Pejabat Pendaftar, UPM
carian di Laman Web Pejabat Pendaftar sahaja
Pejabat Pendaftar | Universiti Putra Malaysia
SENARAI NAMA AHLI AKRAB UPM
 
 
 
     
adil
Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email

: En. Muhammad Adil Ahmad Tajuddin
: A1874
: Pegawai Tadbir (N48)
: Pejabat Penasihat Undang-Undang
: 03-89466161
: 03-89472046
: adil@putra.upm.edu.my
juita
Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Juita Md. Tahir
: A2635
: Pegawai Tadbir (N44)
: Pejabat Pendaftar
: 03-89471558
: 03-89472023
: juitamdtahir@putra.upm.edu.my
norliyani Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Norliyani Anor
: NA5456
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Pejabat Pendaftar
: 03-89467044
: 03-89482098
: norliyani@putra.upm.edu.my
shima Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Noorhashimah Othman
: NA5537
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Bahagian Keselamatan
: 03-89468005
:
:
Liyana Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Liyana Ithnin
: A2387
: Pegawai Sains (C44)
: Institut Biosains
: 03-89458475
: 03-89458514
:
Musliyana Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Musliyana Mansor
: A2272
: Pegawai Sains (C44)
:
: 03-89472189
: 03-89472101
: musliyana@gmail.com
nancy Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Nancy Liew Woan Charn
: A2281
: Pegawai Sains (C44)
: Institut Biosains
: 03-89464190/4194
: 03-89464195
: nancyliew@putra.upm.edu.my
Mazina Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Mazina Mohd. Yusoff
: A2278
: Pegawai Sains (C44)
: Institut Biosains
: 03-89471477
: 03-89472218
:maz2278@putra.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Norhaszalina Md. Isaoff
: A2725
: Pegawai Sains (C41)
: Institut Biosains
: 03-89462201
: 03-89472153
:zalina@ibs.upm.edu.my
Rafiuz Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Rafiuz Zaman Haroun
: A2281
: Pegawai Sains (C44)
: Institut Biosains
: 03-89462123
: 03-89472142
: rafiuz@putra.upm.edu.my
robi Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Robi Saad
: NA3434
: Penolong Pegawai Pertanian (G32)
: Taman Pertanian Universiti
: 03-89467816
: 019-3680819
: robis@putra.upm.edu.my
hasnul Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Hasnul Hadi Hussain
: NA2470
: Penolong Pegawai Pertanian (G27)
: Taman Pertanian Universiti
: 03-89471273
: 03-89424076
: hadi@putra.upm.edu.my
Baizura Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Nor Baizura Md. Yusof
: NA4158
: Pembantu Pertanian Kanan
:
: 03-89471275
: 03-89424076
: nrbz213@gmail.com
hussin Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Hussin Hj. Amman
: NA3384
: Pembantu Keselamatan (KP17)
: Bahagian Keselamatan
: 03-89467990
: 03-89467930
: hussin@putra.upm.edu.my
rizan Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Rizan Kabul
: NA5202
: Pembantu Keselamatan (KP17)
: Bahagian Keselamatan
:03-89471499
: 03-89467930
: rizankabul@putra.upm.edu.my
emran Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Emran @ Zahrin Mohamad Taram
: A3273
: Pensyarah (DS45)
: Fakulti Rekabentuk & Senibina
: 03-89464027
: 03-89464047
: emran@putra.upm.edu.my
azliana Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Azliana Zakaria
: NA4312
: Pembantu Setiausaha Pejabat (N17)
: Fakulti Rekabentuk & Senibina
: 03-89464008
: 03-89464047
: azliana@putra.upm.edu.my
atiah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Atiah Haron
: NA1290
: Penolong Pegawai Tadbir (N32)
: Bahagian Hal Ehwal Pelajar
: 03-89466070
: 03-89432515/03-89426472
: atiah@putra.upm.edu.my
samsudin Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Samsudin Hj. Maarif
: NA929
: Pembantu Am Pejabat
: Bahagian Hal Ehwal Pelajar
: 03-89466070
: 03-89426472
: din_maarif@putra.upm.edu.my
Fadzil Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohd. Fadzil Suhaimi
: NA5488
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Pusat Asasi Sains Pertanian
: 03-89466998
: 03-89466997
: m_fadzil@putra.upm.edu.my
irzan Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Irzan Effendi Abd. Aziz
: NA 482
: Penolong Pegawai Sains (C27)
: Pusat Asasi Sains Pertanian
: 03-89466998
: 03-89466997
: irzan@putra.upm.edu.my
Musripah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Musripah Sindin
: NA3363
: Pembantu Setiausaha Pejabat (N22)
: Fakulti Ekologi Manusia
: 03-89467120
: 03-86561689
:efah@putra.upm.edu.my
Jorainiah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Jorainiah Deraman
: NA4967
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Ekologi Manusia
: 03-89467132
: 03-86561689
: jorainiah@putra.upm.edu.my
Fazilah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Dr. Fazilah Husin
: A03342
: Pensyarah Kanan (DS52)
: Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi
: 03-89468699
: 03-89468787
: fazilahh@putra.upm.edu.my
zaleha Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
:Pn. Hjh. Zaleha Abu Samah
: A01918
:Pegawai Teknologi Maklumat (F44)
:Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi
