Setiap insan tidak terlepas dari diduga dengan cabaran-cabaran hidup. Beza antara kita ialah bagaimana kita menangani cabaran-cabaran itu.

Perkhidmatan kaunseling disediakan supaya staf-staf Universiti Putra boleh meluahkan perasaan, pemikiran dan tingkaH laku mereka dalam satu suasana yang tidak bias dan dilindungi dengan etika kerahsiaan.

Proses interaksi di antara seorang kaunselor profesional dan klien ini akan membantu klien meneroka sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Ini adalah kerana penerimaan dan perakuan sumber diri merupakan intipati penting dalam menghasilkan perubahan diri.
 
 
 
Hubungi pegawai psikologi melalui telefon atau emel untuk membuat temujanji :

 

Pn. Rafidah Sadarudin
Emel : fida@upm.edu.my
Tel : 603 - 8947 1554/1557

     
  En. Mohamad Ashaari Awab
Emel : m_ashaari@upm.edu.my
Tel : 603 - 8947 1547
     
  Pn. Noorihayatti Binti Noorudin
Emel : noorihayatti@upm.edu.my
Tel : 8947 1434

 
 
 
Id Putra
:
Katalaluan
:
 
   
   
   
Hubungi kami:-

Seksyen Bimbingan dan Kerjaya Staf
Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia
43400, Serdang
Selangor Darul Ehsan

Tel : 603 - 8947 1557
Faks : 603 - 8947 2070

 
   
    Dibangunkan oleh Unit Aplikasi Sumber Manusia (UASM), IDEC
Universiti Putra Malaysia