Sistem Pengurusan ISO UPM
SELAMAT DATANG,

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (OPR) > PEJABAT NAIB CANSELOR
(Peneraju Proses : Pejabat Naib Canselor - Operasi (OPR-PNC))

Bil.
Kod Dokumen Nama Dokumen
No. Isu
No.
Semakan
Tarikh
Kuatkuasa
Papar
1.
Prosedur
1.
UPM/OPR/PNC-AD/P001 PROSEDUR PENGAUDITAN
02
04
19-06-2020
2.
UPM/OPR/PNC-AS/P001 PROSEDUR PENGANJURAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ
02
05
26-09-2023
3.
UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
02
09
13-08-2021
4.
UPM/OPR/PNC-OSH/P001 PROSEDUR TINDAKAN KECEMASAN

02
05
26-09-2023
5.
UPM/OPR/PNC-OSH/P002 PROSEDUR PEMERIKSAAN PILI BOMBA KAWASAN KAMPUS
02
02
26-09-2023
6.
UPM/OPR/PNC-PSPK/P002 PROSEDUR PENGURUSAN LAWATAN RASMI UNIVERSITI

02
05
26-09-2023
7.
UPM/OPR/PNC-PSPK/P003 PROSEDUR PENGURUSAN PENERBITAN KORPORAT UNIVERSITI
02
05
13-08-2021
8.
UPM/OPR/PNC-PSPK/P005 PROSEDUR PELAPORAN PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

02
07
26-09-2023
9.
UPM/OPR/PNC-PSPK/P006 PROSEDUR PENGURUSAN DATA RANKING
02
05
13-08-2021
10.
UPM/OPR/PNC-WZN/P001 PROSEDUR PELAKSANAAN PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT PELAJAR ATAS TALIAN
02
06
14-08-2020
11.
UPM/OPR/PNC-WZN/P002 PROSEDUR PENGURUSAN KUTIPAN DANA WAKAF ILMU

01
02
14-08-2020
2.
Arahan Kerja
1.
UPM/OPR/PNC-WZN/AK01 ARAHAN KERJA PELAKSANAAN PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT PELAJAR ATAS TALIAN

02
06
14-08-2020
2.
UPM/OPR/PNC-WZN/AK06 ARAHAN KERJA KUTIPAN WAKAF BUKAN KAUNTER
01
00
14-08-2020
3.
UPM/OPR/PNC-WZN/AK07 ARAHAN KERJA KUTIPAN WAKAF KAUNTER
01
00
14-08-2020
3.
Garis Panduan
1.
OPR/PNC PSPK/GP04/LAWATAN RASMI GARIS PANDUAN PENERIMAAN LAWATAN RASMI UNIVERSITI
02
04
13-08-2021
2.
OPR/PNC-AS/GP01/PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU KEJOHANAN SUKAN KOLEJ
02
03
09-09-2022
3.
OPR/PNC-AS/GP02/PELANTIKAN PENGADIL GARIS PANDUAN PELANTIKAN KETUA PENGADIL/WAKIL PENGADIL KEJOHANAN SUKAN KOLEJ
02
03
09-09-2022
4.
OPR/PNC-PSKK/GP06/BUKU HARIAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENERBITAN BUKU HARIAN

02
03
19-06-2020
5.
OPR/PNC-PSPK/GP05/TRIBUN PUTRA GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENERBITAN TRIBUN PUTRA
02
03
13-08-2021
6.
OPR/PNC-PSPK/GP07/PROSPEKTUS GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENERBITAN PROSPEKTUS
02
03
13-08-2021
4.
Borang
1.
OPR/PNC-AD/BR01/MRA BORANG MEMORANDUM RANCANGAN AUDIT
02
02
19-06-2020
2.
OPR/PNC-AS/BR01/PENGESAHAN PERMAINAN SUKOL BORANG PENGESAHAN PERMAINAN SUKAN KOLEJ
02
04
09-09-2022
3.
OPR/PNC-AS/BR02/PENGESAHAN KEPUTUSAN PENGURUS PASUKAN BORANG PENGESAHAN KEPUTUSAN PENGURUS PASUKAN
02
03
09-09-2022
4.
OPR/PNC-AS/BR03/PEMANTAUAN PERTANDINGAN SUKOL BORANG PEMANTAUAN PERTANDINGAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ
02
04
26-09-2023
5.
OPR/PNC-AS/BR05/PENDAFTARAN ATLET OLAHRAGA BORANG PENDAFTARAN ATLET OLAHRAGA (LELAKI & WANITA)
02
03
09-09-2022
6.
OPR/PNC-AS/BR06/PENGESAHAN KEPUTUSAN PERLAWANAN BORANG PENGESAHAN KEPUTUSAN PERLAWANAN
02
03
09-09-2022
7.
OPR/PNC-OSH/BR01/TK BORANG LAPORAN TINDAKAN KECEMASAN
02
02
26-09-2023
8.
OPR/PNC-OSH/BR02/PB BORANG PEMERIKSAAN PILI BOMBA KAWASAN KAMPUS

02
04
26-09-2023
9.
OPR/PNC-PSKK/BR05/LAPORAN LAWATAN BORANG LAPORAN LAWATAN

02
03
19-06-2020
10.
OPR/PNC-PSPK/BR09/PRUF BORANG SEMAKAN PRUF PENERBITAN

02
04
13-08-2021
11.
OPR/PNC-PSPK/BR10/LAPORAN PENILAIAN PENERBITAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PENERBITAN KORPORAT
02
04
13-08-2021
5.
Log
1.
OPR/PNC-AD/BL01/PINJAMAN LOG PINJAMAN DOKUMEN AUDIT

02
03
19-06-2020
6.
Senarai Semak
1.
OPR/PNC-PSPK/SS07/LAWATAN SENARAI SEMAK PENGENDALIAN LAWATAN
02
05
13-08-2021
2.
OPR/PNC-PSPK/SS08/TRIBUN SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENERBITAN TRIBUN PUTRA
02
03
13-08-2021
3.
OPR/PNC-PSPK/SS09/BUKU HARIAN SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENERBITAN BUKU HARIAN
02
03
13-08-2021
4.
OPR/PNC-PSPK/SS10/PROSPEKTUS SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENERBITAN PROSPEKTUS

02
03
13-08-2021
Hakcipta Terpelihara © 2012 Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768