: 03-89471204
: 03-89483514
:zaleha@putra.upm.edu.my
Nasir Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohd Nasir Ramli
: NA1791
: Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472588
: 03-8947258
: rnasir@medic.upm.edu.my
Khariza Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Khariza Abdul Wahab
: NA4406
: Setiausaha Pejabat (N27)
: Institut Teknologi Maju
: 03-89467531
: 03-89467006
: khariza@putra.upm.edu.my
Razali Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Razali Othman
: NA 1672
: Penolong Pegawai Sains (C27)
: Fakulti Sains & Teknologi Makanan
: 03-89468401
: 03-89423552
: ro@putra.upm.edu.my
Mastor Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Tn. Hj. Mastor Yusof
: A2888
: Pengurus Asrama (N41)
: Kolej Ketiga Belas
: 03-89467412
: 03-86566461
: mastor@putra.upm.edu.my
Rina Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Rina Mazni Musa
: A2784
: Pegawai Tadbir (N41)
: Fakulti Pengajian Alam Sekitar
: 03-89467451
: 03-89466766
: rina@env.upm.edu.my
Rosnah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
:Pn. Rosnah Mohamad Ali
:NA3123
:Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
:Fakulti Perubatan Veterinar
:03-89463889
:03-89471971/72
:rosnah@vet.upm.edu.my
Soyah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Che Soyah Amir
: A02676
:Pegawai Tadbir (N41)
:Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi
: 03-89471112
: 03-89483514
: soyah@putra.upm.edu.my
Azilah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Azilah Ab. Jalil
: A1404
: Pegawai Penyelidik (Q43)
: Institut Pertanian Tropika
: 03-89471172
: 03-89468968
: azilahj@putra.upm.edu.my
Wan Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Wan Nahariah Wan Tahir
: A2717
: Pegawai Tadbir (N44)
: Pejabat Naib Canselor
: 03-89467227
: 03-89471044
: wannahariah@putra.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
:Pn. Che Zailawati Abdul Ghani
:A3366
:Pegawai Tadbir (N41)
:Pejabat TNC (JIM)
:03-89471197
03-89471259
:chezailawati@putra.upm.edu.my
Shahrizan Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Shahrizan Paitii
: K3418
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Pejabat Pendaftar
: 03-89476197
: 03-89472098
: shahrizan_p@putra.upm.edu.my
martini Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Martini Katimin
: NA1597
: Penolong Pegawai Sains (C27)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472762
: 03-8942357
: martini@medic.upm.edu.my
noriah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Noriah Idris
: NA 2942
: Pembantu Makmal (C17)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472303
: 03-89472357
: nidris@medic.upm.edu.my
nurhayati Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Nurhayati Zainal Abidin
: NA5831
: Juruteknologi Makmal Perubatan (U29)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472303
: 03-89472357
: yatie85@medic.upm.edu.my
zainal Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Zainal Abidin Shaari
: NA3998
: Pembantu Am Pejabat (N4)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472327
: 03-89422341
: zainal@medic.upm.edu.my
Khairul Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Khairul Amri Mohamed Saroji
: NA5668
: Pembantu Am Pejabat (N1)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472330
: 03-89422341
: amri@medic.upm.edu.my
Rohana Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Rohana Miran
: NA3689
: Pembantu Am Pejabat (N4)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472459
: 03-89426769
: rohana@medic.upm.edu.my
Salawaty Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Salawaty Sallehuddin
: NA5451
: Pembantu Am Pejabat (N1)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
:
: 03-89489369
: watie@medic.upm.edu.my
Basyar Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Khairul Basyar Baharudin
: A3502
: Pegawai Sains (C41)
: Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul
: 03-89467516
: 03-89467510
: kbasyar85@gmail.com
Cik Noriah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Noriah Abdul Malek
: K2435
: Setiausaha Pejabat (N27)
: Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul
: 03-89471299
: 03-89467590
: noriahBiotech@gmail.com
Azlina Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Nor Azlina Abdul Aziz
: K2790
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul
: 03-89466693
: 03-89467590
: nor_azlina@biotech.upm.edu.my
Noriani Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Noriani Samah
: NA1990
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Ekonomi & Pengurusan
: 03-89467614
: 03-89486188
: noriani@econ.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohamad Rizuwan Sakur
: K3507
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Ekonomi & Pengurusan
: 03-89467611
: 03-89486188
: mrizuwan@putra.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Muhammad Zhariff Nasharudin
: K3563
: Pembantu Am Pejabat (N1)
: Fakulti Kejuruteraan
: 03-89466253
:
: zariff@eng.upm.edu.my
