTJ
:
PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
29.
NAMA
:
ENCIK AHMAD AFFENDI BIN MD YUSOP (A04284)
JAWATAN
:
PEGAWAI PERTANIAN (G44)
PTJ
:
PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
30.
NAMA
:
ENCIK MUHAMMAD ADIP BIN MOHD TAMAMI (A04303)
JAWATAN
:
PEGAWAI PERTANIAN (G44)
PTJ
:
PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
31.
NAMA
:
ENCIK NIK MOHD RODZHA BIN NIK MOHAMED (A03503)
JAWATAN
:
PEGAWAI PERTANIAN (G44)
PTJ
:
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
32.
NAMA
:
PUAN NANI BINTI MENON (A00996)
JAWATAN
:
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DG54)
PTJ
:
JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA ,
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
33.
NAMA
:
PUAN OOI BEE LEE (A02215)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG52)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
34.
NAMA
:
ENCIK JACKSON WONG KOK MING (A03975)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG44)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
35.
NAMA
:
ENCIK MOHD HAZRI BIN ZAKARIA (A03925)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG44)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
36.
NAMA
:
ENCIK MOHD. RAFIE BIN SUHAIMI (A03977)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG44)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
37.
NAMA
:
ENCIK PETER CLARENCE ANAK CLUNY (A03593)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG44)
PTJ
:
JABATAN SAINS SOSIAL ,
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
38.
NAMA
:
PUAN BHARATHI A/P VISVANATHAN (A03799)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG44)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
39.
NAMA
:
PUAN SITI KHADIJAH BINTI ASBULLAH (A03446)
JAWATAN
:
GURU BAHASA (DG44)
PTJ
:
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     
40.
NAMA
:
PUAN ASHIDA BINTI OTHMAN (A04290)
JAWATAN
:
PEGAWAI SAINS (C44)
PTJ
:
PUTRA SCIENCE PARK ,
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
TARIKH
KUATKUASA
:
01-08-2019
     


PEGAWAI SOKONGAN

 
1.
NAMA
:
PUAN FARHANA BINTI MOHLAS @ JANTAN (NA4152)
JAWATAN
:
PENOLONG AKAUNTAN (W36)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
2.
NAMA
:
PUAN HAZLINA BINTI HASSAN (NA5141)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W22)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
3.
NAMA
:
PUAN NORAL ASIAH BINTI HUSAIN (NA4965)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W22)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
16-12-2019
     
4.
NAMA
:
PUAN NORIDAH BINTI MOHD IBRAHIM (NA4963)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W22)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
03-11-2019
     
5.
NAMA
:
PUAN WAN NOOR HAWANI BINTI WAN AB RAHMAN (NA4962)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W22)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
06-11-2019
     
6.
NAMA
:
TUAN SYED KAHAR MUZAKKIR BIN SYED ABUWALMA'AL (NA4961)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W22)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
7.
NAMA
:
PUAN AZURA BINTI BAKAR (NA5889)
JAWATAN
:
JURURAWAT 2 (U32)
PTJ
:
HOSPITAL PENGAJAR UPM
TARIKH
KUATKUASA
:
15-08-2019
     
8.
NAMA
:
PUAN NOOR FAZLINA BINTI AHMAD APANDI (NA6688)
JAWATAN
:
JURURAWAT 2 (U32)
PTJ
:
HOSPITAL PENGAJAR UPM
TARIKH
KUATKUASA
:
16-08-2019
     
9.
NAMA
:
CIK SITI ROHANI BINTI MUHAMAD (NA4878)
JAWATAN
:
PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (S22)
PTJ
:
PUSAT ISLAM
TARIKH
KUATKUASA
:
29-09-2019
     
10.
NAMA
:
PUAN HELENA ANAK SAIN (NA4916)
JAWATAN
:
PEMBANTU PUSTAKAWAN (S22)
PTJ
:
BAHAGIAN PERPUSTAKAAN ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
09-10-2019
     
11.
NAMA
:
ENCIK ABD HAKIM BIN ABDULLAH (NA4929)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( PENYELIDIKAN & INOVASI ) ,
JABATAN CANSELERI
TARIKH
KUATKUASA
:
13-10-2019
     
12.
NAMA
:
ENCIK ARIFFIN BIN KIPRAWI (NA4901)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
BAHAGIAN KEWANGAN ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
28-09-2019
     
13.
NAMA
:
ENCIK ARIZAD BIN AZIZAN (NA4958)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ,
PEJABAT NAIB CANSELOR
TARIKH
KUATKUASA
:
03-11-2019
     
