19072012 PENGURUSAN N PENULISAN MINIT MESYUARAT  [21]