0708102013 SESI PENGUKURAN PAKAIAN SERAGAM STAF PELAKSANA  [20]