Kamarulzaman Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohd. Kamarulzaman Shah Bazil
: NA3843
: Pembantu Am Pejabat (N4)
: Fakulti Sains
: 03-89466812
: 03-89469672
: abg012@putra.upm.edu.my
Syari Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Syari Jamian
: T1577
: Tutor (DA41)
: Fakulti Pertanian
: 03-89474950
: 03-89381014
: syari@putra.upm.edu.my
Pauziah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Pauziah Mohd. Nor
: NA3694
: Pegawai Khidmat Pelanggan (N17)
: Fakulti Perubatan Veterinar
: 03-89463954
: 03-89471973
: sazrin61@yahoo.com
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Cik Nursyahirah Ismail
: K3316
: Pegawai Khidmat Pelanggan (N17)
: Fakulti Ekologi Manusia
: 03-89467119/89467094
: 03-89436157
: syahirah@putra.upm.edu.my
Khiar Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohd. Khiar Kassim
: NA2269
: Pemandu Kenderaan (R6)
: Bahagian Hal Ehwal Pelajar
: 03-89472092
: 03-89472091
: khiar@putra.upm.edu.my
Husaini Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohd. Husaini Bahari
: NA2931
: Juruteknik Komputer (FT22)
: iDEC
: 03-89466112
: 03-89483514
: mhusaini@putra.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Ismarezzal Ismail
: K03136
: Penolong Pegawai Tadbir (N27)
: Pusat Peimejan diagnostik Nuklear
: 03-89471649
: 03-89472775
: ismarezzal@putra.upm.edu.my
Zamzurina Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Zamzurina Abdul Wahab
: NA4945
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: ITMA
: 03-89467534
: 03-89467006
: zamzurina@putra.upm.edu.my
Anuar Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Anuar Pairan
: A3330
: Pereka I (B41)
: PENERBIT
: 03-89468857
: 03-89416172
: anuar@putra.upm.edu.my
Noriani Kamarudin Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Noriani Kamarudin
: NA4757
: Pembantu Am Pejabat (N1)
: Kolej Dua Belas
: 03-89467408
: 03-89467409
noriani_k@putra.upm.edu.my
Mustafa Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: En. Mohamad Mustafa Hj. Abu Talib Jailany
: A2727
: Pengurus Asrama (N44)
: Kolej Ketujuh Belas
: 03-89472622
: 03-89472757
: mustafaatj@putra.upm.edu.my
Norishah Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Norishah Mad Saad
: NA3159
: Penolong Pegawai Tadbir (N27)
: Fakulti Sains & Teknologi Makanan
: 03-89468410
: 03-89468251
: norishah@food.upm.edu.my
Masnita Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Masnita Shari
: NA3602
: Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
: Fakulti Ekonomi & Pengurusan
: 03-89467759
: 03-89486188
: nita@econ.upm.edu.my
Zainaton Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Zainaton Mohd Yusof
: NA3268
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Kejuruteraan
: 03-89466266
: 03-86567103
: zainaton@eng.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Azizah Abd Manaf
: NA5653
: Penolong Akauntan (W27)
: Pejabat Bendahari
: 03-89471774
: 03-89466533
: azizah_am@putra.upm.edu.my
Sohaya Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Sohaya Zainuddin
: K2496
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
: 03-89472610
: 03-89489369
: sohaya@medic.upm.edu.my
Zaiton Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Pn. Siti Zaiton Mohd Ramli
: K2645
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul
: 03-89466725
: 03-89467590
: zaiton@biotech.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Nornisah Md Yusoff
: NA4402
: Pekerja Awam
: Kolej Pendita Zaaba
: 03-89471304
: 03-89467394
: nornisah@putra.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Mohammad Hafizi Shafie
: NA5825
: Pembantu Am Pejabat
: Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
: 03-89472602
: 03-89414631
: hafizi@medic.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Mustamam Musa
: NA5992
: Pembantu Am Pejabat
: Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
: 03-89472578
: 03-89472585
: mustamam@medic.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Fadhilah Abdul Karim
: NA3461
: Penolong Pegawai Sains
: Fakulti Pengajian Pendidikan
: 03-89468548
: 03-89467905
: fak@putra.upm.edu.my
  Nama
No. Staf
Jawatan
PTJ
No. Tel. Pejabat
No. Fax
Email
: Noraini Nordin
: NA5458
: Pembantu Tadbir (P/O) (N17)
: Pejabat Pendaftar
: 03-89476468
: 03-89426468
: n_noraini@putra.upm.edu.my
 
 
 
permohonan jawatan secara online!
sistem pengurusan kualiti UPM
sistem pengurusan perubatan UPM
sistem kajian kepuasan pelanggan
     
 
 

 
e-book pejabat pendaftar
e-book pejabat pendaftar
 
  STATISTIK SEMASA PEGAWAI UPM  
   
  Petunjuk:
AKAD
:
Pegawai Akademik (termasuk Tenaga Adjung, Kursi, Pasca Doktoral, Sarjana Tamu, Pengajar Khas, Felo Perunding, Felo Penyelidik)
P&P
:
Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik (tidak termasuk Tutor)
SOK : Pegawai Kumpulan Sokongan
     
 
Hakcipta Terpelihara © 2009 Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768
 
log-Medik naik pangkat e-File kajian kepuasan pelanggan ops sah! Sistem Permohonan Cuti Belajar Sistem Pengurusan Latihan Universiti Putra Malaysia infoman