Pejabat Pendaftar, UPM
carian di Laman Web Pejabat Pendaftar sahaja
Pejabat Pendaftar | Universiti Putra Malaysia
SEKSYEN LATIHAN (BUKAN AKADEMIK)
 
DASAR LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


Menyediakan staf yang berkelayakan, berkebolehan dan berkompetensi
Meningkatkan kompetensi dan produktiviti
Meningkatkan Hasil Kerja Yang Berkualiti Dan Bermutu Tinggi
Membentuk Nilai Murni Dan Sikap Positif
Mewujudkan Nilai Cipta (Value Creation) Dan Nilai Tambah (Value Added); dan
Menyediakan hala tuju kemajuan kerjaya
 
 
OBJEKTIF KUALITI LATIHAN


Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 “Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam) ditetapkan bahawa setiap staf hendaklah mengikuti sekurang-kurangnya 7 hari latihan setahun.
 
 
AKTIVITI SEKSYEN DAN PELAKSANAAN LATIHAN


Pelaksanaan Latihan adalah di bawah tanggungjawab Seksyen Latihan Dalam Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar dan skop latihan yang dijalankan adalah bagi memenuhi keperluan/ kemahiran umum yang diperlukan oleh staf untuk melaksanakan tugas mereka di samping kursus yang membawa kepada kemajuan kerjaya dan meningkatkan kompetensi staf. Bagi latihan yang menjurus kepada kompetensi khusus, maka Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang akan mengenalpasti keperluan latihan tersebut mengikut kesesuaian PTJ masing-masing.
 
 
TAKWIM LATIHAN 2013


Klik untuk muat turun.
 
 
 
permohonan jawatan secara online!
sistem pengurusan kualiti UPM
sistem pengurusan perubatan UPM
sistem kajian kepuasan pelanggan
     
 
 

 
e-book pejabat pendaftar
e-book pejabat pendaftar
 
  STATISTIK SEMASA PEGAWAI UPM  
   
  Petunjuk:
AKAD
:
Pegawai Akademik (termasuk Tenaga Adjung, Kursi, Pasca Doktoral, Sarjana Tamu, Pengajar Khas, Felo Perunding, Felo Penyelidik)
P&P
:
Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik (tidak termasuk Tutor)
SOK : Pegawai Kumpulan Sokongan
     
 
Hakcipta Terpelihara © 2009 Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768
 
log-Medik naik pangkat e-File kajian kepuasan pelanggan ops sah! Sistem Permohonan Cuti Belajar Sistem Pengurusan Latihan Universiti Putra Malaysia infoman