14.
NAMA
:
ENCIK MOHD NOR RIZAL BIN SULAIMAN (NA5502)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
02-11-2019
     
15.
NAMA
:
ENCIK PHILIP JIMBUN ANAK ILIN (NA4903)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
BAHAGIAN KEWANGAN ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
28-09-2019
     
16.
NAMA
:
ENCIK SEBAT ANAK MONDOH (NA4944)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
17.
NAMA
:
ENCIK WAN AZRUL FAZLY BIN WAN SARIF (NA4957)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI SAINS
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
18.
NAMA
:
PUAN HASNEZAH BINTI SALEH (NA4938)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
19.
NAMA
:
PUAN JORAINIAH BINTI DERAMAN (NA4967)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
JABATAN MUZIK ,
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
20.
NAMA
:
PUAN MUZANNA BINTI MUHAMAD (NA4919)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PUSAT SUKAN
TARIKH
KUATKUASA
:
05-10-2019
     
21.
NAMA
:
PUAN NORELA BINTI KAMARUZAMAN (NA4920)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
JABATAN PATOLOGI ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
04-10-2019
     
22.
NAMA
:
PUAN NORFAZILAH BINTI ABDULLAH (NA4933)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
23.
NAMA
:
PUAN RAHIMAH BINTI ABDUL HALIM (NA4970)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
JABATAN PERNIAGAANTANI DAN EKONOMI BIOSUMBER ,
FAKULTI PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
05-12-2019
     
24.
NAMA
:
PUAN ROHANI BINTI AHMAD RAFII (NA4927)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
16-10-2019
     
25.
NAMA
:
PUAN SAZLINA BINTI MD SHARIF (NA6597)
JAWATAN
:
PEMBANTU PENERBITAN (N22)
PTJ
:
PENERBIT
TARIKH
KUATKUASA
:
17-10-2019
     
26.
NAMA
:
PUAN ZAMZURINA BINTI ABDUL WAHAB (NA4945)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
27.
NAMA
:
PUAN ZANZILA ZALMI BINTI AWANG @ ISMAIL (NA4974)
JAWATAN
:
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N22)
PTJ
:
PEJABAT PENDAFTAR
TARIKH
KUATKUASA
:
19-12-2019
     
28.
NAMA
:
ENCIK AMIRRUDDIN BIN AHMAD (NA3307)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
PEJABAT BURSAR
TARIKH
KUATKUASA
:
29-09-2019
     
29.
NAMA
:
ENCIK AZMI BIN ABD KADER (NA2842)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
JABATAN REKREASI DAN EKOPELANCONGAN ,
FAKULTI PERHUTANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
30.
NAMA
:
ENCIK MOHD ARIS BIN ROSLAN (NA2401)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
PENERBIT
TARIKH
KUATKUASA
:
17-09-2019
     
31.
NAMA
:
ENCIK RAHMAT BIN LAHAMAN (NA2132)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL
TARIKH
KUATKUASA
:
13-09-2019
     
32.
NAMA
:
PUAN ASIAH BINTI KAWI (NA4449)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
JABATAN SAINS ASASI DAN KEJURUTERAAN ,
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
16-09-2019
     
33.
NAMA
:
PUAN NORIZAH BINTI MOHD YUSOF (NA3205)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
JABATAN PENGURUSAN TANAH ,
FAKULTI PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
34.
NAMA
:
PUAN ROHANI BINTI GHAZALI (NA3749)
JAWATAN
:
PEMBANTU OPERASI (N14)
PTJ
:
KOLEJ CANSELOR
TARIKH
KUATKUASA
:
11-12-2019
     
35.
NAMA
:
ENCIK DEK IZAIENDIEY BIN JUNAIDI (NA4989)
JAWATAN
:
PENGAWAL KESELAMATAN (KP14)
PTJ
:
BAHAGIAN KESELAMATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
29-12-2019
     
36.
NAMA
:
ENCIK HAIRUL ADDHA BIN TEMOO (NA4991)
JAWATAN
:
PENGAWAL KESELAMATAN (KP14)
PTJ
:
BAHAGIAN KESELAMATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
29-12-2019
     
37.
NAMA
:
ENCIK JENAT ANAK ANDAM (NA4966)
JAWATAN
:
PENGAWAL KESELAMATAN (KP14)
PTJ
:
BAHAGIAN KESELAMATAN ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
13-10-2019
     
