Pejabat Pendaftar, UPM
carian di Laman Web Pejabat Pendaftar sahaja
Pejabat Pendaftar | Universiti Putra Malaysia
PELANTIKAN
 
PENGENALAN

Seksyen Pelantikan adalah bertanggungjawab dalam memastikan urusan-urusan seperti berikut berjalan dengan baik :-

Perancangan Perjawatan Tahunan UPM kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);
Pelantikan pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik dan Bukan Akademik) dan kumpulan Sokongan;
Pelantikan dan perlanjutan perkhidmatan secara kontrak pegawai kumpulan Pengurusan Profesional (Akademik dan Bukan Akademik) dan kumpulan Sokongan;
Pelantikan dan perlanjutan Pegawai kontrak di dalam Skim Perkhidmatan Dalaman UPM dan pegawai dagang;
Pertukaran Tetap (kaedah pelantikan secara tetap pegawai yang sedang dipinjam ke jawatan yang disandang di agensi peminjam);
Pertukaran Pelantikan ke agensi awam atau skim perkhidmatan yang lain kerana :-
i. pembubaran atau pemansuhan jawatan;
ii. permohonan pegawai
Penetapan Gaji lantikan baharu


SYARAT-SYARAT PELANTIKAN

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Akademik)


Pensyarah Perubatan (Pelatih) (Gred DU45)
Memiliki Ijazah Kedoktoran daripada Universiti-universiti yang di iktiraf oleh Kerajaan Malaysia di dalam dan di luar negara;
Telah mengikuti “Housemanship” sekurang-kurangnya 2 tahun di hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan dan hospital yang diiktiraf di luar negara;
Memiliki sijil Perakuan Pendaftaran Penuh dan sijil Perakuan Amalan Tahunan dari Majlis Perubatan Malaysia


Pensyarah Kanan (DS51)
Memiliki Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dari universiti-universiti yang di iktiraf oleh Kerajaan Malaysia di dalam dan di luar negara;
Umur bagi lantikan tetap adalah tidak melebihi 54 tahun manakala bagi lantikan kontrak umur tidak boleh melebihi 65 tahun dalam tempoh kontrak


Pensyarah Perubatan (DU51)
Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Perubatan/Kepakaran atau Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dari universiti-universiti yang di iktiraf oleh Kerajaan Malaysia di dalam dan di luar negara;
Memiliki sijil Perakuan Pendaftaran Penuh dan sijil Perakuan Amalan Tahunan dari Majlis Perubatan Malaysia;
Umur bagi lantikan tetap adalah tidak melebihi 54 tahun manakala bagi lantikan kontrak umur tidak boleh melebihi 65 tahun dalam tempoh kontrak


Kumpulan Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Akademik)

Memenuhi syarat-syarat asas yang telah ditetapkan dalam skim perkhidmatan (rujuk http://www.interactive.jpa.gov.my/ezskim/);
Memiliki CGPA sekurang-kurangnya 3.0 dan ke atas di peringkat Ijazah Pertama (Bacelor) daripada Universiti dalam dan luar negara yang di iktiraf oleh Kerajaan Malaysia


Kumpulan Sokongan

Memenuhi syarat-syarat asas yang telah ditetapkan dalam skim perkhidmatan (rujuk http://www.interactive.jpa.gov.my/ezskim/)
Bagi Jawatan yang memerlukan kelayakan masuk Diploma perlu memiliki CGPA sekurang-kurangnya 3.0 dan ke atas dari Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia


 
 
KAEDAH PERMOHONAN

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Akademik) Tetap dan Kontrak

Perlu mengisi Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional dan sertakan CV dan salinan sijil terkini yang telah disahkan. Hantarkan ke:-

 

Seksyen Pelantikan, Pejabat Pendaftar,
Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan

Borang Pengambilan dan Perancangan Tugas Pegawai Akademik dan Senarai Semak Permohonan Tenaga Akademik perlu diisi oleh Fakulti selepas pemilihan di buat di peringkat Fakulti sebelum dikemukan ke Jawatan Kuasa Pemilih Guru peringkat UPM;
Borang Laporan Nilaian Prestasi Tenaga Akademik dan Senarai Semak Permohonan Tenaga Akademik perlu diisi oleh Fakulti bagi pelantikan baharu kontrak (Pesara UPM) dan pelanjutan kontrak;
"Permohonan pembaharuan perkhidmatan Pensyarah, Guru Bahasa dan Skim Perkhidmatan Dalaman Akademik UPM dihantar ke Pejabat Pendaftar dalam tempoh enam (6) bulan sebelum tarikh tamat tempoh kontrak semasa."


Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan Tetap

Permohonan hanya boleh dibuat melalui SPJOnline http://pendaftar.upm.edu.my/ apabila iklan dikeluarkan


Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan Kontrak

Perlu mengisi Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional atau Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Sokongan dan sertakan salinan sijil yang telah disahkan. Hantarkan ke Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang berkenaan;
Bagi lanjutan kontrak perlu disertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT) dan permohonan perlu dibuat selewat-lewatnya 3 bulan sebelum tamat kontrak


 
 
 
 
 
permohonan jawatan secara online!
sistem pengurusan kualiti UPM
sistem pengurusan perubatan UPM
sistem kajian kepuasan pelanggan
     
 
 

 
e-book pejabat pendaftar
e-book pejabat pendaftar
 
  STATISTIK SEMASA PEGAWAI UPM  
   
  Petunjuk:
AKAD
:
Pegawai Akademik (termasuk Tenaga Adjung, Kursi, Pasca Doktoral, Sarjana Tamu, Pengajar Khas, Felo Perunding, Felo Penyelidik)
P&P
:
Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik (tidak termasuk Tutor)
SOK : Pegawai Kumpulan Sokongan
     
 
Hakcipta Terpelihara © 2009 Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768
 
log-Medik naik pangkat e-File kajian kepuasan pelanggan ops sah! Sistem Permohonan Cuti Belajar Sistem Pengurusan Latihan Universiti Putra Malaysia infoman