PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

Tajuk Nama Fail Saiz (M)
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 pp04-02.pdf 1.18
       
Lampiran    
       
  Kandungan Lampiran A Kandungan-Lampiran-A.pdf 0.94
A1 Panduan Pelaksanaan Peperiksaan Dan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan Lampiran-A1.pdf 1.35
A2 Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Lampiran-A2.pdf 3.56
A3 Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan Lampiran-A3.pdf 2.32
       
  Kandungan Lampiran B kandungan-lampiran-B.pdf 946,396
B1 Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma / Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Dan Setaraf Serta Sijil Pelajaran Malaysia Dan Setaraf Yang Mempunyai Tiga Lapisan Gred Atau Lebih Yang Tidak Ditambah Lapisan Gred Baru Lampiran-B1.pdf 0.95
B2 Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Penilaian Menengah Rendah / Sijil Rendah Pelajaran Dan Ke Bawah Yang Mempunyai Dua Lapisan Gred Atau Lebih Yang Tidak Ditambah Lapisan Gred Lampiran-B2.pdf 1.04
B3 Panduan Penggredan Semula Jawatan Selaras Dengan Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Lampiran-B3.pdf 1.13
B4 Klasifikasi Perkhidmatan Lampiran-B4.pdf 0.95
B5 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dimansuhkan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Lampiran-B5.pdf 1.72
B6 Indeks Skim Perkhidmatan Sistem Saraan Baru Kepada Sistem Saraan Malaysia Lampiran-B6.pdf 0.99
B7 Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia lampiran-B7.pdf 0.98
B8 Indeks Skim Perkhidmatan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 Kepada Sistem Saraan Malaysia Indeks Mengikut Skim Perkhidmatan Dan Sifir Pemindahan Gaji lampiran-B8.pdf 0.98
B9 Format Iklan Bagi Lantikan Baru Lampiran-B9.pdf 0.94
B10 Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 Lampiran-B10.pdf 0.96
B11 Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan Di Bawah Sistem Saraan Baru 1992 Lampiran-B11.pdf 0.97
B12 Senarai Skim Perkhidmatan Baru Bagi Perkhidmatan-Perkhidmatan Yang Dijumudkan Di Bawah Sistem Saraan MalaysiaSenarai Skim Perkhidmatan Baru Untuk Perkhidmatan-Perkhidmatan Yang Telah Dijumudkan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia ( Sistem Saraan Baru 1992) lampiran-B12.pdf 0.90
B13 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Kesan Dari Pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal Dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Lampiran-B13.pdf 0.96
B14 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Tertentu Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Lampiran-B14.pdf 0.95
B15 Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Anggota Yang Dilantik Menerusi Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Lampiran-B15.pdf 0.94
B16 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Istimewa Bagi Skim-Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Lampiran-B16.pdf 0.99
B17 Senarai Perkhidmatan Kritikal Lampiran-B17.pdf 0.95
       
  Kandungan Lampiran C kandungan-lampiran-C.pdf 0.94
C1 Contoh-Contoh Kaedah Pemindahan Gaji Sistem Saraan Baru Kepada Gaji Sistem Saraan Malaysia Lampiran-C1.pdf 1.06
C2

(i) Indeks Jadual Gaji Dan Sifir Pemindahan Gaji

(ii) Jadual Gaji Dan Sifir Pemindahan Gaji

lampiran-C2.pdf 1.75
  PENGANGKUTAN (A) Klasifikasi-A.pdf 24,897
  BAKAT DAN SENI (B) Klasifikasi-B.pdf 24,897
  SAINS (C) Klasifikasi-C.pdf 1,751,111
  PENDIDIKAN (D) Klasifikasi-D.pdf 22,682
  EKONOMI (E) Klasifikasi-E.pdf 22,682
  SISTEM MAKLUMAT (F) Klasifikasi-F.pdf 996,162
  PERTANIAN (G) Klasifikasi-G.pdf 1,303,304
  KEJURUTERAAN (J) Klasifikasi-J.pdf 1,334,920
  KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) Klasifikasi-K.pdf 22,604
  PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) Klasifikasi-L.pdf 1,524,656
  TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) Klasifikasi-M.pdf 969,784
  PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) Klasifikasi-N.pdf 1,426,820
  PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) Klasifikasi-Q.pdf 1,272,423
  MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIR (R) Klasifikasi-R.pdf 22,604
  SOSIAL (S) Klasifikasi-S.pdf 1,317,409
  PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Klasifikasi-U.pdf 22,604
  KEWANGAN (W) Klasifikasi-W.pdf 1,100,617
  PENGURUSAN TERTINGGI (VK/VU) Klasifikasi-VK-VU.pdf 1,088,247
       
C3

(i) Indeks Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Bagi Gaji Khas Untuk Penyandang Yang Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem SaraanMalaysia

(ii) Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Bagi GajiKhas Untuk Penyandang Yang Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem Saraan Malaysia

lampiran-C3.pdf 2.56
  Semua Klasifikasi kupssm.pdf  
       
C4

(i) Indeks Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Pegawai Khas Untuk Penyandang Yang Tidak Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem Saraan Malaysia

(ii) Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Pegawai Khas Untuk Penyandang Yang Tidak Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem Saraan Malaysia

lampiran-C4.pdf 2.74
  Semua Klasifikasi kupssmt.pdf  
       
C5 Pelaksanaan Pemindahan Gaji dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Anggota Perkhidmatan Awam Jawatan Kuasa Kabinet 1976 Yang Memilih Terima Sistem Saraan Malaysia lampiran-C5.pdf 0.95
C6 Senarai Elaun Yang Berkuatkuasa Lampiran-C6.pdf 1.05
C7 Senarai Kemudahan Yang Berkuatkuasa Lampiran-C7.pdf 1.01
C8 Penetapan Kelayakan Serta Kadar Elaun Dan Kemudahan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Lampiran-C8.pdf 1.72