38.
NAMA
:
ENCIK MOHAMAD FIRDAUS BIN ZAINI (NA4698)
JAWATAN
:
PENGAWAL KESELAMATAN (KP14)
PTJ
:
BAHAGIAN KESELAMATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
10-11-2019
     
39.
NAMA
:
PUAN LILIS SURYANI BINTI MOHD YUSOF (NA4972)
JAWATAN
:
PENGAWAL KESELAMATAN (KP14)
PTJ
:
BAHAGIAN KESELAMATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
15-12-2019
     
40.
NAMA
:
PUAN ZARINA BINTI A WAHID (NA4990)
JAWATAN
:
PENGAWAL KESELAMATAN (KP14)
PTJ
:
BAHAGIAN KESELAMATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
29-12-2019
     
41.
NAMA
:
ENCIK RUTAZA BIN AMAT (NA2502)
JAWATAN
:
PENOLONG JURUTERA (JA38)
PTJ
:
PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
TARIKH
KUATKUASA
:
17-09-2019
     
42.
NAMA
:
ENCIK MUHAMMAD ROZAINI BIN ZAINAL (NA4952)
JAWATAN
:
JURUTEKNIK (KUP) (J22)
PTJ
:
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
43.
NAMA
:
ENCIK A'RIFFIN BIN ISHAK (NA1547)
JAWATAN
:
PEMANDU KENDERAAN (H14)
PTJ
:
HOSPITAL VETERINAR ,
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
TARIKH
KUATKUASA
:
05-11-2019
     
44.
NAMA
:
ENCIK AHMAD FAUZI BIN HJ SHARIF (NA6049)
JAWATAN
:
PEMBANTU AWAM (H14)
PTJ
:
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
23-11-2019
     
45.
NAMA
:
ENCIK SUBOH BIN KASIM (NA5874)
JAWATAN
:
PEMANDU KENDERAAN (H14)
PTJ
:
PEJABAT DEKAN ,
FAKULTI PERTANIAN
TARIKH
KUATKUASA
:
21-10-2019
     
46.
NAMA
:
PUAN ALBONSE MARRY A/P MARIADAS (NA3005)
JAWATAN
:
PEMBANTU AWAM (H14)
PTJ
:
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
14-12-2019
     
47.
NAMA
:
PUAN JALILAH BINTI JANI (NA4491)
JAWATAN
:
PEMBANTU AWAM (H14)
PTJ
:
PEJABAT PENDAFTAR
TARIKH
KUATKUASA
:
01-09-2019
     
48.
NAMA
:
PUAN ANILA BINTI BRAHIM (NA4917)
JAWATAN
:
PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN (G32)
PTJ
:
BAHAGIAN TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
09-10-2019
     
49.
NAMA
:
PUAN ZALIZA BINTI MAHAT (NA4883)
JAWATAN
:
PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN (G32)
PTJ
:
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TARIKH
KUATKUASA
:
02-10-2019
     
50.
NAMA
:
PUAN HAMIDAH ABDULLAH (NA4893)
JAWATAN
:
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA32)
PTJ
:
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT ,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
TARIKH
KUATKUASA
:
29-09-2019
     
51.
NAMA
:
PUAN SITI SHAHRUL BARIAH BINTI AHMAD (NA2860)
JAWATAN
:
PEMBANTU MAKMAL (C26)
PTJ
:
JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN ,
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-12-2019
     
52.
NAMA
:
ENCIK MOHD HAFIZUDIN BIN ABDULLAH (NA4872)
JAWATAN
:
PEMBANTU MAKMAL (C22)
PTJ
:
JABATAN SAINS PRAKLINIKAL VETERINAR ,
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
TARIKH
KUATKUASA
:
25-09-2019
     
53.
NAMA
:
ENCIK MUHAMMAD YUZAIRI BIN MOHAMAD YUSOF (NA4947)
JAWATAN
:
PEMBANTU MAKMAL (C22)
PTJ
:
JABATAN PEDIATRIK ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
01-11-2019
     
54.
NAMA
:
ENCIK NAZIZUL BIN NADZIR (NA4859)
JAWATAN
:
PEMBANTU MAKMAL (C22)
PTJ
:
JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN ,
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
TARIKH
KUATKUASA
:
12-09-2019
     
55.
NAMA
:
ENCIK SHAMSUL QAMAR BIN ALIAS (NA4853)
JAWATAN
:
PEMBANTU MAKMAL (C22)
PTJ
:
JABATAN SAINS BIOPERUBATAN ,
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
TARIKH
KUATKUASA
:
11-09-2019
     

 
<<kembali